Heuvelrug

Voorzitter Leefbaar Doorn stapt op

Voorman Age van der Werf is afgetreden als voorzitter van de oppositiebeweging Leefbaar Doorn. Hij wil even wat afstand nemen. Maar zich daarna weer gaan inzetten voor de publieke zaak.

Dat Van der Werf is afgetreden laat de vereniging Leefbaar Doorn weten in een persbericht. Volgens het persbericht wil Van der Werf met zijn aftreden 'tijd vrijmaken voor andere maatschappelijke en professionele activiteiten'. Gevraagd om een toelichting zegt Van der Werf dat hem door de vereniging de vraag werd voorgelegd of hij zijn voorzitterschap wilde continueren, omdat de reguliere 4 jaar er op zaten. Van der Werf: 'Maar ik moet dat niet doen. Als je voortdurend met de ellende van deze gemeente wordt geconfronteerd verlies je het perspectief. Ik moet nu even afstand nemen.'

Van der Werf trok de laatste maanden de aandacht met het Groenboek, een zwartboek tegen het gemeentelijk beleid, dat zijn vereniging vorige maand liet verschijnen. Daarnaast sprak Van der Werf regelmatig in tijdens raadsvergaderingen, en voerde hij als voorzitter van VLD en FGH het verzet aan tegen de plannen voor een nieuw gemeentekantoor. Op initiatief van dezelfde bewegingen kreeg dat verzet in 2011 een veel breder draagvlak. Het leidde uiteindelijk tot een internetpetitie waar ruim zesduizend mensen hun handtekening plaatsten tegen de bouw van dat kantoor. Voor de gemeentelijke herindeling in 2005 was Van der Werf raadslid voor de VVD in de voormalige gemeente Doorn.

Van der Werf treedt ook af als voorzitter van de Federatie Groene Heuvelrug (FGH), een functie die hij tegelijkertijd met het voorzitterschap van de VLD bekleedde. Gevraagd of Van der Werf nu beschikbaar is om de kar van de nieuwe lokale politieke partij Heuvelrug Beweging te leiden antwoordt Van der Werf vooralsnog ontkennend. 'Ik wil me nu even distantieren van die vraag. Ik weet gewoon nog niet wat ik wil gaan doen. Ik moet nu eerst even wat afstand nemen van de lokale politiek en het gemeentelijk bestuur. Het was een hele klus om voortdurend te kijken: wat gebeurt er nu weer in deze gemeente.'

Van der Werf zegt zich toch enigszins beperkt te hebben gevoeld door de missie van de verenigingen waarvan hij voorzitter was, en die met name voor lokale natuur- en cultuurwaarden opkomen. 'Ik heb gemerkt dat die missie je handelen beperkt, terwijl ik de problemen graag intergaal wil bekijken.´ Volgens Van der Werf hebben verschillende organisaties inmiddels gepeild of hij zich niet voor hun zaak wil gaan inzetten en beraadt hij zich nu op de mogelijkheden. Van der Werf laat open of hij op een later moment alsnog in de Heuvelrug Beweging wil stappen. ´Maar daar moeten de mensen van de Heuvelrug Beweging vooral niet op wachten. Ook zonder mij zijn ze heel goed in staat om die beweging in gang te zetten. En dat moeten ze snel doen, want het kan toch zo niet doorgaan met dit gemeentebestuur.´