Heuvelrug

Prakke: Gewoon een van de acht

D66-raadslid Hugo Prakke slingerde een openbare discussie aan over de herbenoeming van burgemeester Naafs. Dat geeft zijn stem niet meer gewicht, zegt Prakke. 'We zijn alleen iets transparanter dan de anderen.' 

D66-raadslid Prakke zit namens D66 in de vertrouwenscommissie die zich buigt over het al dan niet herbenoemen van burgemeester Frits Naafs. Tijd voor een tussenbalans in negen vragen.

Zijn er al vergaderingen geweest?
We zijn inderdaad al een aantal maal bij elkaar geweest. Ik kan er inhoudelijk niets over zeggen, het is immers een vertrouwenscommissie. Maar we hebben over het proces gepraat, naar het profiel gekeken, mensen uit de organisatie gehoord. Van die input gaan we gebruik maken. Ik heb nogmaals gesuggereerd van de input van inwoners gebruik te maken. Ik kan wegens die vertrouwelijkheid  niet zeggen hoe daarop is gereageerd, maar het gaf hetzelfde beeld als toen ik dezelfde suggestie deed in de openbare raadsvergadering.

Wat was dat voor beeld?
Dat de andere partijen daar geen behoefte aan zeggen te hebben. Ze hebben voor de input vanuit de bevolking hun eigen kanalen, via hun achterban. En dat is voor hen  genoeg om een oordeel te vormen. Wij wilden mensen ook via de gemeentewebsite de mogelijkheid bieden input te geven. Dat heeft het niet gehaald, vandaar dat we het als D66 zelf zijn gaan doen.

Wordt uw actie erg op prijs gesteld door de mensen in het Cultuurhuis?
We krijgen er wisselende reacties op. De een zegt: je trekt een beerput open, wat je bij sommige reacties ook ziet. Anderen vinden het prima: laat mensen maar gewoon zeggen wat ze vinden. Persoonlijk word ik er verder niet op aangesproken, nee.  

Brengt het uw wethouder niet in een lastige positie, als directe collega van burgemeester Naafs?
Dat heb ik niet van haar gehoord, nee. We hebben het er ook niet vantevoren over gehad met onze wethouder, hoe zij hierin staat. Daar willen we graag duaal in blijven staan.

Hoe gaat u de reacties verwoorden in de vertrouwenscommissie?
Ik zie hier en daar bevestiging van het algemene beeld: dat Naafs als een goede burgervader positief aanwezig is in de gemeente. Sommigen zien dat negatief, als een lintjesknipper. Ik neem wel een paar dingen mee die uit die reacties komen. Net zoals andere partijen dat doen met reacties die ze vanuit hun achterban en van de straat krjgen. Dat gaat op zich prima, alle partijen hebben inmiddels hun visie gegeven hoe ze tegenover de herbenoeming en het functieprofiel staan. 

Wordt dat functieprofiel nog aangepast en veranderd, zoals D66 graag wil?
Daar mag ik niets over zeggen.

Hoe groot is de invloed van deze peling. Neem het gewicht van uw stem hiermee toe?
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik ben gewoon een van de acht. Alleen zijn wij iets transparanter dan de anderen. 

Hoe gaat het nu verder?
Volgende week spreken we de burgemeester zelf, daarna stellen we ons advies op. En er staat nog een mogelijkheid voor een gesprek als de burgemeester grote bezwaren tegen het advies heeft. Daarna gaat het advies naar de raad, en vervolgens naar de CdK.

De actie van de lokale D66 afdeling valt samen met een artikel in de Volkskrant waarin het landelijk bestuur het plan uit de motteballen haalt. Is dat toevallig?|
Ha,ha. Daar ligt geen verband, nee. Dit is gewoon een reguliere herbenomeing, die valt hier toevallig mee samen. Maar het past natuulijk wel heel erg bij D66, die transparantie. De wil om die besluitvorming uit de achterkamertjes te halen.

Doe mee met de poll van hillridge: Vote for Naafs 2018. En deel of share de poll met anderen.

{jvotesystem poll=|9|}