Heuvelrug

Provincie laat financiele teugels vieren

De provincie laat de financiele teugels vieren nu de gemeente Heuvelrug de begroting 2012 preciezer heeft ingevuld. De gemeente sluit het boekjaar 2011 intussen af met zwarte cijfers.

De provincie laat in een brief aan het college van benw weten dat 'na beoordeling van de gewijzigde programmabegroting thans wel voldaan wordt aan de criteria voor een sluitende begroting'. Met de goedkeuring krijgt de gemeente geen vrijbrief voor nieuwe wijzigingen in de begroting. Toekomstige wijzigingen moeten nog altijd eerst worden voorgelegd aan de provinciale rekenmeesters.

Ook laat de provincie in de brief en de bijbehorende checklist niet na de gemeente te waarschuwen voor een dreigend tekort in 2015 van €847.000. Verder laat de provincie in een overzicht nog 10 oranje en 17 rode lichtjes branden, om de onduidelijke en soms precaire financiele situatie van de gemeentefinancien aan te geven.  

De gemeente zelf doet in een juichend persbericht kond van het besluit van de provincie. In het persbericht vermeldt de gemeente verder dat de jaarekening 2011 met zwarte cijfers is gesloten: er rest een overschot van € 71.191. Dit is volgens het persbericht gevolg van het 'stevig ingrijpen' van wethouder Homan, die eind 2010 aantrad en sindsdien de systematiek van de gemeentefinancien grondig heeft hervormd en de broekriem heeft aangehaald. Hoe het positieve resultaat precies is bereikt is nog nieit duidelijk;de jaarrekening zelf is nog niet vrijgegeven aan de openbaarheid.