Driebergen

Engweg wil eenrichtingsverkeer

Brief engweg

Bewoners van de Driebergse Engweg willen dat in een deel van hun straat eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd. De weg is nog altijd niet klaar, toch vinden  de bewoners dat het nu al 'de spuigaten uitloopt'.

Aannemers zijn al zeven maanden aan het timmeren aan de Engweg, een oud uitvalsweggetje richting het boerenland ten zuiden van Driebergen. Na de aanleg van nieuwe riolering is de straat versmald aangelegd, omdat het een fietsstraat moet worden. Al tijdens de aanleg van het eerste stuk is beroering ontstaan omdat de straat te smal zou zijn; autospiegels zouden zijn gesneuveld, fietsers zouden het trottoir verkiezen boven hun fietsstraat, vanwege de vermeende onveiligheid. Raadslid Van Lierop van de VVD diende een motie in om de straat alsnog 30 cm breder te maken, maar trok zijn motie in nadat bleek dat hij in zijn opvatting alleen stond. 

Wethouder Homan kwam in maart polshoogte nemen en met de bewoners praten. Homan vertelde de bewoners toen dat de Engweg expres zo smal is gemaakt dat automobilisten andere uitvalswegen zouden gebruiken. Aan het ontwerp van de Engweg zijn vele inspraakavonden vooraf gegaan. De eerste plannen dateren al van voor de eeuwwisseling. 

Hieronder een kopie van de brief, die waarschijnlijk komende donderdag in de raadsvergadering wordt behandeld.

 Brief engweg