Heuvelrug

Gebouw C vijf jaar verhuurd

De gemeente kan niet meer uit onder de verhuur van gebouw C. Het wordt in elk geval vijf, misschien wel tien jaar verhuurd aan de eigen gemeentelijke ICT-dienst.

Dat blijkt uit een RIB -een brief aan de raadsleden. In de RIB beantwoordt wethouder Homan de vraag van raadsleden of de gemeente gebouw C, het overbodige deel van het nieuwe gemeentekantoor, nog aan andere partijen kan verhuren. Volgens de brief is dat zo goed als onmogelijk omdat de onderhandelingen zich in een afrondende fase bevinden. Zou de gemeente zich terugtrekken, dan zou de gemeentelijke ict-dienst RID bij een dergelijke 'wanprestatie' een claim kunnen indienen.

De RID is de dienst waarin de Heuvelrugse ict-medewerkers vanaf volgend jaar gaan samenwerken met de ict-mederwerkers van omliggende gemeentes. Gebouw C is het kleinste gebouwdeel van net nieuwe gemeentekantoor. Gebouw C is overbodig geworden omdat de ambtelijke organisatie door bezuinigingen en reorganisaties inkrimpt en de ambtenaren bij nader inzien minder ruimte nodig hebben. Eind mei stapte verantwoordelijk wethouder Pamboer op omdat een brief uit 2010 over de keuzes voor een nieuw gemeentekantoor nooit verstuurd is.

Verder blijkt uit de brief dat de RID gebouw C voor in elk geval vijf jaar gaat huren. Op de huurprijs van komt een jaarlijkse verhoging van ruim €14.000 voor de gebruikerswensen van de RID, waarvoor gebouw C nu wordt aangepast. Die huurverhoging blijft tien jaar gelden. Mocht de RID al na vijf jaar verhuizen uit het pand dan zullen de vijf resterende jaren moete worden afgekocht.