Leersum

Ouders Leersumse school willen niet fuseren

foto hoeksteen

Door een teruglopend aantal kinderen moeten veel scholen op de Heuvelrug samen onder een dak. De ouders van een dorpsschool in Leersum komen hiertegen in actie.

Het schoolbestuur van de basisscholen de Hoeksteen en de Schakel wil beide scholen 'samenvoegen' onder een dak, en daarvoor het schoolgebouw van de Schakel in Leersum-Zuid vergroten. De oude dorpsschool de Hoeksteen in Leersum-Noord zou dan kunnen worden opgeheven.

Een groep ouders van de Hoeksteen is het daar niet mee eens en is tegen het plan in actie gekomen. Volgens de 'grote groep bezorgde ouders' ontbreekt het aan een zorgvuldige financiele analyse en loopt het plan niet in pas met het gemeentelijk voornemen meer wijkgericht te werken. 'Een school heeft ook een maatschappelijke functie. Kinderen spelen er, leren er veilig fietsen, ouders ontmoeten elkaar en jonge mensen gaan in een wijk wonen omdat er een school is. Deze hele maatschappelijke functie wordt in een keer zomaar van de kaart geveegd,' aldus het persbericht van de oudergroep.

De plannen voor een samenvoeging kwamen vorige maand naar buiten. Volgens een memo van de gemeente heeft het schoolbestuur zelf gekozen de eerder voorgenomen 'tussenstap' van het renoveren van de Hoeksteen over te slaan, en de scholen meteen samen te voegen. Renoveren zou een te grote investering zijn, omdat een samenvoeging op de wat langere termijn toch onvermijdelijk is. Wat er met de vrijkomende grond van de Hoeksteen zou moeten gebeuren is nog onduidelijk. De school wil de opbrengst van een eventuele grondverkoop aanwenden voor de vernieuwbouw van de Schakel. De gemeente heeft al gemeld daar niet meteen in mee te gaan.

Volgens de ouders hoeft de Hoeksteen helemaal niet opgeheven te worden. 'Vanuit onderwijskundig perspectief is er geen enkel motief. Het onderwijs op de Hoeksteen is gezien de Cito-scores goed en veel leerlingen komen juist naar de Hoeksteen vanwege de hoge kwaliteit van onderwijs,' aldus het persbericht. Bovendien zeggen de ouders onvolledig geinformeerd te zijn en zouden afgesproken procedures niet in acht genomen zijn. Verder zouden de omwonenenden van de Schakel niet staan te springen om een vergroot schoolgebouw met ruim 400 leerlingen. Komende woensdag is er een ouderavond op de Hoeksteen waar het schoolbestuur de plannen toelicht, in aanwezigheid van de wethouder en haar ambtelijke staf. 

Het scenario voor De Hoeksteen en de Schakel is de eerste in een serie. Door een teruglopend aantal kinderen in alle Heuvelrugse dorpen  -onderwijswethouder Van Oostrum sprak onlangs over een daling van 25%-  moeten veel scholen worden samengevoegd. In Driebergen dreigt hetzelfde scenario voor de scholen Dolfijn (Noord) en Zonheuvel en voor de scholen Dolfijn (Zuid) en Ontdekkingsreis. Anderzijds heeft de gemeente de dorpsschool in Maarsbergen met de bouw van een extra multifunctionele ruimte  juist weten te redden.

De Hoeksteen is een oud dorpsschooltje, waar ook de verslaggever van hillridge nog heeft leren lezen en schrijven, bij juffrouw Van der Wal. Ook toen was er een moment dat het leerlingenaantal terugliep, precies nadat in zuidelijk Leersum veel  nieuwbouwwoningen uit de grond gestampt werden en de Schakel werd gebouwd. Omdat het onverantwoord zou zijn de kinderen uit Noord dagelijks de drukke Rijksstraatweg  (N225) over te laten steken, is het er nooit van gekomen. Ook nu wordt het oversteken van de drukke N225 weer geneoemd als argument tegen de stichting van een 'megabasisschool' in Zuid.

 

foto hoeksteen