Hek Dennenburg weer bovenop stapel

Het hek van landgoedeigenaar Willems hindert nog altijd de vrije doorgang van het rondje Dennenburg. Het onderzoek naar de rechtmatigheid heeft lang stilgelegen, maar is onlangs weer opgepakt.

“Hek Dennenburg weer bovenop stapel” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Bouw Lange Dreef vast begonnen

Bouwwerkzaamheden zijn er nog niet, maar maar met de aanleg van een meanderend watertje is de bouw van nieuwbouwwijk Lange Dreef toch alvast begonnen. 

“Bouw Lange Dreef vast begonnen” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Trend Heuvelrug: meer inbraken, meer fietsdiefstallen

Het totaal aantal misdrijven is gedaald, maar het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen is fors toegenomen op de Heuvelrug. De politie blijft de hulp inroepen van de inwoners.

“Trend Heuvelrug: meer inbraken, meer fietsdiefstallen” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Verhuizing marinierskazerne ‘gewoon verder’

De plannen voor de verhuizing van de marinierskazerne kunnen weer verder. Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onderwerp niet controversieel.

“Verhuizing marinierskazerne ‘gewoon verder’” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Zwarte cijfers kleuren alweer rood

De inkt van de bezuingingsronde is amper droog, nu al zijn de cijfers achterhaald. De met pijn en moeite behaalde overschotten zijn gehalveerd, of zelfs omgeslagen in rode cijfers.

“Zwarte cijfers kleuren alweer rood” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Open huis in nog onaf gemeentekantoor

Volgende week zaterdag is het open huis in de bouwput naast het Doornse cultuurhuis. Aannemer Ballast Nedam wil zich laten kennen.

“Open huis in nog onaf gemeentekantoor” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Pamboer stapt op; strijdbijl nog niet begraven

Wethouder Pamboer heeft gisteravond om kwart voor acht zijn functie neergelegd. Daarmee haalde hij de angel uit een hoog opgelopen ruzie tussen raad en college en tussen de raadsfracties onderling. Toch sudderde de ruzie nog tot middernacht door.

“Pamboer stapt op; strijdbijl nog niet begraven” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Vanavond live: het eindspel van Pamboer

Hedenavond live te volgen op hillridge: het eindspel van wethouder Pamboer. Of toch weer een cliffhanger.

“Vanavond live: het eindspel van Pamboer” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Duel op Sterkenburg

Maandag 28 mei op Kasteel Sterkenburg: een live duel tussen de Heer van Aeswijn en een mistroostige verrader: 'Nog een woord en ik rijg u aan mijn  rapier!'

“Duel op Sterkenburg” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Hoge marinier: liever naar Vlissingen

In het Marineblad pleit een hoge ex-marinier openlijk voor de verhuizing van alle mariniers naar Vlissingen. 'De accommodatie in Doorn is niet meer van deze tijd en volkomen verouderd.'

“Hoge marinier: liever naar Vlissingen” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Kazernebesluit toch weer uitgesteld

Het blijft weer een week onduidelijk of het besluit de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verhuizen controversieel is. De vergadering daarover is opnieuw uitgesteld.

“Kazernebesluit toch weer uitgesteld” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

College stuurt ‘vergeten’ brief alsnog rond

Het Heuvelrugse gemeentebestuur heeft een nooit verzonden brief over het al dan niet bouwen van een nieuw gemeentekantoor vanochtend alsnog verzonden, twee jaar na dato. Met veel excuses.

“College stuurt ‘vergeten’ brief alsnog rond” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Provincie laat financiele teugels vieren

De provincie laat de financiele teugels vieren nu de gemeente Heuvelrug de begroting 2012 preciezer heeft ingevuld. De gemeente sluit het boekjaar 2011 intussen af met zwarte cijfers.

“Provincie laat financiele teugels vieren” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

BVH en VLD: Niet betrokken bij Heuvelrug Beweging

Zowel de lokale partij BVH als de Doornse oppositiebeweging VLD zeggen niet betrokken te zijn bij de nieuwe politieke partij Heuvelrug Beweging. De beweging zelf heeft na het persbericht van afgelopen zaterdag niets meer van zich laten horen.

“BVH en VLD: Niet betrokken bij Heuvelrug Beweging” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Wielrenner duwt fietser, politie zoekt getuigen

AMERONGEN – Op donderdag 17 mei kwam een fietser ten val doordat een wielrenner hem duwde. De politie is op zoek naar getuigen.

Read More(Politiebericht)
Omstreeks 21.45 uur fietste een 16-jarige jongen uit Amerongen over de Koningin Wilhelminaweg, komende uit de richting van Leersum en gaande in de richting van Rhenen. Toen de jongen op het fietspad tegenover een benzinepomp fietste, hoorde hij iemand achter zich hard roepen. Terwijl de jongen omkeek kreeg hij van een man op een racefiets een harde duw tegen zijn schouder. De jongen kwam hierdoor ten val en raakte gewond aan zijn gezicht en handen. De wielrenner reed hard door in de richting van Rhenen. De jongen is naar een makelaar gelopen en heeft daar zijn fiets neergezet. Vlak daarna heeft een man met een hond de jongen een zakdoek gegeven voor zijn verwondingen. De jongen heeft zijn lip moeten laten hechten en er zijn tanden afgebroken. Zijn fiets is door de val niet meer bruikbaar.

Van de wielrenner is een signalement bekend:

blanke man
30-35 jaar
mager tot normaal postuur
blauw shirt
zwarte fietsbroek
fietshelm
racefiets, zonder verlichting.

De politie is op zoek naar getuigen en komt graag in contact met de man met de hond die de jongen een zakdoek heeft gegeven. Mogelijk kan hij meer vertellen over de wielrenner. De politie roept ook andere getuigen op om zich te melden. Zij kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

 

Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Gennep boos op Heuvelrug

De gemeente Gennep is boos op de gemeente Utrechtse heuvelrug. Gennep had graag vantevoren geweten dat Heuvelrug in Gennep een bedrijfspand had gekocht voor de roemruchte woonwagenfamilie Bakker.

Engweg wil eenrichtingsverkeer

Bewoners van de Driebergse Engweg willen dat in een deel van hun straat eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. De weg is nog altijd niet klaar, toch vinden  de bewoners dat het nu al 'de spuigaten uitloopt'.

“Engweg wil eenrichtingsverkeer” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Zevende thriller van Marco Books

De Doornse auteur Marco Books heeft zijn jongste thriller voltooid: De dood van Callista de Vries

“Zevende thriller van Marco Books” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Burgers trekken het politieke initiatief naar zich toe

Burgers trekken het politieke initiatief naar zich toe

Oprichting van een nieuwe politieke beweging in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Verontruste bewoners hebben het initiatief genomen om tegenwicht te bieden aan de rampzalige bestuurlijke en financiële situatie waarin hun gemeente verkeert. Hiervoor is een politieke beweging opgericht die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in een politieke partij kan worden omgezet.

De initiatiefnemers willen dat de gemeenteraad niet het korte termijn belang van de coalitie boven het lange termijn belang van de burgers stelt, maar er nu voor zorgt dat het huidige gemeentebestuur wordt vervangen door professionele, betrouwbare en transparant opererende bestuurders.

Heuvelrugbewoners stellen vast dat, sinds de gemeentelijke herindeling van de dorpen Amerongen, Driebergen, Doorn, Maarn/Maarsbergen, Leersum en Overberg in 2006, incompetente colleges, telkens gesteund door een zwakke en veelal ondeskundige gemeenteraad, de oorzaak zijn van het huidige financiële debacle. Met als gevolg dat Gedeputeerden van de Provincie Utrecht vorig jaar december de gemeente onder financieel toezicht stelden.

Het gemeentebestuur bleek de afgelopen zes jaar niet in staat een effectief ambtenaren-apparaat op te bouwen en een sober beleid te voeren. Er zijn vele externe bureaus ingehuurd die de gemeente heel veel geld hebben gekost. De gang van zaken heeft tot schadeposten en kostbare juridische procedures geleid rondom bouw, ruimtelijke ordening en handhaving. Structurele oplossingen voor de vastlopende mobiliteit binnen de gemeente zijn niet gezocht. Wel werden nieuwe bedrijventerreinen in het waardevolle groen van de Heuvelrug opgestart zonder de noodzaak daartoe te kunnen aangeven. Dit leidde tot grote ergernis. Kortzichtige ontwikkelingsprojecten in strijd met de gemeentelijke structuurvisie vergrootten de vertrouwenskloof met de burgers.

Recentelijk werden drastische belastingverhogingen binnen de gemeente aangekondigd. Maar de maat is nu vol na bekendmaking van het college dat het nog in aanbouw zijnde extravagante gemeentekantoor van € 25 ml. voor een deel overbodig blijkt. De boosheid onder de burgers richt zich op het opnieuw oplopen van het exploitatietekort van de gemeente.

Het college kenmerkt zich door een arrogante opstelling naar de burgers, het ontwijken van burgerparticipatie, en het onvoldoende actief informeren van de raad. Vooral de twee VVD wethouders uit het college zijn uit de gratie bij de bewoners. Wethouder Pamboer, verantwoordelijke voor het nieuwe gemeentekantoor en de nieuwe bedrijventerreinen in Leersum en Maarsbergen, is niet in staat grote projecten te leiden, bedient zich al jaren van manipulatief gedrag, maakt niet te controleren afspraken met projectontwikkelaars, en frustreert het budgetrecht van de raad.

Wethouder Homan, bestuurlijk incompetent ten aanzien van financiën, laat gebrek aan beleid zien, en vertoont ad hoc gedrag in verkeer- en infrastructurele zaken.

De gemeenteraad greep tot op heden niet in. Dit tot ontsteltenis van de bewoners. Telkens weer laat een lankmoedige raad het falend optreden van het college over haar kant gaan. Onlangs werd de weinig bestuurskrachtige burgemeester Naafs door de raad voor een nieuwe ambtstermijn voorgedragen. De VVD-fractie blijkt het voortbestaan van de coalitie met PvdA/GL en D66 belangrijker te vinden dan de financiële gezondheid van de gemeente en de leefomgeving van de bewoners.

De initiatiefnemers van de beweging maken binnenkort hun plannen bekend.

Utrechtse Heuvelrug, 19 mei 2012


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Nieuwe politieke partij: Heuvelrug Beweging

De gemeente Utrechtse heuvelrug kent sinds vandaag een nieuwe politieke partij: Heuvelrug Beweging. De partij wil in 2014 meedoen aan de lokale verkiezingen 'om tegenwicht te bieden aan de rampzalige bestuurlijke en financiele situatie waarin de gemeente verkeert'.

“Nieuwe politieke partij: Heuvelrug Beweging” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

College: Rekensom Boonzaaijer klopt niet

Gebouw C levert geen half miljoen verlies per jaar op, zoals raadslid Boonzaaijer vorige week de gemeentraad voorrekende. Dat schrijft het college van BenW in een brief aan de raad.

“College: Rekensom Boonzaaijer klopt niet” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen