Heuvelrug

Te groot gemeentekantoor heeft geen urgentie

De politiek kwam gisteravond niet toe aan een discussie over het te grote nieuwe gemeentekantoor. De vraag of het derde gebouw misschien toch niet gebouwd hoeft, is in elk geval twee weken doorgeschoven.

Afgelopen week werd duidelijk dat de gemeentelijke organisatie een van de drie nog te bouwen nieuwe gebouwen bij nader inzien toch niet nodig heeft. Vanwege bezuinigingen en outsourcing van verscheidene afdelingen verdwijnen er rond de vijftig banen uit Doorn, waardoor de organisatie ook met twee gebouwen toe kan. Het derde gebouw wil wethouder Pamboer nu verhuren aan de regionale ICT-dienst, waarheen de gemeente overigens zelf ook haar computerafdeling outsourcet.

Zowel de fracties van Groenlinks/PvdA als de lokale partij BVH hadden daarop vragen ingediend voor het vragenuurtje. Coalitiepartij Groenlinks/PvdA wil graag weten waarom nu pas bekend wordt dat er minder ruimte nodig is, en of dat gegeven niet ingebracht had moeten worden tijdens de zojuist afgesloten bezuinigingsdiscussie. Ook BVH zegt zich 'gefopt' te voelen door de late melding vanuit het college van benw, en vraagt zich af hoeveel huur de gemeente nu aan zichzelf gaat betalen, en of dat wellicht niet goedkoper kan. Via twitter liep er nog een discussie of het derde gebouw uberhaupt nog wel gebouwd moet worden.

Omdat beraadslagingen over de WMO en het bestemmingsplan Doorn-Noord nogal uitliepen kwamen de politici niet meer toe aan de discussie over het derde gebouw en of er nog wel kan worden ingegrepen in deze fase van de bouw. Omdat het aan tijd, energie en urgentie ontbrak is het onderwerp verschoven naar de raadscommissievergadering op 10 mei.