Driebergen

Bouw Lange Dreef vast begonnen

kreek lange dreef

Bouwwerkzaamheden zijn er nog niet, maar maar met de aanleg van een meanderend watertje is de bouw van nieuwbouwwijk Lange Dreef toch alvast begonnen. 

Deze week is een lange geul gegraven aan de noordoostkant van de nieuwbouwwijk, waar uiteindelijk 250 woningen moeten verrijzen. De geul – die vrolijk om een oude eik meandert- moet zichzelf vullen met grondwater en de woonwijk afbakenen. Achter het watertje staat een ecologische strook gepland, een buffer die de overganszone moet vormen van de nieuwe woonwijk met het landgoed Dennenburg.

De breedte en de invulling van die overgangszone zorgt al enige tijd voor ruzie tussen gemeente en de eigenaar van Dennenburg, Maik WIllems. Willems wil dat de woonwijk gebouwd wordt volgens het oorspronkelijke plan, dat stamt uit 2005. Sindsdien zijn er een aantal aanpassingen gemaakt aan het plan, waardoor zowel de dichtheid als omvang iets zijn toegenomen. Willems heeft de nieuwe plannen al meermaals met succes bevochten bij verschillende rechtbanken, reden dat de bouw nog altijd niet is begonnen.

kreek lange dreef
Hierdoor draait de vennootschap die de gemeente heeft gevormd met woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen al langer 'enige duizenden' euro verlies per maand, vanwege de rente op het geleende geld. Dat verlies zal uiteindelijk betaald moeten worden door de toekomstige bewoners, omdat de prijs van hun huizen zal stijgen. Vorige week is een nieuwe fase in de bouw aangebroken met de goedkeuring van een gewijzigd bestemmingsplan voor het gebied, waarbij de grenzen iets zijn opgeschoven in het voordeel van buurman WIllems. 

Dat plan zal echter  opnieuw bevochten worden door WIllems, zo liet zijn raadsman Van Riessen tijdens de bespreking weten. 'Niet omdat we tegen het moederplan zijn, maar tegen de wijzigingen, waardoor de ecologische bufferzone niet veel meer wordt dan een aardig buurtparkje. We zullen blijven opkomen voor de natuurwaarde van het gebied. Mocht dat niet baten zullen we uiteraard verder gaan, tot aan de Raad van State.' 

Volgens verantwoordelijk wethouder Verhoef is er op allerlei momenten met WIllems om de tafel gezeten om tot een vergelijk te komen. Hierbij zijn plangrenzen iets verschoven en toezeggingen gedaan over het landweggetje langs Dennenburg, dat niet langer deel uitmaakt van de nieuwbouwwijk, maar nu als onverlicht wandelpad staat ingetekend. 'Maar het is niet goed gelukt om nog dichter bij elkaar te komen. Dan komt er een moment dat je moet concluderen dat je het niet eens wordt.' 

kreeklangedreef2

Ondanks de dreigementen ging de gemeenteraad akkoord, zij het zuchtend. Er wordt vooral opgezien tegen de gerechterlijke procedures die nog gaan volgen. BVH-raadslid Streekstra zei bang te zijn dat de gemeente 'voor kosten wordt gezet die het niet kan dragen', een vrees die hij deelt met SGP-raadslid Boonzaaijer: 'Ik pleit voor een betrouwbare overheid. Er zijn toen afspraken gemaakt en ik zie nu dat er met cijfers geknoeid wordt en aan de ecologische zone geknibbeld. Je komt in de modder en zo kom je heel slecht vooruit. Het is best een groot project met een behoorlijk risico. Ik heb er geen vertrouwen in dat we daar ooit een lintje gaan knippen.'

Verantwoordelijk wethouder Verhoef ziet het positiever: 'Ik zou zeggen dat hij te pessimistisch is. We stellen een plan op dat wel degelijk uitgevoerd zal gaan worden. Het is aanbesteed, we zijn het nu definitef aan het maken en dan kan het gerealiseerd worden. Het laatste woord zal er vast nog niet over gezegd zijn, maar op inhoud hebben we het plan altijd overeind kunnen houden.' Volgens Verhoef worden er met het nieuwe plan 'stapjes vooruit' gemaakt. 'En dit is het volgende stapje vooruit.'  

Lees ook: Hek Dennenburg weer bovenop stapel