Doorn

Heuvelrug gunt autosloperij uitbreiding

Autosloperij Kempenaar mag van de gemeente uitbreiden met een overkapping over het gehele terrein. Het zou milieuwinst opleveren. Maar het dak moet wel iets lager dan negen meter hoog.

 

Kempenaar -een autosloperij aan de N225 tussen Driebergen en Doorn- wil een dak over het gehele terrein om beter en schoner te kunnen werken. Hoewel het bestemmingsplan een dergelijke overkapping niet toestaat, wil de gemeente het bij uitzondering toch toestaan. Volgens een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad huist de sloperij al decennia op het perceel en bestaat er geen alternatieve huisvestingsmogelijkheid in de gemeente.

Daarbij zou het dak milieuwinst opleveren. Regenwater zou geen toegang meer hebben tot het terrein, zodat vervuiling niet meer kan uitspoelen. Verder zou 'de overkapping erop gericht zijn de bedrijfsuitoefening landschappelijk in te passen en energiezuiniger zijn,' aldus  de brief. Wel moet het dak volgens de gemeentelijk ambtenaar 'enkele meters' lager dan de geplande negen meter uitvallen. Ook moet nog worden bezien of de geplande wrakkenpersmachine geen overlast voor omwonenden oplevert.