Heuvelrug

Sluiting Gravenbol bijna afgewend

gravenbol

De kans dat zwem- en recreatieplas de Gravenbol open blijft groeit. Hoewel het recreatieschap een slag om de arm houdt. 'Sluiting is nog niet afgewend.'

De Gravenbol zou dicht moeten om de financiele tekorten van het overkoepelende recreatieschap weg te werken, zo bleek eerder dit jaar. Vanuit Wijk bij Duurstede is het verzet daartegen het grootst. De lokale afdeling van de SP verzamelde duizend handtekeningen, en overhandigde die afgelopen week aan het Wijkse gemeentebestuur, zo berichtte de website ditiswijk.nl. De Wijkse politiek nam daarop een motie aan die het recreatieschap opriep Gravenbol open te houden, door met de hulp van vrijwilligers de kosten te drukken. De actiegroep Wijknogleuker zou daarin een belangrijke plaats moeten innemen.

Loek Welter van het recreatieschap verwelkomt het initiatief, maar noemt het plan nog onvoldoende concreet om sluiting van de Gravenbol uit het beleidsplan te schrappen. 'Ik zou het ook graag willen, maar hiermee is sluiting nog niet afgewend. Als er iemand gratis het gras komt maaien, of een knotploeg de wilgen komt knotten, mooi. Maar het moet wel een totaal beheerspakket zijn, anders zijn we te afhankelijk van individuele vrijwilligers.' Welter zegt wel op korte termijn in overleg met Wijk te willen treden, om te zien of de plannen snel concreet kunnen worden. Dat moet voor 5 juli gebeuren, want dan besluit het algemeen bestuur definitief over het beleidsplan.

gravenbol

Dat bestuur van het recreatieschap bestaat uit wethouders van alle gemeenten uit de regio, die in dat schap samen de aanleg en het onderhoud van de regionale recreatiegebieden bekostigen. Niet alle gemeenten zijn tevreden met de kostenverdeling in het schap, maar geen enkele gemeente wil meer betalen dan nu. Zo draagt volgens critici de stad Amersfoort nu veel te weinig bij, terwijl wel veel Amersfoorters komen zwemmen in het Henschotermeer.   Zo is Utrecht is zelfs al uit het schap gestapt, waardoor het budget verder krimpt en op termijn ontoereikend is.

Voor volgend jaar dreigt een tekort van €90.000. Vandaar dat het schap heeft voorgesteld Gravenbol te sluiten, waarmee alvast €50.000 bezuinigd zou worden. Eerder was al voorgesteld het Doornse gat te sluiten, maar daar wist de Heuvelrugse afdeling van de SP weer een stokje voor te steken. 

Gravenbol ligt ongeveer halverwege Amerongen en Wijk bij Duurstede, bij een dooie arm van de Nederrijn. Met name 's zomers wordt er veel gezwommen en gevaren. Jaarlijks worden er 130.000 bezoekjes gebracht vooral door mensen uit WIjk, maar ook vanuit de kernen van de Utrechtse heuvelrug. Plannen om het gebied beter uit te baten bestaan, maar stuiten telkens op de onwil van de rijksoverheid, zegt Welter. 'We mogen er niets bouwen, want het zijn uiterwaarden waar de rivier buiten zijn oevers moet kunnen treden. Daarin is Rijkswaterstaat erg streng. Daarom moeten we het toiletgebouw elke herfst weer weghalen en elk voorjaar weer terugbrengen.' 

Wat dat betreft heeft Welter ook goed nieuws. Eerder deze maand tekende de minister van Economische Zaken een zogenaamde Green Deal, die ook betrekking zou kunnen hebben op de Gravenbol. 'De Green Deal is bedoeld om belemmeringen die de rijksoverheid opwerpt weg te nemen. Het is geen geld, of subsidie, maar wel zou kunnen dat we hierdoor toch dat drijvend terras op het water mogen aanleggen, waarmee we meer inkomsten kunnen genereren.'