Doorn

Leefbaar Doorn: zwart Groenboek

Onze gemeentelijk bestuurders houden zich niet aan hun eigen beloftes en moeten door de gemeenteraad  nu eindelijk eens ter verantwoording worden geroepen. Daar komt het 'Groenboek' van oppositiebeweging Leefbaar Doorn in het kort op neer.

Vanavond komt de voorzitter van Leefbaar Doorn -Age van der Werf-  het Groenboek aan de gemeenteraad presenteren en de inhoud toelichten. Het document en het bijbehorend persbericht hadden tot dan nog even onder de pet moeten blijven, maar een van de bestuursleden was daarvan niet op de hoogte en heeft de link naar het pamflet inmiddels per Twitter en Linkedin verspreid.

De Vereniging Leefbaar Doorn (VLD) is een vereniging die zegt op te komen voor behoud van cultuur en landschap van Doorn en omgeving. De vereniging heeft 450 leden die 'niet opkomen voor het eigenbelang, maar voor het nadenkend, duurzaam omgaan met onze bebouwde en groene omgeving. Telkens blijkt weer dat dit geen eenvoudige opgave is, omdat moet worden gestreden tegen de waan van de dag, de gemakzucht en de kortzichtigheid die voortdurend op de loer liggen.' 

In het Groenboek fileert de auteur of fileren de auteurs -het blijft onduidelijk wie het precies heeft geschreven- het gemeentelijk beleid van de afgelopen jaren. In het kort komt het er op neer dat de bestuurders na de herindeling wel goed begonnen zijn door een structuurvisie op te stellen en beleidskaders vast te stellen, maar zich aan die eigen kaders en de eigen visie uiteindelijk weinig gelegen hebben laten liggen. De auteur van het Groenboek concludeert daarom dat deze houding heeft geleid tot een 'verslechtering van het openbaar bestuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug na de fusie, vergeleken met de situatie van vóór de gemeentelijke herindeling.'

Centraal in het document staat de kwestie gemeentekantoor. De VLD stond aan de wieg van het protest tegen de bouw van het nieuwe, dure en naar nu blijkt ook te grote gemeentekantoor, maar sprak aan het begin van het traject als lid van een onafhankelijke klankbordgroep nog een woordje mee over de bouw, inclusief een alternatief ontwerp. Tevergeefs, aldus het Groenboek:  'Alras kwam aan het licht dat de “buitenstaanders” door hun (in sommige gevallen financiële) band met het gemeentebestuur niet zo onafhankelijk waren als was voorgespiegeld. Bovendien bleek de voormalige president-commissaris van INBO (het architectenbureau) te zijn benoemd tot voorzitter van de klankbordgroep. Ter verhoging van de feestvreugde gaf de verantwoordelijke wethouder de klankbordgroep als instructie mee dat zij de gebouwontwerpen van INBO als gegeven diende te aanvaarden'.

De andere hoofdstukken van het Groenboek- dat de auteur geen zwartboek wil noemen om 'de immer positieve en constructieve opstelling van de VLD' niet teniet te doen, handelen met name over typisch Doornse kwesties, als nieuwbouw op Bartimeus en op het militaire opvangcentrum De Basis, over een verkeersinfarct op het Doornse kruispunt en over de massale bomenkap op verschillende plaatsen in Doorn, inclusief de 'vernieling van een eeuwenoud kerkenpad'. Ook krijgt de afdeling vergunning en handhaving een veeg uit de pan, omdat ze door alle achterstanden allerlei illegaliteiten heeft moeten legaliseren. 'In alle bovengenoemde gevallen zijn door de verantwoordelijke wethouder telkens publiekelijk excuses aaangeboden  ‘dat het zo gelopen is en is de verzekering gegeven dat ‘het niet meer zal gebeuren’. Maar intussen is de schade aangericht en is het wachten op de volgende casus, ' aldus het Groenboek.

De uiteindelijke conclusie van het pamflet luidt dat er snel ingegrepen moet worden, en wel door de gemeenteraad. 'De raad heeft incidenteel al laten blijken niet blind te zijn voor wat er mis is gegaan door gebrek aan leiderschap, door verkokering en tekortschietende coördinatie, door het overvloedig terugvallen op externe adviseurs en interim-managers en door een arrogante bestuursstijl. Het is nu echter hoog tijd dat de raad de problemen bij de wortel aanpakt.'