Heuvelrug

College toch niet naar VNG-congres

Burgemeester, wethouders en het laatst deelnemende raadslid gaan dit jaar toch maar niet naar het VNG-congres in Den Haag. Volgend jaar gewoon weer wel.

Met de annulering buigen de bestuurders het hoofd voor de gemeenteraad, die -aangevoerd door SP-raadslid Van Geijtenbeek- deelname aan het feestcongres begin deze maand 'ongepast' en 'ongewenst in de huidige tijd van bezuinigingen' noemde. De gemeenteraad had net vijf dagen eerder besloten tot een hele lijst bezuinigingen inclusief het schrappen van veel subsidies. Van Geijtenbeek vond dat de bestuurders niet op kosten van de gemeente naar zo'n 'feestje' moesten. 

Het VNG-congres is een jaarlijkse bijeenkomst van gemeentelijk bestuurders, inclusief lezingen, workshops en excursies. De aflevering van dit jaar is feestelijk, omdat de Vereniging Nederlandse Gemeenten 100 jaar bestaat. Dat feestelijke karakter is net het stapje te ver, vinden de bestuurders nu ook: 'Gelet op het feestelijke karakter van het congres ivm met het 100 jarig bestaan van de VNG en het feit dat wij als gemeente daar tegenover in de afgelopen periode harde bezuinigingsbesluiten hebben moeten nemen om onze meerjarenbegroting weer toekomstbestendig te maken, zullen wij dit jaar niet naar het VNG congres gaan,' aldus vanochtend een korte verklaring van het college.

Deelname aan het VNG-congres zou per deelnemer  €843 kosten. Oorspronkelijk zouden naast de burgemeester, vier wethouders en gemeentesecretaris nog zes  raadsleden meegaan, waardoor het de gemeente in totaal €9.267 zou kosten. Door niet te blijven slapen en met de trein naar het congres te gaan dachten de bestuurders al voldoende te hebben versobert, maar de gemeenteraad besloot anders. Diverse raadsleden lieten direct tijdens de vergadering al weten af te zien van deelname.

Het college van benw wil volgend jaar weer gewoon wel naar het congres afreizen, aldus het tweede deel van de verklaring: 'Ons college is van mening dat deelnemen aan het VNG congres behoort bij de goede uitvoering van ons werk en de noodzakelijke vertegenwoordiging van onze gemeente in het land. Wij zijn dus van mening dat wij de volgende jaren weer aanwezig behoren te zijn bij het congres. Ons college handelt ten aanzien van de deelname aan bijeenkomsten en congressen in het land altijd sober en doelmatig en zal in deze lijn ook in de toekomst blijven handelen.'