Heuvelrug

Pamboer stapt op; strijdbijl nog niet begraven

Wethouder Pamboer heeft gisteravond om kwart voor acht zijn functie neergelegd. Daarmee haalde hij de angel uit een hoog opgelopen ruzie tussen raad en college en tussen de raadsfracties onderling. Toch sudderde de ruzie nog tot middernacht door.

Pamboer legde meteen aan het begin van de raadsvergadering een verklaring af. Omdat hem telkens verweten wordt tekort te schieten in de communicatie, omdat hij beschuldigd wordt van het verstrekken van onvolledige en soms zelfs van moedwillig onjuiste informatie, zei  Pamboer het noodzakelijke vertrouwen van de gemeenteraad te missen. 'Ik heb altijd het belang van de gemeente voorop gesteld, maar dat belang kan ik met aanblijven niet meer behartigen. Ik ben bereid hier de consequenties uit te trekken. Het valt mij zwaar, maar ik kan niet anders dan mijn functie neerleggen.'

Met zijn vertrek trok Pamboer direct de angel uit een gecompliceerde ruzie tussen college en raad, en tussen raadsfracties onderling over het nieuwe gemeentekantoor, een dossier dat de gemeente als een almaar zwaarder wordende molensteen om de nek hangt. Pamboers vertrek was ook de enige optie voor VVD, D66 en GL/PvdA om hun coalitie in stand te houden. Die coalitie gaat nu verder met drie wethouders, waarin ze het volste vertrouwen zeiden te hebben, en sloot de gelederen. Dat kwam hen op stevige kritiek te staan van de oppositie, die zich door de onderhandelingen die binnenskamers aan het vertrek van Pamboer voorafgingen, opnieuw aan de kant gezet voelt.

CDA en de lokale partij BVH hielden daarom tot middernacht vol met een motie van wantrouwen tegen het voltallige college te komen. Omdat zo'n motie het nooit zou halen nu de coalitie Pamboer al had geslachtofferd, kwam de oppositie met nog een motie: wethouder Homan -die de lastige portefeuille gemeentekantoor van Pamboer direct overnam- moest alsnog onderzoeken wat het niet, anders of later afbouwen van het overbodig geworden gebouwdeel C  van het nieuwe gemeentekantoor zou opleveren. Het CDA opperde de bouw van starterswoningen in het gebouw, de BVH noemde de mogelijkheid van seniorenappartementen. Het contract met de gemeentelijke ICT-dienstverlener -die de vertrokken wethouder Pamboer zonder overleg met de raad als huurder van het overbodige gebouw C had geregeld- zou zolang niet ondertekend mogen worden. 

Wethouder Homan toonde zich na enig aandringen bereid zo'n onderzoek te doen, maar waarschuwde voor de valse verwachtingen die ermee gewekt zouden worden. 'Als je een dergelijk onderzoek wilt doen, dan moet je wel beseffen dat je mensen blij maakt met een dode mus. Want dat gebouw waarover we overeenstemming hebben met elkaar, dat gaat gewoon gebouwd worden en is niet meer tegen te houden. Alle opdrachten zijn verstrekt, alle contracten getekend. De aannemer heeft alle bouwdelen al besteld en zal niet zeggen 'hier heeft u uw geld van gebouw C terug.' Volgens de oppositie echter zou er met 'bouwend Nederland' best onderhandeld kunnen worden over een korting op de bouwsom, als gebouw C toch niet opgetrokken zou hoeven worden. 

Vervolgens werd door verschillende partijen gezocht naar een compromis, om  de verstoorde verhoudingen binnen de gemeenteraad tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Dat ging niet zomaar, eerst na urenlange verwijten, beschuldigingen, onderhandelingen en schorsingen kwam de gemeenteraad rond middernacht eindelijk tot overeenstemming: Homan gaat laten onderzoeken wat de opties zijn van gebouw C, voor de korte en langere termijn. Dat laatste was van belang, voor met name de VVD. 'Daarmee kunnen we vast een overzicht krijgen van wat we op de lange termijn met gebouw C kunnen doen,' aldus VVD-raadslid Van Valkenburg. CDA en BVH trokken na dit symbolische knievalletje van Homan en de coalitie hun motie van wantrouwen in.  

Omdat er door het geruzie en de onderhandelingen gisteravond slechts een deel van de agenda is afgerond, vergadert de gemeenteraad dinsdag verder. Dan komt opnieuw een heikele kwestie aan de orde, opnieuw over onjuiste informatieverstrekking en de transparantie van bestuur.