Heuvelrug

Politiek wil evenwichtiger berichten

752

De gemeente mag best wat eerlijker berichten over gemeentelijke zaken, vindt een deel van de gemeenteraad.

Aanleiding is een email van 'een inwoner'. Begin april stuurde de inwoner zijn e-mail aan de gemeenteraad, waarin hij een groot aantal positieve berichten opsomt die de gemeente rondstuurt en publiceert, onder meer over vrolijke zaken als boomfeestdagen, klimaatlogo's en het behalen van de fairtrade-status. 'Deze eenzijdige positieve berichtgeving doet op geen enkele manier recht aan de belangrijke zaken die spelen in onze gemeente,' aldus de inwoner.

Omdat de gemeente minder positieve berichten -met name rond slecht financieel nieuws – vaak helemaal niet naar buiten brengt, bedrijft ze volgens de inwoner 'zeer eenzijdige berichtgeving'. 'Deze PR machine leidt in toenemende mate tot ongeloofwaardigheid van het bestuur en vergroting van de kloof tussen inwoners/ondernemers en de gemeente,' aldus de e-mail. De briefschrijver doelt met zijn e-mail waarschijnlijk op de bundel groene gemeentepagina's in de lokale krant De Kaap.

Uit die gemeentepagina's doemt een beeld op dat volgens een vaste groep criticasters van gemeentelijk beleid niet overeenkomt met de werkelijkheid. Die werkelijkheid zou volgens die criticasters er juist een zijn van incompetente bestuurders, falend beleid en het onbegrensd opslurpen van belastinggeld. Wie de lokale fora, of sociale media als Linkedin en twitter volgt, leest veel giftige stukjes over het Heuvelrugse gemeentebestuur. Niet zelden eindigen zulke -vaak anonieme- meningen in scheldkannonades, en soms ook nog in persoonlijke aanvallen op wethouders en politici.

Hoewel de lokale politici deze discussies misschien met gefronste wenkbrauwen, maar toch intensief blijken te volgen, willen ze er doorgaans weinig woorden aan vuil maken. De gemeenteraad toonde zich daaom bij een bespreking afgelopen week niet heel blij met de e-mail, die al voor de derde maal geagendeerd was door SGP-raadslid Boonzaaijer.

Toch onderschreef een aantal gemeenteraadsleden de onhandigheid waarmee de gemeente soms opereert. CDA-raadslid Stegeman wees in dit verband op de timing van bepaalde berichten, zoals het plaatsen van een foto van een wethouder die een eerste paal slaat voor het omstreden gemeentekantoor, net naast een bericht over het sluiten van de Leersumse bibliotheek, wegens de groeiende financiele tekorten.

Volgens CU-raadslid Karssen mag er inderdaad meer evenwicht in de berichten die de gemeente naar buiten brengt. Zo had een juichend persbericht over een sluitende jaarrekening wat hem betreft best gepaard mogen gaan met wat meer nuance, bijvoorbeeld met een korte uitleg over de gemeentelijke financien, waarvan de spaarpot het afgelopen jaar met tien miljoen euro is gedaald, omdat leningen vervroegd zijn afgelost.

Niet iedereen is van dat laatste op de hoogte. Ook de gemeenteraad zelf had diezelfde avond nog veel vergadertijd -plus uitleg van twee accountants- nodig om de financiele huishouding te begrijpen. Zonder uitleg bestaat nog meer kans op het beeld alsof de gemeente kwistig is met het geld dat bij de inwoners is opgehaald. Met onbegrip, en vervolgens zure reacties op internet als gevolg. CU-raadslid Karssen. 'Laten we nu maar wat eerlijker berichten, dan zal er heus meer begrip onstaan.'

Wethouder Homan trok in een reactie het boetekleed aan over het persbericht over de jaarrekening, die onder zijn bewind valt. Wat hem betreft mag er transparanter bericht worden over gemeentelijke zaken. Overigens is Homan -die bij afwezigheid van burgemeester Naafs diens honneurs waarnam- de enige bestuurder die af en toe in fora en op twitter actief de degens kruist met de criticasters. Op korte termijn start Homan bovendien met een wekelijks twitter-spreekuur. Homan: 'Geen idee wat het oplevert en hoe dat zal gaan. Maar ik vind dat we het gewoon moeten proberen.'

Lees ook: Bruggenbouwers: Geen azijnpissers

752