Heuvelrug

Naafs: Zeeland kennelijk zenuwachtig

marinierskazerne

De gemeente Utrechste heuvelrug blijft de besluitvorming rond de de marinierskazerne rustig afwachten, zoals afgesproken. ´Kennelijk zijn ze in Zeeland een beetje zenuwachtig geworden.´

Dat zegt burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse heuvelrug. Vorig weekend bracht de Zeeuwse CdK Peijs naar buiten dat Zeeland de afgelopen weken opnieuw heeft lopen plussen en minnen, en de marinierskazerne nu goedkoper kan aanbieden dan renovatie van de bestaande kazerne in Doorn zou kosten. Kort daarop werd het onderliggende rapport naar de pers gelekt, en een geplande vergadering van de kamercommissie van defensie zonder opgaaf van redenen uitgesteld.

Burgemeester Naafs -die de honneurs van kazernewethouder Pamboer (vakantie) even waarneemt- zegt de besluitvorming rond de marinierskazerne geduldig af te wachten. 'Volgende week wordt hopelijk duidelijk of het besluit de kazerne naar Zeeland te verhuizen controversieel verklaard wordt. Zoniet, dan zullen we gewoon op de geplande hoorzitting verschijnen en ons verhaal houden.'

Toch zit ook het Heuvelrugse bestuur niet stil, zegt Naafs. Er is intensief contact met sleutelpersonen 'en de hele wereld', en ook blijft de Heuvelrug bij de provincie lobbien om de uitbreiding van de kazerne mogelijk te maken. 'Maar een nieuw rapport met nieuwe cijfers zoals Zeeand dat nu al voor de tweede of derde keer heeft gemaakt, dat heeft helemaal geen zin. Onze cijfers zijn helder. We moeten nu eerst gewoon afwachten.'

Naafs noemt het merkwaardig dat Peijs maar dingen in de media blijft 'roepen'. 'Kennelijk zijn ze in Zeeland wel zo zenwuachtig geworden dat ze een nieuw rapport hebben gemaakt. Maar ook al laten ze nu andere overheden de grond gratis en bouwrijp aan defensie aanbieden, het blijft gemeenschapsgeld. Het blijft allemaal geld dat uiteindelijk door de gemeenschap moet wordenopgebracht.'

marinierskazerne