Heuvelrug

College stuurt ‘vergeten’ brief alsnog rond

Het Heuvelrugse gemeentebestuur heeft een nooit verzonden brief over het al dan niet bouwen van een nieuw gemeentekantoor vanochtend alsnog verzonden, twee jaar na dato. Met veel excuses.

Het gaat om een raadsinformatiebrief (RIB) uit mei 2010, waarin alternatieven voor de bouw van het gemeentekantoor staan opgesomd. Vorige week noemde het college de brief nog in de jongste rapportage over de bouw van het nieuwe gemeentekantoor. Dat kantoor blijkt halverwege de bouw al te groot, maar kleiner bouwen is volgens het college geen optie. Daarbij refereert het college aan de brief uit 2010, waarin de optie tot kleiner bouwen ook zou zijn gepasseerd.

Die brief is echter nooit verzonden. Dat bleek pas nadat SGP-raadslid Boonzaaijer er navraag naar deed, omdat hij de brief noch in zijn eigen archief, noch op de gemeentelijke website kon terugvinden. Vanochtend stuurde het college de brief alsnog rond, met uitleg en excuses: 'Het is voor ons niet mogelijk om twee jaar na dato nog exact te achterhalen hoe dit gelopen is. Echter, voor de inhoudelijke afwegingen die destijds zijn gemaakt zijn de genoemde scenario's in de brief destijds uitgangspunt geweest. Om voor u de informatie alsnog volledig te maken sturen wij u hierbij deze informatie volledig en ongewijzigd alsnog ter kennisname toe. Uiteraard spijt het ons buitengewoon dat juist op dit onderwerp deze informatie niet bij u terecht is gekomen.'

In de nooit verzonden brief passeren vier alternatieve scenario's voor de bouw van een nieuw gemeentekantoor de revue: niet bouwen, anders bouwen, kleiner bouwen en de  bouw uitstellen. Geen van de vier alternatieven kon op de sympathie van het college rekenen, omdat ze volgens het college alle vier uiteindelijk duurder zouden uitpakken dan de bouw zoals gepland doorzetten. Omdat de brief nooit verzonden is, heeft de gemeenteraad er echter nooit inhoudelijk over kunnen debatteren.

De nieuwe affaire brengt de positie van wethouder Pamboer verder aan het wankelen. Aan zijn stoelpoten wordt al langer gezaagd, voornamelijk vanwege het dossier gemeentekantoor en de gebrekkige manier van informeren van de gemeenteraad. Twee weken geleden nog ging Pamboer alleen na hevig aandringen van de gehele gemeenteraad akkoord met het verstrekken van informatie over gebouw C, het deel van het gemeentekantoor dat al voor de bouw overbodig is geworden. De lokale partij BVH kondigde toen  aan op de volgende raadsvergadering met een motie van wantrouwen te komen. Die motie wordt morgenavond behandeld.  

Hillridge zal van de raadsvergadering verslag doen middels een live-blog. Speciaal voor donateurs en sponsors.
Wordt ook donateur of sponsor………