Heuvelrug

Berk en conifeer vogelvrij

bomen kappen

Kapvergunningen krijgen wordt eenvoudiger op de Heuvelrug. Voor sommige bomen.

Voor het omzagen of -kappen van de boomsoorten berk en conifeer hoeft vanaf oktober niet langer een vergunning te worden aangevraagd. Ook wordt de ondergrens voor een kapvergunning verhoogd van diameter 20cm naar 30cm. Dat staat in het voorstel kapvergunning van de gemeente, dat eind augustus wordt besproken en waarover de gemeente vanmiddag een persbericht deed uitgaan. 

bomen kappen

De nieuwe kapvergunning gaat bomenverordening heten en is een uitvloeisel van de recente bezuinigingsoperatie. Met de nieuwe verordening hoopte de gemeente aanvankelijk  €52.000 per jaar te besparen, door de bewijslast te verplaasten van burger naar gemeente. Niet langer zouden inwoners moeten vragen of ze een boom mochten kappen, de gemeente zou een lijst met bomen samenstellen die niet gekapt mochten worden.

Volgens het voorstel zouden 'inwoners zich sterk bewust zijn van de groene waarden van onze leefomgeving en wij vertrouwen erop dat zij net als het gemeentebestuur deze waarden waar mogelijk willen beschermen.' Wethouder Homan wees de gemeenteraad er in maart op dat al diverse gemeentes op deze manier hun kapvergunning hebben afgeschaft, met bevredigend resultaat.

Dat vertrouwen ging de gemeenteraad een stapje te ver. In het huidige voorstel wordt de kapvergunning verruimd, door de 'weinig waardevolle' conifeer en de 'overlast gevende' berk van de vergunning uit te zonderen. Verder wordt vast begonnen met het samenstellen van een lijst monumentale bomen, waarvoor inwoners ook zelf kandidaten mogen aandragen. Hoeveel deze deregulering aan bezuiniging oplevert vertelt het voorstel nog niet. Wel staat vermeld dat het aantal aanvragen zal dalen van 400 tot onder de 100. 

Bomen kappen