Doorn

Hillen kiest voor Vlissingen; Doornse marinekazerne sluit in vijf jaar

Minster Hillen heeft de knoop doorgehakt: de mariniers verhuizen naar Vlissingen. Dat is €60 miljoen duurder, maar nieuwbouw in Vlissingen levert  meer ‘ontwikkelingsmogelijkheden’ op.

Dat heeft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. In de brief licht Hillen zijn besluit toe. Hillen zegt te kiezen voor de bouw van een nieuwe marinierskazerne op de locatie Buitenhaven bij Vlissingen omdat die de nodige flexibiliteit verschaft voor toekomstige ontwikkelingen. Hillen krijgt de grond voor de nieuwe kazerne gratis en ook nog bouwrijp aangeboden van de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Wat rest is een investering van €189 miljoen.

Dat zou ongeveer €60 miljoen duurder zijn dan vernieuwbouw in Doorn. Dat verschil acht Hillen ‘acceptabel gegeven de betere ontwikkelingsmogelijkheden van een kazerne in Vlissingen. Overigens wijs ik er in deze brief op dat de Van Braam Houckgeestkazerne ook na een eventuele renovatie krap behuisd is en niet toekomstbestendig,’ aldus Hillen in de brief. Hillen laat de komende maanden aanvullend onderzoek doen, voordat hij een definitief besluit neemt. Wanneer dat besluit genomen is, zal nieuwbouw in Vlissingen en verhuizing uit Doorn in ongeveer vijf jaar zijn voltooid.

Volgens Hillen kloppen de door de gemeente Utrechtse heuvelrug aangedragen berekeningen niet en pakt vernieuwbouw in Doorn 50 mlijoen duurder uit dan de gemeente zelf in haar businescase heeft berekend: geen €80 miljoen maar €130 miljoen.

Verder zijn de mogelijkheden voor uitbreiding in Doorn onzeker vanwege de ligging in de Ecologische Hoofd Structuur EHS en zou de Doornse kazerne ook na vernieuwbouw te krap zijn. ‘Na een kostbare renovatie zou de kazerne wel gemoderniseerd zijn, maar geen ontwikkelingsmogelijkheden bieden,’ aldus de minister in zijn brief.

Volgens het rapport dat ten grondslag ligt aan de beslissing de kazerne naar Vlissingen te verhuizen zijn de omstandigheden in Vlissingen gunstig, vanwege de te verwachten synergie tussen de bestaande Marinekazerne in Vlisisngen en het munitiecomplex in het nabijgelegen Ritthen.

Bovendien is Vlissingen goed per trein bereikbaar voor de tweeduizend mariniers en zou de directe nabijheid van het stedelijk gebied van Vlissingen voor de mariniers aantrekkelijker zijn. Verder liggen er al een aantal havenfaciliteiten voor de uit de vaart genomen veerboot naar Breskens en een verlaten auto-veerverbinding naar Engeland en ligt er een ‘kenniswerf’ en een landelijk oefencentrum van de brandweer vlak in de buurt.

Wel zal de bedrijfsvoering van de optie Vlissingen de eerste jaren extra kosten met zich meebrengen. Zo zal het aantal ‘boordplaatsters’ -mariniers die blijven slapen op de kazerne- pas in tien, vijftien jaar van 90% terugzakken naar een gewone 45%, omdat veel personeel nog in en rond Doorn woont en op en neer zal moeten reizen. De meerkosten worden -inclusief verhuispremies- geschat op ongeveer €0,5 miljoen per jaar. Verder zou vanwege het transport naar de schietoefenterreinen op de Veluwe het oefenbudget structureel met €1 miljoen moeten worden verhoogd.

Zeeland is blij met de komst van de kazerne. Via Omroep Zeeland laten provinciebestuur en gemeentebestuur weten dit besluit te zien ‘als een impuls voor de stad en de regio en een kans voor de marineirs om op de grens van land en water te opereren.’ Vanuit het Heuvelrugse gemeentehuis in Doorn is nog geen reactie vrijgegeven op het nieuws over het vertrek van de mariniers uit Doorn, behalve onderstaande tweet van financieel wethouder Homan.

Tweethomankazerne