Doorn

Utrechts Landschap: uitbreiding kazerne kan best

De marinierskazerne in Doorn kan best uitbreiden, vindt het Utrechts Landschap. Als het natuurverlies maar wordt gecompenseerd.  Daarmee neemt de natuurbeheerder minister Hillen wat wind uit de zeilen.


Dat standpunt zal Hendrike Geessink, waarnemend directeur van natuurorganisatie en terreinbeheerder het Utrechts Landschap komende maandag inbrengen tijdens een hoorzitting van de kamercommissie defensie. Die commissie praat dan eindeljjk verder over het voornemen van minister Hillen de marinierskazerne te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Volgens Hillen is dat nodig omdat de kazerne in Doorn is verouderd, en de gemeente Utrechtse heuvelrug te weinig ruimte biedt voor renovatie plus uitbreiding.

Dat ligt dan in elk geval niet aan het Utrechts Landschap, zegt Geessink: ‘De kazerne moet misschien weg vanwege het omliggende natuurgebied, maar van ons zou dat helemaal niet hoeven. Je kunt het verlies aan natuur door uitbreiding best compenseren met de aanleg van ecologische zones, of faunapassages elders. Je zou daarvoor een groter gebiedsplan moeten maken, waarop je die natuurfuncties als op een soort schaakbord kunt uitruilen.’ Op de Utrechtse heuvelrug is dat vaker gebeurd, zegt Geessink. Zo is uitbreiding van zorgcentra in het gebiedsplan ‘Hart van de Heuvelrug’ gecompenseerd met de aanleg van natuur op andere plaatsen.

Ook burgemeester Den Helder steunt Doorn

Complicerende factor is wel dat buiten het hek van de kazerne direct de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) begint, die nog iets hardere bescherming geniet dan gewone natuur. Maar ook de EHS is niet heilig, laat Geessink doorschemeren. ‘Strikt genomen kan de EHS niet verschoven worden, maar deze saldobenadering biedt daarvoor toch mogelijkheden.’ Steun zal de werkgroep die de businesscase Doorn schreef daarbij maandag ook krijgen van de Utrechtse gedeputeerde Krol, die eind vorig jaar de kans op toestemming voor uitbreiding van de kazerne inschatte op 70%.

De inbreng van het Utrechts Landschap naar de hoorzitting in Den Haag is wel verrassend. Volgens Geessink is haar natuurorganisatie niet direct betrokken bij de businesscase die de instandhouding van de Doornse marinierskazerne bepleit, maar is ze gevraagd toe te komen lichten wat de gevolgen zijn van een eventuele uitbreiding van de marinierskazerne. Vanuit Den Helder komt ook de Helderse burgemeester Schuiling nog de Doornse gelederen versterken. Volgens burgemeester Naafs zal Schuiling net als eind vorig jaar opnieuw de link tussen ‘mariniersplaatsen’ Doorn en Den Helder leggen. Naafs: ‘Een eventuele sluiting van Doorn zal ook  consequenties hebben voor Den Helder.’

Gewezen wethouder Pamboer toch naar Den Haag

Naast Naafs zelf zal ook de onlangs afgetreden wethouder Pamboer naar Den Haag afreizen. Pamboer is naar nu blijkt formeel nog tot 7 juli wethouder van de Utrechtse heuvelrug en als voornaamste auteur van de Doornse businesscase de eerst aangewezen pleitbezorger. Naafs:  ‘Roy en ik zijn hierin altijd samen opgetrokken. En hij wil ons hierbij graag ten dienste staan. Wie van ons tweeen het woord zal voeren weten we nog niet. Ik verwacht overigens dat het vooral neerkomt op het beantwoorden van vragen.’ Naafs toont zich verheugd met de verstreking vanuit de provincie, Den Helder en het Utrechts Landschap. ‘Dat is prettig. Of het helpt en voldoende is, dat weet ik niet.’

De kans dat Naafs en zijn delegatie het tij nog kunnen doen keren lijkt gering. De Zeeuwse lobby -aangevoerd door CdK Karla Peijs is erg effectief gebleken. Hogere officieren uiten zich zowel off the record voor het plan van Hillen de kazerne te verhuizen naar Zeeland en een kamermeerderheid van CDA, VVD en PVV heeft zich altijd achter het plan geschaard. Alleen wanneer Vlissingen niet overtuigend kan aantonen dat een verhuizing niet duurder is -zoals de werkgroep Doorn beweert en Vlissingen ontkent- zou Hillen alsnog gedwongen kunnen worden het principebesluit terug te draaien.

Volgens een artikel in BN De Stem moet de Zeeuwse werkgroep maandag erg op haar woorden letten. ‘Eén verkeerd antwoord kan vandaag de mening van Kamerleden doen omslaan. Voor Zeeland lijkt het een cruciale dag, waarop ze uiterst nauwkeurig moet opereren,’ aldus de verslaggever van de krant.

De hoorzitting maandagmiddag is vanaf 13.00 live te volgen via het internetkanaal van de Tweede Kamer. Het debat over het besluit van Hillen zal woensdag tussen 12 en 14 uur plaatsvinden, maar dan achter gesloten deuren.