Heuvelrug

Hoge marinier: liever naar Vlissingen

In het Marineblad pleit een hoge ex-marinier openlijk voor de verhuizing van alle mariniers naar Vlissingen. 'De accommodatie in Doorn is niet meer van deze tijd en volkomen verouderd.'

Dat zegt de Luitenant Kolonel buiten dienst Bosch op de opiniepagina van het jongste nummer van het Marineblad. Bosch -tegenwoordig docent integrale veiligheid- noemt de  gedachtevorming rond een eventuele verhuizing van de kazerne 'verfrissend' en juicht de beslissing van Hillen om in Vlissingen een nieuwe kazerne te bouwen toe. De accomodatie in Doorn komt er bij Bosch bekaaid vanaf. Ook renoveren voor de komende 15 jaar biedt volgens Bosch geen soelaas: 'Laten we eerlijk zijn, de gehele kazerne moet eigenlijk opnieuw gebouwd worden.

Het Marineblad is het huisorgaan van de officieren van de Koninklijke Marine, waaronder ook het Korps Mariniers valt. Het stuk van Bosch -voormalig vice voorzitter van de officierenbond KVMO-  is de eerste maal dat een hoge marinier -zij het buiten dienst- zich in het openbaar uitlaat over de verhuizing. Eerdere uitingen van de mariniersstaf werden geventileerd vanuit 'anonieme bronnen'. Van de in Doorn woonachtige mariniers wordt aangenomen  -ook zij uiten zich zelden met naam en toenaam-  dat het leeuwendeel liever in Doorn blijft. De mariniers van elders zijn verdeeld over de verhuizing.

Volgens Bosch zouden alle onderdelen van het korps mariniers naar Vlissingen moeten verhuizen. Dat betekent ook de sluiting van de onderdelen van het Korps Mariniers op Texel en Rotterdam. In het scenario van Bosch zou de Van Ghentkazerne in Rotterdam moeten veranderen in een militair congres-  en vergadercentrum , inclusief museum. 'De band tussen de stad en het Korps Mariniers verplicht daartoe,' aldus Bosch. De  Joost Dourleijnkazerne op Texel zou omgetoverd kunnen worden in een 'geweldig militair recreatie- annex congresfaciliteit' waar personeel van defensie af en toe eens 'lekker kan uitwaaien.' Over de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn zegt Bosch niets positiefs, behalve dat de mariniers daar in 1945 'terecht zijn gekomen'.

In het scenario van Bosch zou Vlissingen geen twee- maar drieduizend manschappen te verwerken krijgen. Voor hen zou een complex gebouwd moeten worden dat aan alle moderne eisen voldoet en zeker 50 tot 100 jaar blijft staan. Bosch ziet dat het liefst snel gebeuren: 'Dus wat mij betreft: betrekken op 10 december 2015.'

Link naar Marineblad

UPDATE: Bosch is een man die geen blad voor de mond neemt, wat ongewoon tot not done is in militiare kringen. In 2009 wekte hij -nog niet buiten dienst- de toorn van de defensiestaf toen hij zich tegen de Uruzganmissie naar Afghanistan keerde.