Heuvelrug

Rotondes te huur: €2000 per jaar

Rotondespecialist

Drie Driebergse rotondes te huur: voor €2000 per jaar wordt de boel onderhouden en mag je er vier borden op plaatsen. Met je naam erop.

Rotondespecialist

Sinds vorige week werft de rotondespecialist klanten in Driebergen. Het loopt storm, zegt directeur Ingmar Verbeek van de Rotondespecialist. De rotonde Hoofdstraat-Akkerweg is al verhuurd, aan een hoveniersbedrijf.  'Ik ga niet zeggen aan wie. Dat zou niet netjes zijn, het contract moet nog getekend worden.' 

Resten nog de rotonde Loolaan-Arnhemsebovenweg en de rotonde bij Hoenderdaal. Volgens Verbeek een prachtige plek voor een sportzaak. Maar alle drie de locaties zijn eigenlijk goed verkoopbaar, waarbij de rotonde Akkerweg net iets meer opbrengt dan de andere twee. Verbeek: 'De Akkerweg ligt aan een doorgaande route. Maar de Loolaan is met al dat sluipverkeer ook een mooie locatie, net als de rotonde Hoenderdaal voor die speciale doelgroep ook erg aantrekkelijk is.'

Voor 'rond de €2000' per jaar is het contract getekend. Voor dat geld onderhoudt de rotondespecialist de rotonde, en mag je er vier reclameborden op zetten, van 70X50 elk. Desgewenst knapt de Rotondespecialist de rotonde ook nog eens op, geheel naar wens van de huurder. Daarbij kun je het zo gek niet bedenken, zegt Verbeek. 'Alles in overleg met de gemeente natuurlijk. Maar de rotondes worden er in elk geval wel mooier op.'

giro rotonde

Volgens Verbeek heeft de Rotondespecialist het initiatief genomen voor de actie, en zijn de contracten met de gemeente zo goed als getekend. Hij noemt de oplossing een unieke publiek private samenwerking die leidt tot een win-win situatie. 'De gemeente bezuinigt structureel jarenlang op het groenonderhoud, waar lokale ondernemers deze kosten overnemen en het kwaliteitsniveau van de rotondes gegarandeerd blijft. Een mooie manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen.'

De gemeente laat weten dat het 'adopteren' van drie rotondes in Driebergen 'een heel mooi voorbeeld van co-productie' te vinden. Co-productie is de slogan van de gemeente waarbij inwoners het onderhoud van het openbaar groen in hun omgeving overnemen. De gemeente heeft op dat onderhoud fors bezuinigd, sinds het in financieel zwaar weer is geraakt. Er verdwijnen dit jaar daardoor acht mensen van de buitendienst van de gemeentelijke loonlijst.

Begin van het jaar lanceerde een ander bedrijf al het plan om reclame-lichtbakken langs de Heuvelrugse wegen te verkopen. Het bedrijf had er al een paar verkocht, maar wachtte nog op de toekenning van omgevingsvergunningen. Zover kwam het uiteindelijk niet. Naar nu blijkt heeft de gemeentelijke welstandscommissie over dat voornemen een negatief advies uitbracht, waarna de procedure is afgebroken. 

Volgens de commissie zouden de lichtbakken leiden 'tot een ontsiering van de fraaie, groene omgeving, de waardevolle cultuurhistorie en de vele monumentale panden.'  Ook wees de commissie in het advies op het ontbreken van een duidelijk gemeentelijk reclamebeleid en op de mogelijke precedentwerking. 'De gemeente hecht veel waarde aan de Lustwaranda, de cultuurhistorie en het groene karakter. Wij adviseren vanwege het negatieve effect op voornoemde waarden dan ook negatief.' 

Volgens Bart Keuper, ook van de Rotondespecialist,  is een vergunning voor de reclameborden op de rotondes inmiddels aangevraagd. 'Die wordt als het goed is op korte termijn verstrekt'.  Het gaat voorlopig alleen om de drie Driebergse rotondes. De overige rotondes in de gemeente zijn in eigendom van de provincie, waarmee de rotondespecialist geen contract heeft. 

Het voornemen voor de nieuwe reclameborden staat op gespannen voet met het voornemen het aantal borden in de gemeente terug te dringen en te standaardiseren, erkent verantwoordelijk wethouder Homan. 'Het is een afweging. Het betekent dat wij die kosten kwijtraken, en dan gaat het toch al gauw om een paar duizend euro per rotonde die je kwijt bent om nieuwe plantjes te te kopen, de boel regelmatig te schoffelen en zwerfvuil op te ruimen. In ruil krijg mag je dan een naambordje plaatsen. Het is een afgweging van belangen, en in dit gval hebben we besloten dat het acceptabel is.'

Homan verwacht niet dat zijn plan alsnog afgeschoten zal worden. 'Het gaat hier om bloemperken, en daar vragen we geen advies over van de commissie welstand. Ik heb het in mijn vorige gemeente Teylingen ook zo geregeld en iedereen is er erg tevreden mee.'  

Rotondekunst Amerongen