Driebergen

FC Driebergen dupe verkeersbewzaar

Een buurman wil dat er iets gedaan wordt aan de verkeersdruk rond sportpark de Woerd. Voetbalclub FC Driebergen kan daardoor geen nieuwe kleedkamers bouwen, terwijl de oude al zijn afgekeurd. Een voetbalstop dreigt.

De buurman -een bewoner van de Kleinloolaan- heeft met een 'zienswijze' bezwaar aangetekend tegen het ontbreken van een verkeersplan bij de aanleg van het nieuwe sportpark De Woerd. Volgens de buurman is de verkeersdruk nu al enorm, en zal die de komende jaren alleen maar toenemen.

Doordeweeks zijn het volgens de buurman naast de sporters ook de overal parkerende KLPD'ers. In het weekend zijn met name de wildparkerende deelnemers aan de toertochten van fietsclub DTC hem een doorn in het oog. Ook spreekt de buurman van geluidsoverlast, door verhuur van de kantines van harmonie Aurora en korfbalclub Dalto. 

De vernieuwingen van de Woerd zouden moeten bestaan uit de aanleg van twee nieuwe kunstgrasvelden, plus nieuwe kleedkamers en nieuwe kantines voor voetbalclub FC Driebergen en korfbalclub Dalto. De buurman vindt dat die gelegenheid aangegrepen moet worden om ook de verkeersdruk rond het sportpark in betere banen te leiden, zoals de gemeente in een voorontwerp ook had doen voorkomen. Vanwege de hoge kosten maakt dat verkeersplan geen deel meer uit van het definitieve plan. 

De buurman is niet blij met het afblazen van het verkeersplan, schrijft hij in zijn zienswijze. 'De verkeerskundige oplossing gepresenteerd in het voorontwerp kent een kostenraming van ca. €331.000,-. Ik kan mij best voorstellen dat dit een probleem kan zijn. Als dat zo is laten we dit dan ook constateren en onderzoeken of er goedkopere alternatieven zijn. Ik wil daar ook graag als omwonende en belanghebbende over meedenken. Maar we kunnen niet opeens doen alsof er geen verkeerskundige problemen zijn, die zijn nu al te groot en zullen in de komende jaren alleen maar verder toenemen.'

Door de zienswijze heeft de gemeente de bouw van het sportpark uitgesteld. Volgens de gemeente moet er nu eerst een akoestisch onderzoek van minimaal zes weken gedaan worden. Voorzitter Dingemans van FC Driebergen is daar niet gerust op. 'Ik kan wel zeggen dat het goedkomt, maar wanneer het goedkomt is onduidelijk. Ik vrees dat we misschien wel helemaal opnieuw moeten beginnen met plannen en procedures.' 

Terwijl Dingemans net zo blij was met de versnelde procedure, noodzakelijk omdat de KNVB de vijftig jaar oude kleedkamers van FC Driebergen al had afgekeurd. 'Eigenlijk mogen we die niet meer gebruiken. Je kan daar met goed fatsoen geen mensen meer in ontvangen. Maar omdat er zicht was op nieuwbouw heeft de KNVB ons een jaar respijt gegeven.'

Nu de buurman toch zand in de proceduremachine heeft gegooid dreigen de kleedkamers niet bij aanvang van seizoen 2013/14 klaar te zijn. Dat zal de KNVB niet meer accepteren, verwacht Dingemans: 'Dat betekent dat de gemeente toch eerst die oude kleedkamers moet gaan renoveren. Of dat we niet kunnen voetballen. Maar als we niet kunnen voetballen, dan heb ik een probleem.'

Dingemans heeft moeite de buurman te begrijpen. Eigenlijk vindt hij niet dat de ruim zevenhonder voetballers van FC Driebergen de dupe mogen zijn. 'De man ergert zich gewoon. En heeft deze kans aangegrepen om iets tegen de verkeersdruk te doen. Maar ook al heb je soms overlast, iedereen moet wel kunnen sporten. Bovendien is FC Driebergen niet de aanleiding van zijn bezwaar.'

Dingemans heeft inmiddels tevergeefs bij de gemeente aangeklopt om met de verantwoordelijke wethouder tot een snelle oplossing te komen. De zaakgelastigde ambtenaar is met pensioen en de bestuurder die de plannen heeft geaccordeerd -de afgetreden wethouder Pamboer- is vertrokken.  'We willen graag snel een gesprek om dit proberen een en ander op te lossen. We zijn niet bereid van voren af aan te beginnen.'

Dingemans wil in dat gesprek dan meteen de problemen rond de twee bestaande kunstgrasvelden bespreken. Omdat de gemeente bij de aanleg destijds akkoord is gegaan met te lage kwaliteitsnormen, voldoen de velden niet aan de gestelde eisen van demping. Hierdoor treden bij met name de volwassen sporters regelmatig blessures op. De KNVB heeft de velden daarom al meer dan eens afgekeurd. Dingemans: 'Voor de pupillen is er geen probleem, maar vanaf de B-elftallen levert het draaien en afzetten door de slechte demping van de velden te vaak blessures op. Dat moeten we verhelpen.'