HeuvelrugLeersum

Interplant wil uitbreiden

941

Rozenveredelingsbedrijf Interplant wil een stukje van de omliggende kwekerij Darthuizer, als die gaat verhuizen.


Interplant wil misschien ´een stukje grond´ en ´misschien een kas´ van Darthuizer kwekerij overnemen als dat verhuist naar Flevoland. Dat heeft het bedrijf laten weten aan wethouder Verhoef en burgemeester Naafs, tijdens een bedrijfsbezoek. Volgens directeur Robert Ilsink is berichtgeving hierover veel te prematuur, omdat de plannen verre van concreet zouden zijn.

Het college van benw van de Utrechtse heuvelrug zegt ‘niet op voorhand bezwaar te hebben tegen voortzetting van het bedrijf’, maar wil de principeaanvraag pas beoordelen wanneer er meer concrete plannen en tekeningen zijn. De gemeente is al wel van zins om de ´initiatiefnemer bij de gebiedsontwikkeling te betrekken´.

 

Van de Darthuizerkwekerij werd eind vorig jaar bekend dat het een oude verhuiswens opnieuw op de gemeentebureaus heeft gedeponeerd. Darthuizer wil verhuizen naar de Flevopolder, waar de vrij intensieve bedrijfsvoering veel beter zou passen dan op de huidige locatie, tussen het natuurgebied van Nationaal Park Utrechtse heuvelrug en het extensieve Langbroekerweteringgebied. Directeur Guido Ilsink in december: ‘We belasten de omgeving met ons vrachtverkeer, met het onttrekken van grondwater. Het is hier een stiltegebied, terwijl wij juist willen groeien en uitbreiden. Dat past niet meer. Dat werpt de vraag op: horen wij hier nog wel thuis?’

Om de bedrijfsverplaatsing te kunnen bekostigen wil Darthuizerkwekerij een project ontwikkelen op de plaats van de kwekerij. Directeur Guiso Ilsink noemde als voorbeeld een zorghotel, ‘maar het zou ook best iets anders kunnen worden.’ Darthuizer voert de laatste maanden overleg met gemeente en provincie, over het aantal vierkante meters dat het bedrijf zou mogen bebouwen. Het project zal moeten passen in de ´gebiedsvisie´ die gemeente en provincie voor het Langbroekerweteringgebied hebben vastgesteld.

Rozenveredelaar Interplant zal naar nu blijkt niet meeverhuizen naar Flevoland. Interplant, dat een aantal kassen midden op het kwekerijterrein bezit, wil volgens directeur Robert Ilsink, juist graag in Leersum blijven ondernemen. Interplant veredelt rozenplanten, die vervolgens worden verkocht aan rozenkwekers. Interplant -dat ook een vestiging heeft in Kenia- is een van de tien grotere rozenveredelaars ter wereld en komt voort uit een familiebedrijf dat al decennia in Leersum is gevestigd. In 1995 splitsten de broers Ilsink het bedrijf op in enerzijds Interplant en anderszijds Darthuizerkwekerij.

Volgens Robert Ilsink is Interplant een innovatief bedrijf, en geen intensief tuinbouwbedrijf zoals de Darthuizerkwekerij. Ook Guido Ilsink vindt dat Interplant gewoon kan blijven ondernemen aan de Leersumse Broekweg. ‘In vergelijking met ons gaat het om een druppel op de gloeiende plaat. Hun bedrijf is goed in te passen in het nieuwe plan.’