Heuvelrug

Zetje in de rug voor Voedselbank Heuvelrug

Het college van benw heeft een hoop subsidies geschrapt, maar nog wel geld over voor een incidentele startsubsidie aan de Voedselbank. Om het belang ervan te onderstrepen en het particuliere initiatief aan te zwengelen.

Tweeeneenhalfduizend euro geeft Wethouder Van Oostrum de Voedselbank. Dat komt uit een potje voor eenmalige subsidies dat de bezuinigingen heeft overleefd. Van Oostrum wil met de subsidie 'het belang van de voedselbank onderstrepen'.  Van Oostrum: 'Ik zou graag willen dat een voedselbank niet nodig was, maar helaas is dat wel zo. De Voedselbank geeft tijdelijk verlichting in huishoudens en verdient daarom onze steun. Bovendien heeft de voedselbank strenge criteria. De mensen aan wie zij voedsel verstrekken moeten duidelijk acties ondernemen om uit deze situatie te komen.' 

Om precies te zijn mogen mensen niet meer te besteden hebben dan € 180 (alleenstaande), € 240 ( 2 personen) of € 300 (gezin met twee kinderen) per maand, na aftrek van de vaste lasten. Mensen die in aanmerking willen komen moeten eerst langs zorgverlener Vitras, die de klanten vervolgens verwijst naar de Voedselbank. Op de Heuvelrug wordt nu een wisselende groep van ongeveer twintig huishoudens bediend van levensmiddelen, die kosteloos ter beschikking worden gesteld door sponsors en supermarkten. Volgens Van Oostrum is de animo onder donoren en vrijwilligers van de Voedselbank 'heel groot'. Van Oostrum: 'We gaan er daarom van uit dat de Voedselbank vanuit particulier initiatief afdoende geregeld kan worden.'