Heuvelrug

Gennep boos op Heuvelrug

De gemeente Gennep is boos op de gemeente Utrechtse heuvelrug. Gennep had graag vantevoren geweten dat Heuvelrug in Gennep een bedrijfspand had gekocht voor de roemruchte woonwagenfamilie Bakker.


Dat schrijft de gemeente Gennep in een brief aan de gemeenteraad en het college van BenW. ‘Wij betreuren het zeer dat u niet de moeite heeft genomen ons op de hoogte te stellen van de bedrijfsverplaatsing en ons van de benodigde informatie te voorzien, ‘aldus de brief van de Gennepse burgemeester en wethouders.

September 2011 kocht de gemeente Heuvelrug een bedrijfspand in het Noord-Limburgse Heijen, een kern van de gemeente Gennep. Met de bedrijfsverplaatsing sloeg de gemeente Utrechtse heuvelrug twee vliegen in een klap: de bewoners van het beruchte woonwagenkamp verdwenen uit de gemeente en het woonwagenkamp zelf kwam beschikbaar voor woningbouw. Het kostte de gemeente bovendien nauwelijks geld. Wel deed het nogal wat stof opwaaien. Wethouder Homan trad het najaar tweemaal op voor Pownews en RTV Utrecht.

De gemeente Gennep zegt in de brief verrast te zijn over de komst van de familie Bakker. Ze hoorde pas van de komst van de familie toen er in maart vragen kwamen vanuit de landelijke pers en verontruste omwonenden. ‘Temeer daar het raadsvoorstel van  september (…) vermeldt dat de ontvangende gemeente tijdig wordt geinformeerd over de voorgenomen bedrijfsverplaatsing,’ aldus het Gennepse gemeentebestuur. Wethouder Homan vertelde de verslaggever van deze website op 11 september dat hij de ontvangende gemeente ‘volgende week’ zou informeren.

Volgens wethouder Homan was het wel degelijk de bedoeling Gennep op de hoogte te stellen van de komst van de familie Bakker, maar is er ergens iets fout gegaan. ‘Het is te betreuren dat het zo gelopen is. De afspraak was dat het woonwagenschap dat zou doen. Een opzet voor de brief is ook bij het bestuur langs geweest. Ik leefde in de veronderstelling dat de brief wel verzonden was.’  Volgens Homan is er intussen een brief met uitleg richting Gennep gestuurd. Ook die brief is in Gennep nog niet aangekomen, laat een ambtenaar van de gemeente Gennep weten. Wel kan de ambtenaar mededelen dat de familie Bakker tot op heden niet voor overlast heeft gezorgd. ‘Nee. Het gaat eigenlijk prima,’ aldus de ambtenaar.