Heuvelrug

Live-verslag raadsvergadering

Gisteravond de laatste raadsvergadering voor de zomervakantierreces. Hillridge deed opnieuw een poging tot live-verslag. Dacht dat het over de Amerongse Kersweg, het Leersumse Broekhuizen, het Driebergse postkantoor en misschien nog de vergeetachtige ex-wethouder zou gaan, maar het liep anders. Vanonderaf lezen geeft beste resultaat.

23.47 Hillridge moet weg. Rest is geheim.

23.40 Homan zegt op vraag van Streekstra of hij lichtbakreclames van 'Maison Amourette' op rotondes kan verwachten dat gemeente voor plaatsing van lichtbakken een oordeel kan vellen over betamelijkheid reclame. Rotondes hetzelfde verhaal, al gaat dat niet om lichtbakken.

23.37 Homan deelt mede: Kruising Haarweg en Maarsbergseweg wordt rotonde, steun Prorail moet daarbij nog worden gevonden. 

23.27 Kamp ziet zelfs een gevaar in de motie: nu kan de minister zeggen: de kazerne verdwijnt naar Zeeland, maar u mag die instellingen wel houden. Naafs zegt veel geruchten te horen over de kans dat de kazerne verdwijnt, maar hecht eraan tot donderdag tien voor acht vol te houden -ook al klinkt het soms onnozel- dat er geen plan B is (plan voor na verdwijning van kazerne). Kamp raadt het inbrengen van de motie ten sterkste af. Net als SP en VVD. Veldhuizen houdt vol. Streekstra wil schorsen. Veldhuizen trekt de motie alsnog in, omdat Naafs 'de inhoud van motie' toch naar Den Haag meeneemt. Geen stemming dus. Naafs dringt er bij de raadsleden nogmaals op aan om bij hun eigen kamerleden aan de bel te trekken, om nog wat laatste druk op hen uit te oefenen. Dat komt wel binnen, zegt Naafs, in Den Haag.   

23.17 PvdA/GL raadslid Waaldijk zal motie niet steunen, want het is Haags beleid, te ver van Heuvelrug. Wat de rest van zijn fractie vindt moeten ze zelf weten. Karssen (CU) vindt dat Veldhuizen beren op de weg ziet. Veldhuizen begrijpt dat men er niet aan wil, maar denkt zelf dat de kazerneverhuizing een gelopen race is. Naafs antwoordt dat hij donderdag afreist naar Den Haag om de stemming te bekijken, en begrijpt dat alleen de (landelijke) SP en D66 pogingen doen om de verhuizing tegen te houden. Naafs zegt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat de genoemde instellingen ook verdwijnen van de Heuvelrug. En raadt de CDA aan om de motie ook bij hun landelijke fractie onder de aandacht te brengen.

23.06 Marinierskazerne. CDA-raadslid Veldhuizen is bezorgd dat Veteraneninstituut, militair revalidatiecentrum en andere militaire instellingen met de marinierskazerne mee verdwijnen van de Heuvelrug en dient motie in om college te steunen in strijd om behoud van die instellingen. CDA preludeert daarmee als eerste op het daadwerkelijke vertrek van de kazerne als voldongen feit. D66-raadslid Kamp, zelf werkzaam rond defensie, is daar niet blij mee, noemt het een losse flodder. Want de financiering van de genoemde instellingen geschiedt niet (alleen) door defensie. Kamp heeft zelfs nieuws voor het CDA: het Veteranenplatform verhuist vanuit Den Haag naar Doorn. Dus laat het CDA zich bezighouden met de eigen CDA-minister die de mariniers uit Doorn weghaalt. VVD vraagt zich ook af of de motie wel nuttig is. SP steunt de motie, net als BVH. 

23.01 Emoties over de onbekende motie. Indienster Van der Hulst (PvdA/GL) is met brok in de stem teleurgesteld over het antwoord van de wethouder op haar motie. Wethouder wil niet doen wat de motie van haar vraagt: meer geld en moeite voor moeilijke plaatsbare werklozen. Vander Hulst krijgt steun van CDA, SP en van mede-indiener VVD.  Alleen SGP en D66 (wethouder is D66) stemmen tegen de motie, die dus wel wordt aangenomen. Wethouder moet dus toch wat verzinnen om langdurig werklozen omhoog te helpen op 'participatieladder'. 

22.53 Er komt alweer een motie langs die niet in de stukken terug te vinden is, tenminste voor hillridge dan. Iets over mensen die terug de arbeidsmarkt op moeten. Veel brieven, sommige stukken en alle schriftelijk antwoorden op vragen doen alleen de ronde binnen de kleine cirkel van de gemeenteraad en zijn voor buitenstaanders nimmer terug te vinden. Hillridge heeft daar al enkele malen over gezeurd maar mag die dingdtjes kennelijk gewoon niet lezen.

22.47 Raad stemt a-typisch. VVD tegen plan wethouder, CDA en SGP voor, omdat het goed onderbouwd is door wethouder. Motie wordt afgestemd. Kavel mag gesplitst.

22.37 Tuindorpweg, Maarn. Splisting van kavel, dus huis erbij. Mag niet volgens regels gemeenteraad. Dus wordt motie ingediend om woningbouw onmogelijk te maken: ook al betreft het hier een goed doel, het geeft precedentwerking en dat kan niet. Wethouder Verhoef zegt dat in principe tegen bebouwing op achterterrein en kavelsplitsing te zijn, maar in dit geval is het door wijziging infrastructuur wel toelaatbaar. Achterterrein wordt voorterrein doordat doodlopende weg door gaat lopen en met het extra toezicht dat hierdoor ontstaat er een maatschappeijk doel wordt gediend. Daarom. 

22.33 Burgemeester Naafs zegt dat raadsleden abonnement kunnen nemen als ze toch papier willen. En nu stemmen: 18 voor , 6 tegen. Aangenomen: vanaf september alles dus live te volgen. Kan hillridge achterover. Leunen. 

22.25 Over papierloos werken en integraal uitzenden van raads- en commissievergaderingen. SP is tegen omdat er niets meer op papier komt en dat niet lekker werkt. VVD-raadslid De Brey zegt dat om dezelfde redenen de VVD verdeeld zal stemmen. En wil graag niet alleen audio maar meteen ook beeld erbij: video. CU-raadslid Karssen wil graag sommige stukken toch op papier, bv bestemimngsplannen. Andere partijen steunen hem daarin. CDA, GL/PvdA en D66 zijn gewoon voor.

22.10  Hillridge wordt via twitter ook gecorrigeerd door raadsleden @JaspervGe, en @hansnijhof die de suggestie van hillridge (zie 21.15 uur) klinkklare nonsens noemt en de daad bij het woord voegt door in rap tempo een flink aantal tweets te versturen. Gelukkig maar. 

22.05 Hillridge krijgt vanuit de benedenzaal correcties door en is daar blij mee. Fouten inmiddels gecorigeerd. 

21.52 Jaarstukken Welstand en Monumenten, weer een gemeenschappelijke regeling waarvan de kosten uit de hand lopen omdat bepaalde gemeentes uit de regeling stappen. Hillridge meent zich te herinneren dat er de komende jaren €250.000 tekort dreigt, maar het kan ook €150.000 zijn. Er moet in ek geval geld bij en een deel van de gemeenteraad kan daar niet mee instemmen, bereidt daar een motie voor voor. D66 -raadslid Kamp vraagt zich af wat er zou gebeuren als de motie wordt aangenomen, wat moeten de andere gemeentes in die gemeenschappelijke regeling daar nu uit opmaken. CDA-raadslid Van Drie wil met de motie de wethouder een steun in de rug geven wanneer hij moet zeggen dat hij niet met de tekorten kan instemmen. BVH-raadslid Streekstra steunt D66: hoe kun je iemand wegsturen met een opdracht en even later terugroepen met zo'n motie. SGP-raadslid Boonzaaijer zegt dat de raad er best iets van mag vinden, dus wil ook de motie steunen. Amendement wordt aangenomen. 

21.45 Homan antwoordt Boonzaaijer: accountant zegt toch echt iets anders dan de SGP. Dus als u ontvreden bent moet u een andere accountant zoeken. 

21.38 Jaarrekening 2011. SGP-raadslid kan er niet mee instemmen, omdat de reserves te hard zijn afgenomen. Er staat 10 miljoen in de papieren, maar daarvan is een groot deel gereserveerd voor doelen die vooraf bepaald zijn, zogenaamde bestemmingsreserves, dus geen algemene reserves die mate van weerstand (vermogen om tegenvallers te kunnen absorberen) van de gemeente kwantificeren. Raadslid Scheltinga van GL/PvdA is tevreden met de jaarrekening, ondanks hier en daar wat zorg en verbeterpuntjes, maar geen reden voor de zorg die SGP uitspreekt. CU, BVH en VVD stemmen ook in met de jaarrekening. CDA spreekt ook zorg uit en zal tegenstemmen. D66 raadslid Prakke citeert Elsevier waarin een ranglijst van gemeentes, waarop de Heuvelrug een 56e plaats innneemt, iets dat Prakke wel verrast maar toch ook tevreden stemt. Maar het kan altijd beter, want ook daar bij D66 wat zorg over reserves. 

21:23 Voorzitter RDWI vraagt zich af wat er in de Heuvelrug aan de hand is dat de raad er zo kort op wil zitten. Licht gemor klinkt op vanuit de raadszetels. Discussie in raad verzandt vervolgens in gehakketak, en zelfs in bschaafde vorm van ruzie tussen SP en GL/PvdA.  

21.15 De burgemeester heeft de wind er goed onder vanavond. Waar gewoonlijk lustig wordt getwitterd over de vergadering heerst nu oorverdovende stilte op de socaile media. Kennelijk is afgesproken de mond stijf dicht te houden, sinds het vorige week fout is gegaan met suggesties, interpretaties en vervolgens foutieve berichtgeving in AD/UN. Vraag is wel of door dit enbloc optreden de kloven met burgers wel worden overbrugd. We gaan het zien. Hillridge wordt later via twitter gecorrigeerd door @hansnijhof die de suggestie van hillridge klinkklare nonsens noemt en de daad bij het woord voegt door in rap tempo een flink aantal tweets te versturen. Ook @JaspervGe laat van zich horen en later ook @ChantalvSB 

21.01  Voorzitter RDWI schuift aan. Gaat over een 'gemeenschappelijke regeling' waarin regionale gemeentes samenwerken, in dit geval om werkvoorziening en sociale dienst in groter verband te regelen. Heuvelrug wil in bestuur een raadslid bij hebben zitten, maar de andere gemeentes niet, en de RDWI zelf ook niet. VVD-raadslid Valkenburg zegt dat Heuvelrug erbij wil zijn om niet achteraf met voldongen feiten ('tekorten') te worden geconfronteerd. SGP-raadslid Boonzaaijer steunt deze visie. SP-raadslid Geijtenbeek legt de vriendelijke intenties nog eens aan de directeur RDWI uit. Steun van andere fracties, behalve GL/PvdA, die zich niet wil bemoeien omdat de boel juist is geoutsourcet. Raad legt zich uiteindelijk wat mokkend neer bij het streven van het RWDI om geen raadslid van een enkele gemeente toe te laten.

20.53 Terug naar drie wethouders. Na het vertrek van wethouder Pamboer wil het college door met drie wethouders, iets dat de gemeenteraad al veel langer wil. SGP verklaart zich warm voorstander. BVH raadslid Van Schaik (ex-journalist) roept nog schande over de berichtgeving van AD/UN afgelopen vrijdag, waarin werd gesuggereerd dat toch weer een vierde wethouder zou aantreden. VVD zegt het aftreden van Pamboer nog steeds te betreuren, maar zegt ook verder te willen met drie wethouders. D66 is ook voor, en wil dat ambtenaren aanschuiven bij vergaderingen, om wethouders te ontlasten. PvdA/GL is ook voor.

20.48 Wethouder Verhoef ziet juridisch gevecht niet zonnig in en hint naar een financiele oplossing: ofwel dat de woningbouwer genoegen neemt met een schadevergoeding voor het afzien van bouwen van de woning. Spaandonk vraagt of VVD de motie intrekt waarop VVD antwoordt dat er geen motie is ingediend. Wethouder moet alleen terug met de opdracht woningbouw tegen te houden, koste wat kost.

20.44 Buiten trappen frisse dorpsjongens een balletje, geregeld ook tegen de ramen van de opschrikkende raadszaal. Contrast!

20.32 Kersweg. Bouwplan woning langs mooi krom weggetje langs rand monumentaal Amerongen is ooit in 2007 enigszins door de vingers gezien door dienstdoende wethouder, maar bevindt zich in beschermd dorpsaanzicht. Wethouder wil langs overleg voorzichtig proberen de bouw te voorkomen, of te beperken. Omwonenden en rest van Amerongen scherp tegen. Woningbouwer blijft toezeggingen bevechten, tot aan de Raad van State. VVD verklaart zich tegen bouw, ongeacht de juridische gevolgen. SP steunt de wethouder in zoektocht naar oplossing. SGP  en CU steunen VVD. BVH zegt juridische gevolgen niet kunnen overzien en steunt wethouder. PvdA/GL steunt de eigen wethouder, net als D66. CDA steunt VVD. Dus meerderheid wil dat wethouder strenger is tegenover woningbouwer.

20.19 Nog even over het eerste halfuur. Burgemeester Naafs kondigt aan de bezoekers en pers tegen het einde van de vergadering weg te sturen omdat hij nog wat geheims wil mededelen. Verder was er een poging om informatie over Gebouw C te bespreken, maar dat mag niet meer geagendeerd worden. 

20.16 De Zanderij, de oude zandafgraving langs A12 , nabij Maarn. Inspreker is bezorgd om natuurwaarden en zwerfsteneneiland. Recreatieschap wil beperkte openstelling toestaan en is daarover 'in onderhandeling' met gemeente. D66-raadslid Hak toont zich bezorgd over mogelijk massale toestroom op zonnige dagen en loslopende honden. Nu al is toezicht op Heuvelrug onzichtbaar en lopen alle honden los op de Heuvelrug.' Raadslid Karssen oppert het gebied open te stellen met hek dicht: dus op uitnodiging. Wethouder Verhoef noemt dat een nieuwe optie. Rest raad wil eerst overleg met stichting zwerfsteneneiland vlot trekken.  

20.10 Gravenbol nu. Kan dat nog opengehouden, gemeenteraad wil daar op aandringen middels een amendement, met een boodschap aan het recreatieschap om de zwemplas tussen Wijk en Amerongen open te houden. Wethouder wil boodschap dat sluiting Gravenbol niet acceptabel is doorgeven aan recreatieschap, dat daarover donderdag vergadert. Recreatieschap dreigt met sluiting omdat ze te weinig geld krijgen van deelnemende gemeentes om alles maar open en te onderhouden. Gemeentes willen dat recreatieschap niet zomaar dreigt met sluiting. Amendement aangenomen, met alleen D66 tegen.

20.09 De wifi doet het weer. Het eerste halfuur mochten/konden we het internet niet op. Een collega suggereert censuur. Voor de grap. Voor de duidelijkheid.