Doorn

KvK wil actie om Doorns kruispunt

Met een youtube-filmpje vestigt de Kamer van Koophandel de aandacht op het 'verstikkende' kruispunt middenin Doorn. 'Gemeentebestuur, doe wat!'

In het filmpje overbrugt de verslaggever van de KvK ongeveer vijfhonderd meter in zestien minuten. In zijn auto interviewt hij tegelijkertijd ondernemers die de congestie als verstikkend ervaren. Een ondernemer van een cafe langs het kruispunt zegt te vertrekken als de situatie nog lang voortduurt. Ook komt een aantal ontevreden voorbijgangers aan het woord.

Het kruispunt van twee provinciale wegen is een aantal jaren geleden geheel opnieuw ingericht, maar tot erg veel verbetering heeft dit niet geleid. Tijdens spitsuren staat het verkeer op beide wegen soms langdurig stil. Het filmpje van de KvK roept het gemeentebestuur op iets structureels aan de situatie te doen. 'Elke dag staan hier achthonderd auto's in de file, en dat kan echt anders.' 

Wat dat echt anders is noemt het filmpje niet. Mogelijk doelt de KvK op de aanleg van een politiek gevoelige nieuwe rondweg. Er bestaat een plan voor een rondweg om Doorn, maar die snijdt door het Nationaal Park. Er bestaat ook een plan voor een dwarsverbinding tussen Leersum en Wijk bij Duurstede, die de verkeersdruk in zowel Amerongen als Doorn zou moeten verlichten, maar die weg loopt ook door een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied.  

Het filmpje stamt overigens uit december 2011, maar kon volgens de KvK 'door omstandigheden' niet eerder geplaatst worden. Volgens een reageerder is de situatie sindsdien al iets verbeterd. Op twitter wordt het filmpje 'populistisch'genoemd.