Doorn

Kazernebesluit opnieuw in procedure

Het besluit de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen wordt opnieuw onderzocht. Een onafhankelijke rijkscommissie gaat de business-cases bestuderen en de werkgroepen van zowel Doorn als Vlissingen horen. De politiek reageerde de afgelopen dagen vooral kritisch, de mariniers zelf lijken gelaten en verdeeld.

Het besluit om Hillens besluit opnieuw onder de loep te nemen viel vanochtend tijdens een reguliere 'procedurevergadering' van de vaste kamercommissie defensie, waarin de defensiespecialisten van alle politieke partijen zijn vertegenwoordigd. In het overleg is besloten dat het BOR (Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven) een 'onafhankelijke notitie' gaat schrijven over de business cases van zowel de gemeente Heuvelrug (Doorn) als de samengestelde werkgroep van het ministerie van defensie en de provincie Zeeland (Vlissingen). 

Het BOR is naar verwachting eind volgende week klaar met het onderzoek. Als dat lukt mogen op 25 april de werkgroepen uit Doorn en Vlissingen hun rapporten komen toelichten en antwoord geven op vragen vanuit de kamercommissie. De leden van die commissie hebben zich de laatse dagen nogal kritsch getoond over de cijfers die Hillen in zijn rapport presenteert. Volgens VVD-kamerlid Bosman verliep de vergadering vanochtend in goede sfeer, maar moet er wel snel duidelijkheid komen. 'We zijn altijd kritisch geweest, maar we hadden de cijfers nog niet binnen. Nu we de rapporten binnen hebben, zeggen we: we willen ze naast elkaar kunnen leggen. Dat gaat het BOR nu voor ons doen, zodat we een duidelijk beeld krijgen.'

Politiek kritisch

Hillen ontmoet op diverse terreinen tegenstand bij zijn besluit de marinierskazerne naar Vlissingen te verhuizen. De poltiek regareerde de afgelopen dagen uiterst kritisch, met name vanwege de benodigde investering van €189 miljoen. D66 beet dinsdagavond via een zeer kritische reactie van Wassila Hachchi al de spits af. VVD-woordvoerder Bosman volgde woensdagochtend met wat gematigder kritiek, waarin hij stelde geen inhoudelijke reactie te willen geven voordat hij de harde cijfers heeft gezien. CDA-kamerlid en coalitiegenoot Knops liet via diverse kanalen weten verbaasd te zijn over het gemak waarnee zijn eigen minister in tijden van bezuinigingen zo'n grote investering wil doen. En ook coalitiegedoger PVV liet via woordvoerder Hernandez in de PZC weten van 'de cijferij van Hillen het naadje van de kous te willen weten'. Hernandez:  'Uiterste zorgvuldigheid gaat boven een privé-projectje van Peijs en Hillen.'

Hillen zelf reageerde via Onmroep Zeeland. Volgens Hillen is het vooral de 'opstelling' van Zeeland geweest die hem tot zijn besluit heeft gezet. In het geluidsfragment herhaalt Hillen dat de kazerne Doorn sterk verouderd is en ook na renovatie te weinig ruimte biedt voor de toekomst. 'Het is een zakelijke afweging geweest, waarbij heeft meegespeeld dat Zeeland zelf heeft meegewekrt en zich heeft ingespannen om dit mogelijk te maken.'

Mariniers verdeeld

De mariniers reageren voorlopig verdeeld. Vakbondsleider Jean Debie noemt op radio1 Hillens argument met dit besluit de mariniers terug naar zee te brengen 'een onzinargument'. Volgens Debie zouden met name de mariniers die in en rond Doorn wonen bezorgd zijn, omdat hun partners in Vlissingen geen werk zouden kunnen vinden. Volgens Debie is de bereidheid te verhuizen onder zijn achterban dermate laag dat het zelfs tot een leegloop van het Korps Mariniers zou kunnen leiden. 'En dat heeft consequenties voor de operationele capaciteit van het Koprs Mariniers', aldus Debie.  

Ook via radio 1 horen we een marinier uit Twente, die nu nog verder moet rijden. 'Ik moet mijn huisje misschien dichter bij Vlissingen neerzetten. Het is niet te doen om in Twente te blijven wonen. Het is niet anders, we hebben er verder niets over te zeggen.' Volgens de Telegraaf spreken de mariniers onderling over handjeklap tussen Hillen en diens partijgenoot en CdK Zeeland Karla Peijs, maar de krant staaft dat niet met bewijzen. Er komt alleen anonieme 'korporaal'  aan het woord die zegt dat de mariniers zelf niet blij zijn. 

De marineofficieren laten van zich horen via hun kanaal KVMO: 'Vanuit personeelsoogpunt kleven er natuurlijk bezwaren aan de verhuizing vanuit Utrecht naar Zeeland. Maar ook nu kent de VBHKAZ boordplaatsers, ook oudere onderofficieren en officieren, die meer dan een uur rijden van Doorn wonen en met hun gezin hebben gekozen voor een woonplaats in Limburg, Friesland of Noord-Holland en niet elke dag op en neer willen of kunnen reizen.' Uiteindelijk lijkt de vereniging van officieren het besluit van Hillen te steunen: 'Investeren in Doorn voor verbouwing van bestaande accommodaties met slechts beperkte mogelijkheden tot uitbreiding zou goed geld naar kwaad geld gooien zijn.'