Heuvelrug

Naafs solliciteert naar volgende zes jaar

Burgemeester Frits Naafs wil herbenoemd worden via een wat stille procedure van een interne vertrouwenscommissie. Een inwonerspeiling van D66 maakt de tongen toch los. Hillridge begint daarom een internet-poll.

Burgemeesters hebben in Nederland een vaste ambtstermijn van zes jaar. Frits Naafs heeft nu bijna zes jaar zijn ambstketen omhangen en zal daarom opnieuw benoemd moeten worden. Twee weken geleden werd daartoe een vertrouwenscommissie samengesteld. Die krijgt bezoek van Naafs zelf, een delegatie vanuit het ambtelijk apparaat en een collega uit het college, in dit geval loco-burgemeester Tim Verhoef. Aan de hand daarvan brengt de commissie advies uit aan de commisssaris de koninging van de provincie Utrecht, die de kandidaat-burgemeester vervolgens voordraagt bij de minister van binnenlandse zaken.

In de vertrouwenscommissie zitten raadsleden uit alle politieke partijen op de Heuvelrug: de raadsleden Boonzaaijer (SGP), van Geijtenbeek (SP), Karssen (CU), Nijhof (Groenlinks/PvdA), Prakke (D66), Streekstra (BVH-lokalen), van Valkenburg-Lely (VVD) en Veldhuizen (CDA). Zij moeten beoordelen of Naafs nog zes jaar de gemeentelijke organisatie mag leiden. Hoewel een meerderheid van deze commissie het college van benw het afgelopen jaar het vuur na aan de schenen legde, is een negatief advies over Naafs niet te verwachten. Zo'n zwaar middel zou de relaties binnen het gemeentebestuur te zeer op de proef stellen.

D66-raadslid Prakke kondigde twee weken geleden wel vast aan dat hij ook graag inbreng van inwoners wil krijgen, een standunt dat zijn partij al sinds 1966 uitdraagt. Prakke kreeg daar de handen van de andere gemeenteraadsleden niet voor op elkaar. Vorige week voegde D66 alsnog de daad bij het woord. Via een meningspeilingen op de lokale D66-website probeert Prakke de inwoners toch een stem te geven. Gezien de oogst van reacties tot dusver -plus de reacties daar weer op via de website van de lokale krant De Kaap– lijkt dat te gaan lukken. Vraag is wel hoe Prakke die mening van de burger in de vertrouwenscommissie wil brengen. 

IMG 1347

Tegenstanders van herbenoeming vinden dat Naafs de gemeente de afgelopen jaren ondeskundig en ontransparant heeft bestuurd. Met name de reeks begrotingsoverschrijdingen die hebben geleid tot een aanslag op de algemene reserve -het spaarpotje van de gemeente- heeft Naafs imago flink gebutst, al draaiden daar uiteindelijk voornamelijk de achtereenvolgende wethouders van financien voor op. Het besluit ondanks een massale volksopstand toch een nieuw gemeentekantoor te bouwen, heeft nog meer kwaad bloed gezet, vooral door de niet transparante besluitvorming.

Onhandig was ook de benoeming van een directe relatie tot procesmanager van het net afgesloten bezuinigingsproces, voor een honorarium van ruim €30.000. Tel daarbij op kleinere smetjes als de aankoop en verbouwing van de burgemeesterswoning in Doorn die de gemeente jaarlijks €36.500 kost, waarvan Naafs er €12.000 terugbetaalt. D66-raadslid Prakke noemde het verschil onlangs nog als mogelijke bezuiniging, maar die suggestie werd snel van tafel geveegd.  Naafs wordt verder vaak verweten veel en vaak mooi weer te spelen, als een ouderwetse burgervader, maar slecht nieuws intussen onder de pet te houden. Het lijkt een PR-strategie die het vertrouwen in het gemeentebestuur geen goed heeft gedaan.

Voorstanders vinden dat Naafs het helemaal niet slecht heeft gedaan, gezien het fusie- en reorganisatieproces dat de heringedeelde gemeente de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Wat verder meetelt bij de voorstanders is het gegeven dat de gemeente bij een afwijzing van Naafs misschien wel lange tijd zonder leiding zal zitten. Bovendien verwachten sommige voorstanders dat Naafs na nog twee jaar Heuvelrug een andere positie zal zoeken en de gemeente dan rustig naar een nieuwe kandidaat kan zoeken. Intern ligt Naafs redelijk goed, ook omdat hij regelmatig voor zijn ambtenaren in de bres springt wanneer de gemeenteraad weer eens roept om verandering van de organisatiecultuur. Nadeel daarvan is weer dat Naafs met zijn optredens telkens het beeld van de gemeente als hermetisch gesloten bolwerk -bedoeld of onbedoeld- bevestigt.

Wat vind jij: Mag Naafs nog zes jaar blijven, of moet de gemeenteraad een nieuwe burgemeester zoeken. Stem mee via de poll op hillridge.
(gelieve geen misbruik te maken. stemmen is gelimiteerd tot 2 per ip-adres. toelichting geven kan ook, via de balonnetjes rechts van stembalk)
 

{jvotesystem poll=|9|}