Heuvelrug

College: Rekensom Boonzaaijer klopt niet

Gebouw C levert geen half miljoen verlies per jaar op, zoals raadslid Boonzaaijer vorige week de gemeentraad voorrekende. Dat schrijft het college van BenW in een brief aan de raad.

 

Gebouw C is het kleinste deelgebouw van het nieuwe gemeentekantoor dat nu gebouwd wordt in Doorn. Vanwege de krimp van de gemeentelijke organisatie is gebouw C niet meer nodig. In de brief rekenen de financieel ambtenaren van wethouder Pamboer – die zelf op vakantie is- voor dat het niet bouwen van gebouw C 1,1 miljoen zou besparen, wat een jaarlijks voordeel van €79.000 zou opleveren, omdat dit geld dan niet geleend hoeft te worden. Verhuur aan de eigen ICT-dienst RID daarentegen zou jaarlijks €94.000 opleveren. Het college kiest vanwege dit verschil van €17.000 voor het doorzetten van de bouw, maar noemt het niet langer een 'financieel voordeel'. 

SGP-raadslid Boonzaaijer rekende de gemeenteraad vorige week voor dat verhuur van gebouw C juist een nadeel van  €470.000  zou opleveren. Volgens de financieel ambtenaren is die rekensom onjuist, omdat Boonzaaijer alle kosten rond het gemeentekantoor meerekent, ook de kosten voor grondverwerving, procedure- en plankosten en reeds gemaakte bouwkosten; de parkeergarage onder gebouw C ligt er al. Die kosten zijn volgen BenW onvermijdbaar, zullen nooit meer weggestreept kunnen worden en mogen daarom niet in de rekensom meegenomen worden.

Wel trekt het college zich de ruzie met Boonzaaijer aan. Volgens het college moest er rond de verhuur 'behoedzaam en vertrouwelijk' gehandeld worden. Wethouder Pamboer had daarbij toch iets opener moeten zijn, schrijft het college in de brief. 'Gezien de politieke gevoeligheid van dit onderwerp was bespreking in een eerder stadium verstandig geweest.'

Het niet bouwen van gebouw C is wel al meerdere malen intern besproken, blijkt uit de brief. In mei 2010 is het tijdens coalitieonderhandelingen overwogen, en ook tijdens de jongste bezuinigingsronde is het als mogelijke bezuiniging ter sprake gekomen. Vanwege de onzekerheid over het precieze aantal benodigde ambtenaren in de toekomst, is het voorstel echter telkens afgewezen. Dat het gebouw nu toch niet nodig blijkt was nooit te voorzien geweest, zegt het college. 

Het gebouw moet overigens nog steeds gebouwd worden. Ondanks het beleidsvoornemen alle vastgoed af te stoten dat niet door de gemeentelijke organisatie zelf betrokken wordt, zal het gebouw ook gewoon gebouwd worden. Het gemeentebestuur denkt dat het in de toekomst misschien toch nodig is voor de huisvesting van extra ambtenaren.