Heuvelrug

Vanavond live: het eindspel van Pamboer

Hedenavond live te volgen op hillridge: het eindspel van wethouder Pamboer. Of toch weer een cliffhanger.

Hieronder doet hillridge vanaf 19.30  verslag van de openbare raadsvergadering, waarin sowieso gestemd moet worden over een motie van wantrouwen, maar waarin ook het aftreden van wethouder Pamboer verwacht wordt. Zelf de pagina verversen, per tien minuten of zo. 

00.11 Burgemeester Naafs schorst de vergadering met enkele stichtelijke woorden. Alleen agendapunt 1 is vanavond behandeld, dinsdag volgt de rest.  En die draagt ook enige explosiviteit met zich mee. Gezien de stroeve verhoudingen in de gemeenteraad is het laatste woord over vertrouwen en transparantie nog lang niet gezegd.

00.10 Motie nieuw onderzoek gebouw C komt eindelijk in stemming. En wordt met alle aanwezige stemmen aangenomen. Een fragiel bruggetje tussen coalitie en oppositie is daarmee gelegd.

00.04 Is er nog een gast aanwezig die meeleest of doet hillrdige nu alleen het werk van de notulist nog eens over?

00.01 CU-raadslid Karssen wil dat Homan het huurcontract met de RID voorlopig niet ondertekent. Homan durft dat om juridische redenen niet 100% toe te zeggen, wel zal hij zijn uiterste best doen om de ondertekening uit te stellen. Karssen dringt aan op hardere toezeggingen, maar Homan zegt die niet te kunnen geven. GL/PvdA raadslid Van Spaandonk springt voor Homan in de bres.  

23.56 Van Geijtenbeek zegt de stap van de coalitie om met drie wethouders verder te gaan te waarderen. Er is 'een beweging' gemaakt door het college en de coalitie, en we zijn daar blij mee. En ook blij dat het CDA en de BVH de motie van wantrouwen intrekken. Het is passend dat de wethouder die verantwoordelijk is voor het dossier gemeentekantoor is opgestapt. En we weten dat het nog niet meteen koek en ei is, en bij de beantwoording begaf wethouder Homan zich ook weer een beetje op glad ijs. Dus niet meteen een juichstemming, wel een goede stap.

23.52 Er worden nog wat verwijten over en weer uitgesproken. 

23.46 Veldhuizen zegt niet eenvoudig een motie van wantrouwen op te stellen, en zegt weinig vertrouwen van de coalitie te voelen. Waaldijk antwoordt dat de raad een andere manier van overleg en omgang moet zien te vinden. Maar dat we alles niet in een avond kunnen helen. Veldhuizen zegt er moeite mee te hebben dat nu het gevoel heerst dat nu Pamboer vertrokken is alles pais en vree is. Pamboer is niet als enige schuldig. Er moet echt iets gebeuren om het vertrouwen van zowel de oppositie als de burger te herwinnen. Er moet echt heel hard gewerkt worden om dat gevoel van onbehagen weg te werken. En daarmee trek ik de motie van wantrouwen in en pas ik onze motie gebouw C aan zoals de coalitie wenst.  

23.43 Boonzaaijer vraagt of de coalitie inderdaad met drie wethouders verder gaat. Hij heeft dat van D66 en PvdA/GL gehoord, maar twijfelt nog over standpunt van VVD. Van Valkenburg zegt dat VVD met deze coalitie en drie overgebleven wethouders verder wil. 

23.41 Ook D66 sluit zich aan bij de optie de motie te verzachten en de motie van wantrouwen in te trekken.

23.40 Streekstra zegt bereid te zijn de motie van wantrouwen in te trekken, als Homan belooft dat hij zijn onderzoek voor 2 juli af heeft. 

23.36 SP-raadslid Van Geijtenbeek is het met Van Valkenburg eens, en verzoekt de indieners met klem de motie van wantrouwen niet te koppelen aan onderzoek gebouw C. En verkeert in onzekerheid over de uiteindelijke inhoud van de motie onderzoek gebouw C.  

23.33 Valkenburg (VVD) wil ook schrappen in de motie. Want het is volstrekt helder dat gebouw C er gaat komen, maar misschien kunnen we daarmee vast een overzicht krijgen van wat we op de lange termijn met gebouw C kunnen doen. Motie van wantrouwen moet weg, of nu in stemming gebracht. Niet laten hangen boven de markt.

23.26 Waaldijk (GL/PvdA) heropent. We hechten erg aan transparantie, in die zin steunen we de motie tot hernieuwd onderzoek. Maar inhoudelijk steunen we de motie alleen als u het minder streng formuleert, en helemaal niet onder de dreiging van een motie van wantrouwen. Boonzaaijer probeert steentjes bij te dragen aan het bruggetje dat Waaldijk hiermee probeert te maken. CU-raadslid Karssen zegt dat hij door de rechtlijnigheid van de coalitie zo langzamerhand ongewild in het kamp der oppositie terecht is gekomen.  

23.15 Schorsing.

23.10 GL/PvdA-raadslid Waaldijk wil schorsen. Eerst wethouder Homan met een korte eerste reactie: De aannemer heeft alle drie gebouwen al gekocht. Als je een dergelijk onderzoek wilt doen, dan moet je wel beseffen dat je mensen blij maakt met een dode mus. Want dat gebouw waar we overeenstemming hebben met elkaar, dat gaat gewoon gebouwd worden en is niet meer tegen te houden. En naar Streekstra: U mag ons die opdracht geven, maar de dreiging van een motie van wantrouwen draagt niet bij aan een goed onderzoek en vind ik persoonlijk niet gepast.  

23.06 Streekstra zegt zijn motie van wantrouwen 'aan te houden' tot de datum van 2 juli. Dat is de datum waarop Homan een onderzoek naar het niet of anders bouwen van gebouw C moet hebben afgerond. 

23.05 CDA-raadslid Veldhuizen belooft de motie van wantrouwen in te trekken als een motie voor nieuw onderzoek gebouw C wordt aangenomen.

23.02 D66 -raadslid Eggink is blij met het debat tot nu toe. De communicatie moest beter en opener, en we zien dat nu gebeuren, met deze 'nieuwe' wethouder.

23.00 Homan meldt dat alle onderdelen van gebouw C al door de aannemer zijn ingekocht, met andere woorden: er is geen -of maar weinig- weg terug.

22.59 Het wachten is ergens op, maar waarop. Raadslid Geijtenbeek meldt intussen dat Nederland niet naar de finale van het songfestival gaat. Twitter meldt dat CdK Karla Peijs volgend voorjaar opstapt. Opmerkelijk, want daarmee zijn de beide hoofdrolspelers van de kazernesoap uit de schijwerpers en van het toneel verdwenen.

22.34 Schorsing. Sigaretjes en wandelgangenoverleg. Gaan Homan en de oppositie een knieval(letje) maken of niet?

22.24 Boonzaaijer vraagt opnieuw waarom er over de verdwenen brief niets in de benw notulen staat. Naafs antwoordt slechts dat er maatregelen zijn genomen opdat zulks niet nog eens zal kunnen gebeuren. Maar dat hij noch in de archieven noch in zijn geheugen iets meer over de bewuste benw vergadering kan terugvinden. En hetzelfde geldt de verdwenen brief.  
Toch melden drie VVD-raadsleden dat ze de bewuste brief destijds in 'de map met geheime stukken' hebben aangetroffen.  

22.10 Homan vraagt de raad of hij echt aan de bouwer moet gaan vragen wat een bouwstop van gebouw C op zou gaan leveren. Streekstra meent dat het bouwen van iets anders, zoals appartementen, veel meer zal opbrengen dan de verhuur als kantoorlocatie. Homan denkt uitvoerig en hardop van niet. En is het dan wel zinnig om de energie en kosten daarin te steken houdt hij vol. De raad fronst de wenkbrauwen, waarom niet gewoon onderzoeken. Raadslid Veenendaal steunt de wethouder: dit station hebben we allang gepasseerd, dit kan geen oplossing zijn. U weet dat dat geen oplossing is, dat kan gewoon niet. D66 vraagt daarop een schorsing aan. 

22.02 BVH-raadslid Hensbergen vindt dat je moeilijk verder kunt praten als je de consequenties van een bepaalde keuze niet kent. Raadslid Veldhuizen meent dat bouwend Nederland in de huidige crisistijden best inschikkelijk is, dus dat de optie niet bouwen meegenomen en voorgelegd en berekend moet worden. Homan belooft dat hij die optie in de bouwvergadering van morgenochtend zal meenemen, als de raad dat graag wil, maar verwacht er niet erg veel van. Een bouwer zal niet zeggen: dan krijgt u uw geld van gebouw C terug. 

21.57 Homan brengt zijn voornemen tot transparantie in de praktijk door de verschillende opties van gebouw C helder te evalueren, maar blijft bij verhuur als beste optie. Maar het niet bouwen van gebouw C, daar kent Homan de consequenties niet van.  

21.55 Veldhuizen vraagt of het huurcontract al is getekend. Homan zegt dat er nog geen huurcontract is getekend, maar wel zodanig is onderhandeld dat een organisatie daar rechten aan zou kunnen ontlenen, in zijn ogen. Veldhuizen zegt dat zeer te betreuren.

21.54 Homan hamert op het herstel van het vertrouwen. Dat zullen we samen moeten doen.

21.48 Homan gaat verder in op de inhoud: de verhuur van gebouw C aan gemeentelijk ICT-dienstverlener RID. Noemt de suggestie van de CDA om starterswoningen in gebouw C te bouwen interessant, maar moeilijk op dit moment te taxeren. En ontkent de beschuldiging van het CDA dat Pamboer voorkomen zou hebben het voormalig gemeentehuis van Maarn in plaats van gebouw C aan de RID verhuurd zou gaan worden. 

21.45 Over de communicatie en de openheid waarmee we onze opties samen onde de loep nemen. Als het ons ons ligt zal dat anders gaan gebeuren. Gaan we hard aan werken om dat te veranderen. Met woorden zullen we u nu niet kunnen overtuigen, dat zal met daden moeten gebeuren.

21.40 Raadslid Boonzaaijer interrumpeert over gebouw C en vraagt of de zinnen die Homan uitspreekt bestuurlijk van aard zijn, of uitgesproken alsof er een goed glas aan vooraf is gegaan. Waarna Waaldijk interrumpeert dat de stijl en toon van debat Boonzaaijer zelf onwaardig is. En Boonzaaijer daarop zijn woorden terugneemt. 

21.39 Homan neemt waar voor de de vertrokken wethouder Pamboer. En werpt een blik iin de toekomst, wanneer we terugkijkend zullen kunnen oordelen over het dossier gemeentekantoor.

21.38 Er ontstaat commotie omdat raadslid VanderZee meent dat de zoekgeraakte brief uit 2010 wel is verzonden; ik heb hem gewoon ontvangen, en anderen ook. Geroezemoes onder de andere raadsleden. 

21.36 Naafs antwoordt: ik hecht zeer aan volledige informatieverstrekking. Ik ben nagegaan hoe het komt dat de brief van mei 2010 niet is verstuurd, maar heb een oorzaak niet gevonden. 

21.32 Waaldijk (Groenlinks/PvdA) is ook akkoord met verhuur, maar niet blij met de communicatie. Maar die communicatie past niet onder het kopje 'bewust misleiden' of 'bewust foutief informeren'. Kom dan met bewijs dat er bewust misleid wordt. En over het gemeentkantoor zelf: het wordt goedkoper en beter en duurzamer. En ben niet blij met het drama en het gekissebis van vanavond. Het is ons aller verantwoordelijkheid. 
De wethouder neemt vanavond zijn verantwoordelijkheid en alsnog dienen twee partijen een motie van wantrouwen in. We hebben het volste vertrouwen in dit college. 

21.31 Stan Klijnhout spreekt steun uit voor het voornemen gebouw C te verhuren

21.24 CU-raadslid Karssen. Maakt de opmerking, sorry meneer Karssen, vergeten, behalve dat het een mooie opmerking was. 

21.23 SP-raadslid Geijtenbeek. Gebouw C niet bouwen, dat moet eerst onderzocht. Niet op de sneltrein en doorrammen. 

21.17 D66-raadslid Eggink over gebouw C. Misschien hebben we het nodig in de toekomst. D66 staat achter die keuze, maar heeft wel moeite met de informatieverstrekking en het gebrek aan transparantie, met als voorlopig dieptepunt het vertrek van Pamboer. Hoe nu verder: geen bijltjesdag, maar transparant besturen. Angel nu uit het zeer, maar daarmee is voor ons de kous niet af. We kijken nu naar het college voor betrouwbaarheid en transparantie, met name naar de portefeuillehouder communicatie en organisatie (de burgemeester). We gaan verder met drie wethouders en er is ook een lange lijst met heel veel dingen die het college heeft gedaan die gewoon goed zijn.

21.12 SGP-raadslid Boonzaaijer. Over niet verzonden brieven, excuserende memo's en Het laatje met niet verzonden brieven, wat zal daar nog meer in zitten, en wie zal dat weten.  En wat zou het college dan besloten hebben, over die zoekgeraakte brief? Ik heb gezocht, maar er staat niets over in de notulen. Hoe moeten wij besturen als de informatieverstrekking onjuist en onvolledig is. 

21.03 CDA-raadslid Veldhuizen nu. Steunt de motie van wantrouwen en motiveert die steun. Zit wel met de moeilijkheid dat zijn CDA mede zelf aan de wieg heeft gestaan van dat gemeentekantoor, al zat Veldhuizen toen nog niet in de gemeenteraad. Maar, zegt Veldhuizen, we hebben het vorig jaar nog proberen uit te stellen en de tijden zijn sindsdien nog veel verder veranderd. Waarom worden wij niet geraadpleegd en waarom wordt er niet geanticipeerd op de nieuwe werkelijkheid. Suggestie: bouw het niet of bouw tien starterswoningen in dat overbodige gebouw, in plaats van iets bouwen voor een kantoormarkt die al in het slop zit. 
Waarom dan een motie van wantrouwen? En er volgt een lange lijst controversiele onderwerpen. Voorzitter: de pap is op de rek is eruit en er zit geen muziek in deze coalitie. Welke speerpunten van uw coalitie heeft u de afgelopen twee jaar gerealiseerd. Wij denken niet dat u de spreekwoordelijke kar uit de modder kunt trekken. Vandaar deze motie.   

20.58 Nu eerst gebouw C, het overbodig geworden deel van het nog steeds te bouwen gemeentekantoor. Streekstra dient hierover een motie van wantrouwen in, tegen het voltallige college van benw. Omdat de zojuist afgetreden wethouder Pamboer gebouw C al had verhuurd aan de RID voordat de gemeenteraad akkoord was met de oprichting van die RID. En dat de raad uberhaupt onjuist en te laat wordt geinformeerd. En besluit met de woorden: Griekenland ligt mogelijk op de Heuvelrug

20.55 D66 wil nog een keer zeggen dat ze eigenlijk een ruimere zondagsopenstelling wil, en ook zijn vraagtekens zet bij de handhaving, omdat alleen 'toeristische' winkeltjes open mogen en niet de slager en de bakker.

20.54 Na de openbare vergadering volgt nog een geheime vergadering, deelt burgemeester nu mede. Omdat er een schadeclaim tegen de gemeente is ingediend. Zou dat de schadeclaim van Hoogenraad zijn?

20.37 Het wachten is op wat hierna komt: het interpellatiedebat dat de SGP heeft aangevraagd over opnieuw: onjuiste informatieverstrekking,  ditmaal door wethouder Homan. Hem zal ook het vuur na aan de schenen worden gelegd, toch zal Homan het wel redden nu Pamboer al is geslachtofferd. Het gaat ook om een kleine zaak: dat niet meerdere inwoners, zoals Homan eerder mededeelde, maar slechts een enkele inwoner van de Andersteinweg bij Homan heeft verzocht om afsluiting van dit weggetje in het Maarnse buitengebied. Die ene inwoner is volgens hillridge de familie Van Beuningen, een oude adeliijke familie die al sinds mensenheugenis landgoedeigenaar is op de Heuvelrug. Onder andere van landgoed Anderstein, nu een golfterrein.  Homan wordt door de SGP niet zozeer verweten zijn oren naar die ene familie te laten hangen, maar met name dat hij daarover soort van heeft gejokt.

20.32  Nu insprekers bouwplannen Vinkenbuurt Maarn (tegen huidg plan, woning moet iets verpaatst worden) en Handelsstal Rijsenburgselaan Driebergen (tegen, de woningen en garages moeten lager). 

20.19 Inspreker Van Ee over zondagopenstelling Amerongen. Die is onontebeerlijk, zegt Van Ee, want er is uitsluitend belangstelling van potentiele winkeliers voor de leegstaande panden in oud-Amerongen als ze op zondag -uiteraard na kerkgang!- open kunnen.  Van Ee wil ook een camper-parkeerplaats.in Amerongen en noemt nog een paar dingen van een Amerongs wensenlijstje. Inclusief galsvezel voor een eigen Amerongs tv-kanaal.  

20.15 Nu de woningbouwer zelf aan het woord. U begeeft zich op juridisch glad ijs als u moties (om de bouw te voorkomen) aanneemt. Ik voldoe aan alle eisen, dat heeft de rechter bepaald, u moet mij toestaan tot een bouwplan te komen. 

20.13 Even ter verduidelijking: het gaat om de bouw van een woning in een gebied dat als beschermd dorpsaanzicht is aangemerkt, op een steenworp afstand ligt van slot Zuylenstein. Het dossier bevindt zich in een grijs gebied tussen twee soorten wetgeving. Een rechter (Raad van State) heeft de woningbouwer al eerder in het gelijk gesteld, dus zit de gemeente in een catch22. Zie ook de mening van een reageerder onder dit stuk, die meent dat de bouw gewoon kan worden voorkomen. Er wordt hier vanavond niet over besloten, het bouwplan komt in een latere vergadering terug. 

20.10 Hillridge heeft niet de indruk dat veel mensen de woorden van de inspreker tot zich door laten dringen. Alle gedachtes bevinden zich nog rond Roy Pamboer, en hoe het nu verder moet met onze gemeente.

20.02 Burgemeester hervat de vergadering. And now for something completely different: mogen inwoners vanavond inspreken over bouwplan Kersweg? Iets met procedures en bevoegdheden. Jawel, hoewel, een beetje. Alleen over de procedures, begrijp ik. Nu spreekt ene mevrouw van de actiegroep Zicht op Zuylenstein, die in hun uitzicht geen nieuwe woning gebouwd willen zien. Ze wordt onderbroken door de burgemeester die het flauw van haar vindt dat ze toch niet alleen over de bevoegdheden spreekt, zoals ze vooraf hadden afgesproken.

19.50 Schorsing. Met het vertrek van Pamboer is de angel eruit. Pamboer is ook direct vertrokken uit de raadszaal. Persbericht is al getwitterd en via internet verspreid. Er zijn twee communicatiedames namens de gemeente aanwezig. Er is televisie (rtvUtrecht) en de tribune zit bomvol zwetende mensen. 

19.49 Streekstra: Met een klus als een gemeentekantoor met zoveel emoties in de samenleving kan het niet anders dan dat een wethouder sneuvelt.

19.46 SGP-raadslid Boonzaaijer kijkt terug op stevige discussiepunten, soms op het scherpst van de snede en wij waarderen dat hij dit besluit heeft genomen. CU-raadslid Karssen volgt: Pamboer houdt ons ook een spiegel voor. Deze stap was politiek gezien onontkoombaar. Als een wethouder geen informatie wil verstrekken krijgt hij een rode kaart en wordt hij het veld uitgestuurd. Hij zal onder druk gezet zijn door zijn coalitiegenoten. Maar er volgen nog meer discussies over ander dossiers vanavond. 
CDA-raadslid Veldhuizen spreekt zijn respect uit voor het besluit van Pamboer.

19.45 Namens derde colaitiegenoot D66 spreekt Eggink ook zijn waaardering uit: Als iemand zelf weet wanneer hij afscheid moet nemen, heb ik daar zeer veel respect voor. 

19.43 GL/PvdA raadslid Waaldijk: diep onder de inrduk. Hele treurige en moeilijke beslissing. Zijn Roy heel veel dank verschuldigd. We gaan verder met drie wethouders.

19.41 Naafs: wij betreuren het vertrek van de wethouder die de laaste zes jaar met ziel en zaligheid heeft gewerkt. VVD-raadslid Van Valkenburg spreekt droevenis uit en steekt vervolgens de loftrompet over wethouder Pamboer. En verwacht als coalitie gewoon verder te gaan, nadere invulling volgt.

19.33 Wethouder Pamboer wil mededeling doen: Naar aanleiding van discussie twee weken geleden over gebouw C heb ik de behoefte een verklaring af te leggen: Mij persoonlijk hebben de verwijten van onjuiste informatieverstrekking zeer getroffen, en vanuit mijn veranwoordelijkheid heb ik mij serieus op mijn functie beraden. Heb altijd vanuit een simpel maar zeer serieus perspectief gewerkt: het belang van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Boven het VVD-belang, boven het coalitiebelang en helemaal boven het eigenbelang. Mijn besluit: in uw raad komt regelmatig de discussie terug over onjuiste informatieverstrekking.  Voornaamste doel -het behartigen van belangen van de gemeente- kan ik met aanblijven niet meer nehartigen. Ik ben bereid hier de consequenties uit te trekken. Het valt mij zwaar maar kan niet anders dan mijn functie neerleggen. Zal geen wrok koesteren. En hoop dat u dat ook niet gaat doen.

19.30 uur In de raadszaal een gedragen stilte. Net op radio90fm gehoord dat de BVH nog een tweede motie van wantrouwen in reserve heeft, voor als de motie van wantrouwen van het gehele college het niet zou halen, wat redelijk waarschijnlijk is. Dan volgt de motie van wantrouwen aan het adres van alleen wethouder Pamboer.  

17.30 uur We krijgen via de weekkrant door dat het CDA de motie van wantrouwen steunt die is ingediend door de BVH. Het wantrouwen geldt het gehele college, maar het gaat om het dossier gemeentekantoor, het dossier van wethouder Pamboer. Ook wethouder Homan krijgt het vanavond overigens flink voor zijn kiezen, omdat hij gelogen zou hebben. Daar is hij wel vaker van beticht, meestal door SGP-raadslid Boonzaaijer, zonder het werkwoord liegen te gebruiken. 

15.25 uur Hillridge zal vanavond rond 19.45 uur even moeten multitasken omdat radio90fm (fm91,7 of via kabel of internet) hem belt voor de allerlaatste stand van zaken. Om 19.10 heeft dan eerst een raadslid van BVH hun motie van wantrouwen toegelicht, voor de radioluisteraars. 

15.20 uur Journalist Schaaij kondigt via twitter vast het aftreden van wethouder Pamboer aan. De rest van het college zou gewoon aanblijven, de coalitie blijft daarmee intact.

14.40 uur Christenunie-commissielid Van WIjnen voegt daar een optreden van CU-raadslid Karssen aan toe. 

14.30 uur Raadslid Nijhof (PvdA) kondigt zijn eigen tv-optreden aan, vanavond op rtv Utrecht, even na 18.00 uur