Amerongen

Amerongen worstelt met populariteit

huisjes

Het oude dorp van Amerongen is zo populair dat het op hoogtijdagen soms overlopen wordt door bezoekers. Het dorpsschooltje dreigt  haar speelpleintje kwijt te raken, de smalle straatjes raken verstopt. Een 'verkeersvisie' moet soelaas bieden.

Een dagje Amerongen is populair. Naast de prachtige natuur -de Heuvelrug steekt hier zijn voeten in de Rijn – is er ook veel cultureels te vinden. Engelsen, Duitsers, Napoleontische legers, ze kwamen allemaal vechten, of handel drijven op wat ooit een belangrijk geografisch kruispunt was. Het oude dorp huisvest pittoreske straatjes en huisjes -bol van de geschiedenis- die nu onderkomen bieden aan kunstenaars en artistieke winkeltjes.

huisjes

Sinds de restauratie van het oude kasteel Amerongen is voltooid en de commerciele uitbater Buitenplaats Amerongen in de kasteeltuin steeds meer feesten en partijen weet binnen te halen, begint de toeloop een beetje uit de hand te lopen. Op zoek naar een parkeerplaats rijden bezoekers soms almaar rondjes door het oude dorp, dat daardoor een verkeersinfarct dreigt op te lopen. De aanstaande vestiging van een hotel in het oude gemeentehuis zal de drukte nog verder doen toenemen. Reden dat de overkoepelende gemeente Utrechtse heuvelrug het afgelopen jaar een 'verkeersvisie' voor Amerongen opstelde. 

In de eerste visie – interactief en met veel inspraak van Amerongers samengesteld- stond de term betaald parkeren nog genoemd, als instrument om parkeerders naar de 'groene entree' aan de oostrand van Amerongen te dwingen, waar een grote parkeerplaats ligt. Maar het betaald parkeren sneuvelde in de nog interactiever volgende inspraakronde, net als een grote tweede parkeerplaats, die aan het zojuist gerestaureerde Kersweggetje, in de uiterwaarden vlakbij het kasteel aangelegd zou worden. De Amerongers willen pertinent niet dat hun uitzicht door een massa blik verpest wordt

.drostestraat

Ook gesneuveld is de aanleg van een kasteelpark op het plein vlak voor de kasteelpoort. In de jongste verkeersvisie wordt op het plein -eigenlijk een hele brede toegangslaan genoemd naar kasteelvrouwe Margaretha van Turnor-  nog wel een lange dubbele rij bomen geplant, maar blijft de rest van het plein gewoon parkeerplaats. Tot ongenoegen van de leerlingen, ouders en leerkrachten van het Wilhelminaschooltje, dat vlak aan het plein ligt. 'Waar is ons plein gebleven,' betoogde schooldirecteur Boor gisteravond voor de gemeenteraad. 'We spelen al honderd jaar op de Laan. Maar in de nieuwste verkeersvisie staan er alleen maar auto's. We maken ons zorgen.' 

kasteel hoog water

Verkeerswethouder Homan kon de zorgen van de schooldirecteur -die een tiental ouders en 147 handtekeningen meenam- een beetje wegnemen. 'Als het aan mij ligt zullen uw kinderen ook de komende honderd jaar nog op de Laan spelen.' Harde toezeggingen deed Homan echter niet. Volgens de wethouder zal het gecombineerde gebruik van het plein met deze verkeersvisie wel loslopen. Evenementen, spelen, parkeren, het moet allemaal kunnen, het plein -of de laan- zal gedeeld moet worden. De laan is eigendom van het kasteel, maar wordt door de gemeente gebruikt als openbare ruimte, in ruil voor onderhoud. Ook daar lag nog een probleem bleek gisteravond: uit de auto stappen betekent regelmatig in een modderplas terecht komen. Maar ook daar hield Homan een slag om de arm: 'Het is soms modderig en daar moeten we iets aan doen. Maar het is wel een dorp he, en modder past wel bij een dorp.'

IMG 7505

Minder overtuigend was Homan in zijn antwoord op het betoog van Ameronger Kroeze. Kroeze, een gepensioneerde verkeersdeskundige, heeft een jaar lang tellingen gedaan langs verschillende Ameronger wegen en weggetjes. Volgens Kroeze moet er heel snel iets gedaan worden aan de situatie: 'Er komen steeds meer auto's door Amerongen. Langs de Kromme Hoek (daar waar Lekdijk, Kersweg, Drostestraat en Veerweg elkaar kriuisen) zijn nu al 3200 motorische verkeersbewegingen per dag. En het is misschien recessie, maar dat gaat ook weer voorbij.'

Volgens Kroeze zijn de Lekdijk en Veerweg de voornaaamste boosdoeners, omdat ze verkeer vanuit zowel WIjk als van beneden de grote rivieren af- en aanvoeren, dwars door het oude dorp van Amerongen heen. De pont zou daarom verplaatst moeten worden, vindt Kroeze, de ANWB-bordjes weggehaald en een nieuwe weg tussen Wijk en Leersum aangelegd. Die nieuwe weg zou moeten aansluiten op een nieuwe rondweg langs het Amerongse bedrijventerrein richting de Bergweg, om meteen de veel te drukke Koenestraat te ontlasten. 'De papieren maatregelen in deze verkeersvisie zijn volstrekt onvoldoende. U moet structureel iets doen.'

eckenwiel

Maar dat kan vogens Homan nog even niet. In de verkeersvisie zet de gemeente toch vooral in op ontmoediging,  en op het lokken van de toeristen naar de parkeerplaats aan de rand van Amerongen, die met busjes verbonden kan worden met het oude dorp. Maar ook dat, zegt Homan, is afhankelijk van de goedertierenheid van de uitbaters van Kasteel en Buitenplaats. 'Ik kan hen niet dwingen.'  Voor de langere termijn wil Homan best bestaande afspraken herzien, zoals de verbinding Wijk-Leersum, die in 2007 nog naar de papierbak werd gestuurd. 'Deze verkeersvisie is voor de korte termijn. We zullen naar de toekomst toe zeker iets moeten doen. Ik zal als eerste hardhollend die richting opgaan als de gementeraad me daar ruimte voor geeft. Ik wil het dolgraag.'

 

kromme hoek