HeuvelrugLeersumNatuur

Kasteel Broekhuizen wordt horeca

broekhuizen 4

Kasteel Broekhuizen in Leersum wordt horecabedrijf. De nieuwe eigenaar kan de Buitenplaats anders onmogelijk exploitabel maken.  ‘Het licht moet er weer aan.’

Wim Dieker, kasteeleigenaar sinds vorig jaar mei, wil de begane grond van het kasteel ombouwen tot restaurant, met ‘schitterend terras aan het water’. De eerste verdieping laat Dieker verbouwen tot een representatieve ruimte geschikt voor ‘chique’ trouwfeesten, evenementen en congressen. De bovenste twee verdiepingen worden vertimmerd tot rond de vijftien hotelkamers. Het koetshuis moet onderkomen worden voor iets bescheidener congressen en partijen. Kasteel en landgoed worden toegankelijk voor de lokale gemeenschap.

broekhuizen 4

Kasteeel Broekhuizen –gesticht in 1408, maar na een brand herbouwd in 1906– staat al geruime tijd leeg. Nadat eind vorige eeuw het voormalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer van het landgoed vertrok is het nog vijf jaar in bezit geweest van internetondernemer De Greeff. Toen deze failliet ging in 2004 kwam het landgoed in bezit van schuldeiser Delta Lloyd, dat het jarenlang tevergeefs te koop zette. Pas nadat Delta Lloyd het gebouw liet opknappen, hapte Wim Dieker toe: ‘Ik was er zeven jaar geleden ook bij, maar vond het gebouw toen te verwaarloosd. Nu is het in een staat dat ik er wat van kan maken.’

Dieker is het afgelopen jaar uitvoerig in gesprek gegaan met gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en monumentenwaakhond RCE. Nu de hogere overheden het groene licht hebben gegeven, is vanavond het woord aan de Heuvelrugse gemeenteraad. Gaat die ook akkoord met het zogenaamde principebesluit, dan kan Dieker zijn plannen verder ten uitvoer brengen. Eerder dit jaar verruimde de gemeente Heuvelrug al de grenzen waarbinnen ‘landgoederen en buitenplaatsen’ mogen ondernemen. Volgens het nieuwe gemeentelijk beleidsplan moeten die grenzen ruimer vanwege het kostbare onderhoud van de historische gebouwen en landgoedtuinen. Om dat te kunnen betalen zouden er nieuwe inkomstenbronnen tegenover gezet moeten kunnen worden.

Volgens Dieker is dat op Broekhuizen inderdaad het geval: ‘Het is de enige manier om zo’n landgoed exploitabel te krijgen.’ Gemeente, provincie en Dieker benadrukken dat de verbouwing alleen binnenshuis plaatsvindt, waarbij alle beschermde monumentale elementen behouden blijven. Behalve een nieuwe serre aan het koetshuis komt er niets aan gebouwen bij. Het enige heikele punt is eigenlijk de parkeerplaats, die plaats moet bieden aan 127 auto’s. Die parkeerplaats komt – aan het gezicht onttrokken-  op de plaats van de voormalige moestuin en boomgaard, die in het verleden gerooid is. Dieker: ‘Dat kan niet anders. We kunnen niet meer met paard en wagen, dus moet er een parkeerplaats komen.’

broekhuizen 5

Kasteel en landgoed worden in elke geval toegankelijker dan nu voor de lokale gemeenschap, zegt Dieker. Het restaurant is sowieso voor iedereen toegankelijk, concerten vinden er nu ook nu al plaats, en Dieker wil ook beginnen met andere evenementen, en ook een vijftal grote schilderijen die aan Broekhuizen toebehoren terug naar het kasteel brengen. Wat dat betreft heeft Dieker een andere insteek dan de vorige eigenaar, die het regelmatig aan de stok had met de Leersumse bevolking. Dieker: ‘Zoiets heb ik ook begrepen ja. Bijvoorbeeld hoe hij ’s winters de schaatsers wegjoeg van de vijver en waterpartijen. Ik heb afgelopen winter juist ’s avonds lichten opgehangen, want ik vind dat namelijk hartstikke gezellig.’ Ook wil Dieker zoveel mogelijk werken met ondernemers uit Leersum en directe omgeving.

Als reden voor de aankoop van het kasteel, en die nieuwe onderneming noemt Dieker de ‘enorme potentie van de gebouwen in combinatie met de omgeving. ‘Omdat het een mooi landgoed is, waar ik wat van wil maken. Het licht moet er weer aan, andere motieven heb ik niet.’ Voor Dieker, een veilingmeester uit het westen des lands, is het een eerste avontuur met landgoederen, meer van soortgelijke projecten heeft hij nog niet lopen. ‘Misschien dat ik dat in de toekomst wel doe. Misschien dat ik Broekhuizen over vijf jaar weer verkoop en aan een andere avontuur begin. Maar eerst dit.’

broekhuizen 2