Heuvelrug

Trend Heuvelrug: meer inbraken, meer fietsdiefstallen

Het totaal aantal misdrijven is gedaald, maar het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen is fors toegenomen op de Heuvelrug. De politie blijft de hulp inroepen van de inwoners.

Dat blijkt uit de jongste rapportage van politie, gemeentes en het openbaar ministerie. Het totaal aantal misdrijven op de Heuvelrug is in het eerste kwartaal ten opzichte van vorig jaar gedaald van 722 tot 704, een daling van 2%. Met name het aantal autokraken (-32%), bedrijfsinbraken (-60%) en geweldsdelicten (-27%) vertoont een sterke daling.

Daartegenover staan forse toenames van het aantal woninginbraken (+21%, tot een totaal van 146) en fietsdiefstallen (+28%, tot een totaal van 69). De cijfers voor de gemeente steken over het algemeen iets positief af tegen de cijfers voor de veilgheidsregio Utrecht als geheel, hoewel het aantal woning- en bedrijfsinbraken 20% boven het regionale gemiddelde blijft liggen. Overigens betreft dit het aantal pogingen tot inbraak; in ongeveer eenderde van de gevallen slaagt de inbreker niet. 

De 'veiligheidsdriehoek' publiceert de trends voortaan elke vier maanden op www.stopdecriminaliteit.nl, die al sinds vorig jaar  dagelijks wordt ververst en aangevuld met de misdrijven van de dag ervoor. De website kent veel knoppen en dashbooards, op een ondergrond van googlemaps met sterretjes, auto's en huisjes, om aan te geven waar auto- en woninginbraken hebben plaatsgevonden. Vervolgens verschijnt een pop-up, met de postcodegegevens van het misdrijf en een verwijzing naar het algemene meldingsnummer van de politie. 

Met de website roept de politie de hulp in van alle inwoners. Volgens een persbericht wil de politieregio Utrecht 'de krachten van bewoners, organisaties en de veiligheidspartners bundelen, zodat we een stap kunnen zetten in het verder vergroten van de veiligheid in de regio Utrecht.' Door nu ook de trends regelmatiger te publiceren moeten de inwoners nog meer betrokken worden bij de veilgheid, aldus het persbericht. 'Door transparant te zijn kunnen bewoners en organisaties zien hoe het er in hun leefomgeving voor staat en daarop inspelen.'

Volgens een persbericht van alleen het veiligheidsdistrict Heuvelrug zal politie de aanpak op de onderdelen inbraken en fietsdiefstallen intensiveren, onder meer door de inzet van een lokfiets. Politiechef Van de Vliert raadt forensen aan om hun fiets dubbel op slot te zetten en alle inwoners om alert te blijven op woninginbraken. 'Direct 1-1-2 bellen en een omschrijving van verdachte personen en of voertuigen geven. De afgelopen weken heeft deze alertheid van inwoners van de gemeente nog geleid tot het oppakken van meerdere woninginbrekers.'

Lees ook: Boeven stalken helpt