Doorn

Hoorzitting kazerne: van twee naar drie opties

Hoorzitting

De hoorzitting over de toekomst van de marinierskazerne heeft niet tot meer duidelijkheid geleid. En naast Doorn en Vlissingen blijkt toch ook Den Helder zich te mengen om de strijd om het hoofdkwartier van het Korps Mariniers.

 Dat is de conclusie na de hoorzitting van vanmiddag in de Tweede Kamer. Anderhalf uur lang werd eerst de werkgroep Vlissingen het vuur na aan de schenen gelegd door de kritische kamerleden. Het leidde in de eerste vijf minuten nog tot een krachtige ontkenning door CdK Peijs als zou de keuze voor Vlissingen als nieuwe locatie voor de marinierskazerne een CDA-deal zijn tussen haar en minister Hillen. Volgens Peijs is dat een broodje aap-verhaal:  'Laat niemand me dat ooit nog verwijten, of er zelfs maar aan denken dat ik hierover een deal zou sluiten, 'aldus een opgewonden Peijs. Volgens haar heeft Hillen haar tijdens een werkbezoek aan Zeeland louter gevraagd of zij 'een gat zou zien in de vestiging van de kazerne. Peijs: 'Daarop heb ik ja gezegd.'

In het vervolg van de ondervraging van de Zeeuwse werkgroep werd vooral duidelijk dat de cijfers waarmee Vlissingen beweert goedkoper te zijn dan Doorn niet erg hard zijn. Volgens werkrgroeplid Kwast was er inderdaad 'nog veel onzeker'. Schout bij nacht Bauer zei te 'verwachten dat we (Vlissingen) nog beter  uit de vergelijking zullen komen' als het onderzoek 'binnen enkele maanden' klaar is. Het leidde bij verscheidene kamerleden tot de conclusie dat er tussen de bestaande twee rapporten geen vergelijking valt te maken, en dat er daarom dan ook geen beslissing op gebaseerd kan worden. PVV-kamerlid Hernandez trok de conclusie dat er van de cijfers weinig meer overbleef dan aannames en veronderstellingen. Hernandez: 'We praten dus eigenlijk alleen maar over gebakken lucht.'    

Hoorzitting

Duidelijk werd vanmiddag in elk geval wel nog eens dat Doorn al langere tijd niet meer in beeld is als mogelijk hoofdkwartier van de mariniers. Volgens schout bij nacht Bauer is die optie lang geleden verlaten toen bleek dat Doorn onvoldoende mogelijkheden voor uitbreiding bood. Bauer:  'Doorn voldoet niet aan de normen van defensie. Ons onderzoek is verder gegaan om een keuze elders dan in Doorn.' Naast Vlissingen heeft defensie daarbij ook twee locaties in Noord-Brabant onder de loep genomen, aldus Bauer: 'We hebben gekeken naar Budel, naar de Peel en naar Zeeland. Op basis van dat onderzoek zijn we doorgegaan met Zeeland.

De protagonisten van Doorn werden in de tweede anderhalf uur minder kritisch aan de tand gevoeld door de kamerleden. Het enige nieuwe feit dat ter tafel kwam was de ontfutseling van de kamerleden van het precieze aantal hectares dat de gemeente de kazerne nog aan uitbreiding zou gunnen: twee hectares, volgens gewezen wethouder Pamboer, die zich bij zijn laatste kunstje als wethouder krachtig weerde, maar daarbij vooral met een beschuldigende vinger naar defensie wees. De gemeente Utrechtse heuvelrug was in arren moede zelf maar aan de slag gegaan met een business-case, toen defensie weigerde Doorn nog in het onderzoek naar een nieuwe kazerne te betrekken. Probleem daarbij waren telkens de uitgangspunten en criteria van defensie, die door  het leven gaan als de 'behoeftestelling'. Pamboer:  'Het was erg lastig. De cijfers waarmee we van defensie moesten werken werden telkens op het laaste moment veranderd.'

De wethouder moest verder vooral de antwoorden op de vragen van de kamerleden schuldig blijven. Pamboer kon niet zeggen hoe groot het verlies voor de lokale economie zou zijn, volgens hem kon je er allerlei verschillende berekeningen op loslaten, met even zoveel uitkomsten: 'Vijf miljoen, tien miljoen, dertig miljoen; u mag het zeggen.' Ook op een vraag over het draagvlak onder de mariniers zelf voor een eventuele verhuizing moest Pamboer het antwoord schuldig blijven. Naafs en Pamboer kregen volgens verwachting wel de steun van gedeputeerde Krol en directeur van het Utrechts Landschap Geessink. Beiden bevestigden een eventuele uitbreiding van de kazerne -waarbij een stukje EHS zal moeten sneuvelen- niet in de weg te staan.  

 

Hoorziittng1

 

Opvallend vanmiddag was uiteindelijk vooral de prominente aanwezigheid van de burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling.  Den Helder heeft nog maar weinig van zich laten horen in de strijd rond de kazerne, iets dat de kamerleden verwonderde. Volgens Schuiling was daar een eenvoudige reden voor, namelijk dat hem nooit is gevraagd zich in die strijd te mengen. Gezien de chaos aan cijfers en rapporten die vanmiddag de revue passeerde heeft Schuiling daarbij in de afgelopen maanden zijn gelijk gekregen: 'De behoeftestelling van defensie is tot op de dag van vandaag niet helder.'

Schuiling liet weten graag mee te doen aan een nieuwe, zuivere vergelijking. Den Helder zal er bij een dergelijke vergelijking -eventueel in combinatie met Doorn of Vlissingen-  volgens Schuiling zeker gunstig uitspringen. Er zijn al veel faciliteiten in en rond Den Helder aanwezig, er is de nabijheid van Texel en de nabijheid van vliegveld De Kooy. Over het civiele medegebruik van havens is goed te praten en Den Helder heeft ook nog eens een groot terrein braak- en klaarliggen voor een nieuwe kazerne, een terrein dat volgens de Helderse burgemeester in een nabij verleden al eens is gereserveerd voor defensie. Schuiling: We worden graag meegenomen in een nieuwe vergelijking. Dat kan volgens ons leiden tot een besparing voor defensie van tientallen miljoenen.'  Het leidde bij PvdA-kamerlid Eijssink tot de conclusie dat 'waar twee honden vechten, er wel eens een derde met het been vandoor kon gaan.' 

Woensdag vergadert de kamercommissie verder, dan helaas achter gesloten deuren.