Heuvelrug

Bruggenbouwers: Geen azijnpissers

Een groep inwoners van de Heuvelrug is gevraagd een brug te slaan over de kloof die gemeentebestuur en inwoners zou scheiden. Zelf spreken ze over 'een klovenlandschap'.  

De groep is gevormd na afloop van een 'dialoogavond' in maart, over de kloof die er zou bestaan tussen het gemeentebestuur enerzijds en een grote groep kritische inwoners anderszijds. Op die avond kwamen ongeveer vijftig mensen af, het meerendeel op uitnodiging van gemeenteraadsleden. Uit die vijftig is een kleinere projectgroep van negen mensen gevormd.

Vorige week verstuurde de groep haar eerste persbericht. Volgens de groep is het 'niet goed gesteld met de samenwerking tussen het bestuur en de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug'. Elders in het persbericht stelt de groep dat er 'geen sprake is van één duidelijk te schetsen kloof, het gaat eerder om een klovenlandschap'. De groep wil daar wat aan doen door 'verbindingen te leggen, een dialoog te initiëren en vervolgens de dialoog te blijven onderhouden tussen verschillende groepen in de gemeentelijke samenleving'.

De bruggenbouwerrs willen na de zomervakantie nadrukkelijker naar buiten treden. Hoe, daar wordt nog over gebrainstormd. Frans Copini -een van de bruggenbouwers- is vast aan de slag gegaan met de aankondiging van een enquete over het gebruik van sociale media, door de gemeente en haar inwoners. 'Dat kwam ik toevallig tegen, heb zelf deelgenomen, maar dacht: als er voldoende -zeg honderd – mensen deelnemen kunnen we er al wel uitspraken over doen. Dus verspreid ik de enquete verder en heb ik de maker gevraagd naar de resultaten, zodra die gereed zijn.'

Volgens Copini kunnen sociale media en internet veel beter benut worden. 'De website van de gemeente heeft daar de ruimte voor, in een forumachtige setiing. Daar willen we een vorm voor vinden.' Moeilijkheid is – zoals ook bij veel andere fora- dat een actieve groep felle reageerders de discussie snel overneemt. Copini: 'Als je een zure reactie geeft sla je alle discussie dood. Niet voor niets bevindt het college zich in een crisissituatie. Dat komt ook door de sfeer waarin de discussie zich bevindt.'

Die discussie wil de groep bruggenbouwers in constructiever vaarwater brengen. Waarbij iedereeen met een positief kritische blik welkom blijft, aldus Copini: 'Als er mensen zijn die willen participeren, dan zijn ze van harte welkom. Wel graag mensen die positief kritisch zijn, omdat die constructief van houding zijn. Iemand kan vinden dat dingen niet goed gaan, maar we kunnen van die persoon wel een stijl van opereren verwachten. Je hebt niets aan azijnpissers alleen.'

Lees ook: Politiek wil evenwichtiger berichten