Heuvelrug

Toch reclameborden op Heuvelrug

lbreclame

Ondanks een negatief advies van de welstandscommissie wil de gemeente Heuvelrug toch lichtbakreclames toestaan langs haar hoofdwegen. 

Dat blijkt uit een omgevingsvergunning, die is verleend voor twaalf lichtbakreclames langs de N225 in Driebergen, Doorn en Leersum, die op de gemeentepagina's lichtmastreclames worden genoemd. Volgens een voorlichter van de gemeente gaat het echter om twaalf lichtbakreclames, Twee weken geleden nog zei de gemeente dat de plannen voor de lichtbakreclames vanwege een negatief advies van de welstandscommissie in de prullenbak waren gegooid. 'Daar is het college op teruggekomen,' aldus de voorlichter van de gemeente.  

Volgens de gemeente heeft de dienstdoende ambtenaar vorige week met spoed het onderwerp in het college laten behandelen zodat  'er volgende week al geplaatst gaat worden'. De wethouders lijken met het verstrekken van de vergunningen een proefballonnetje op te gooien. De gemeenteraad heeft zich nog niet uitgelaten over de plannen voor reclame. Tegen de vergunningen kan zes weken bezwaar gemaakt worden. 

Begin dit jaar bleek de gemeente het plan te hebben opgevat de gemeentelijke financien aan te vullen met reclameopbrengsten. De twaalf reclamebakken zouden elk ongeveer €1000 per jaar opbrengen. Ook zijn er stappen gezet om drie rotondes in Driebergen te laten adopteren door bedrijven, die er in ruil vier reclameborden op mogen plaatsen. 

Volgens het advies van de welstandscommissie zouden de lichtbakreclames leiden 'tot een ontsiering van de fraaie, groene omgeving, de waardevolle cultuurhistorie en de vele monumentale panden.' Ook wees de commissie in het advies op het ontbreken van een duidelijk gemeentelijk reclamebeleid en op de mogelijke precedentwerking. 'De gemeente hecht veel waarde aan de Lustwaranda, de cultuurhistorie en het groene karakter. Wij adviseren vanwege het negatieve effect op voornoemde waarden dan ook negatief.' Ook lijken de reclameborden in strijd met het gemeentelijke streven de bebording van de Heuvelrug terug te dringen.

Volgens Peter van Deelen van de welstandscommissie kan een gemeente 'om hem moverende redenen' afwijken van het advies van de welstandscommissie. 'Het kan bijvoorbeeld zijn dat er sprake is van een contract waar men niet meer onderuit kan. Of het kan zijn dat er nieuwe locaties voor de borden zijn gevonden. Maar ik vind het wel jammer dat er niet eerst met ons is overlegd,' aldus Van Deelen. Volgens Van Deelen maakt het negatieve advies van de welstandscommissie het voor de gemeente wel lastiger een formeel bezwaar terzijde te leggen.

lbreclame