Heuvelrug

Nieuw gemeentekantoor nu al te groot

Schets Gkantoor

Het nieuwe gemeentekantoor in Doorn is nog lang niet af, toch is al duidelijk dat het te groot wordt. Een van de drie gebouwen gaat daarom de verhuur in. Het wordt verhuurd aan de eigen ICT-dienst.

Omdat de gemeente gaat bezuinigen zal er minder personeel nodig zijn. Dertig medewerkers (10%) gaan sowieso weg, dat heeft de politiek afgelopen maand besloten. Omdat er in de recente bezuinigingsronde taken zijn afgestoten verwacht de gemeente dat daar nog een onbekend aantal bijkomt. Verder gaat de gemeente met andere gemeenten samenwerken op het gebied van handhaving en vergunning  – in de zogenaamde Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) en op het gebied van ICT-diensten -in de zogenaamde Regionale ICT-dienst (RID). Hierdoor zal nog een onbekend aantal medewerkers uit de eigen gelederen vertrekken.

De leegloop is in elk geval wel zo groot dat een van de drie nieuwe gebouwen niet meer nodig blijkt. Door nog wat te schuiven met werkplekken en meer thuiswerken mogelijk te maken wordt het gebouw nu geheel leeg opgeleverd. Overwogen is nog even om het gebouw te verkopen, maar daar zegt de gemeente gezien de onzekere toekomst nog niet aan toe te zijn. 

Het gebouw wordt daarom de eerste vijf jaar verhuurd aan de eigen regionale ICT-dienst (RID). Wat de precieze financiele consequenties zijn voor de bouw en exploitatie van het nieuwe gemeentekantoor is volgens de gemeente in haar raadsinformatiebrief nog onduidelijk. Eerder deze maand kwam er al een meevaller van ruim €100.000 naar buiten. De gemeenteraad besloot vorig jaar dat meevallers voorlopig binnen de begroting voor het gemeentekantoor blijven, om eventuele tegenvallers te bekostigen. 

Het nieuwe gemeentekantoor is altijd omstreden geweest. Een bescheiden protest aan het begin van het besluitvormingsproces groeide gaande dat proces uit tot een breed gedragen verzet tegen de nieuwbouw, ondersteund door een internetpetitie waar bijna zevenduizend inwoners hun handtekening onder zetten. Naast bezwaren dat het nieuwe gebouw veel te duur uitgevoerd zou worden of helemaal niet nodig was, klonk toen ook al het bezwaar dat het kantoor wel eens te groot zou kunnen worden. 

 

Schets Gkantoor