Heuvelrug

Uitzetting dreigt voor drie gezinnen Heuvelrug

Komende week wordt duidelijk of het gezin Camara daadwerkelijk van de Heuvelrug en uit Nederland moet verdwijnen. Op de achtergrond dreigt uitzetting voor nog twee Heuvelrugse gezinnen. Maar ook een nieuwe uitweg. 

 

Achter de schermen wordt al maanden getrokken aan de zaak, die gaat over een Guinese moeder met twee kinderen. Het gezin woont al sinds 2001 in Nederland, de kinderen van 8 en 11 jaar zijn hier geboren. Het gezin miste het generaal pardon, omdat de moeder in 2006 in overstak naar Belgie en daar opnieuw asiel aanvroeg. Dat laatste is voor minister Leers een formele reden om het gezin te weigeren.

De moeder vertrok met haar zonen naar Belgie omdat de Staat der Nederlanden haar wegstuurde, zegt Carolien Spruijt, die zich voor het gezin inspant. 'Ze moest Nederland verlaten. Omdat een van de zonen dagelijks medicijnen nodig heeft, is ze inderdaad in paniek naar Belgie vertrokken.' Spruijt vind dat het gezin hiervoor onevenredig hard gestraft wordt. 'De kinderen hebben in Guinee helemaal niets. Ze kennen er niemand, spreken de taal niet, hebben er geen dak, geen medicijnen, geen nationaliteit. Het maakt hun leven daar hopeloos.'   

Burgemeester en raadsleden hebben volgens Spruijt veel gedaan om minister Leers op andere gedachten te brengen. Burgemeester Naafs schreef daartoe een zogenaamde 'burgemeestersbrief', waarop het antwoord van Leers onlangs binnenkwam: negatief. Spruijt: 'Dat proces hebben we via stille diplomatie laten lopen, omdat Leers wel eens juist andersom beslist als zoiets in de publiciteit komt.'

Ook de gemeenteraadsleden hebben via hun eigen kamerleden druk op de zaak gezet, totnogtoe zonder resultaat, zegt raadslid Nijhof, die zijn eigen PvdA-fractie benaderde. 'Anderen hebben hetzelfde gedaan. De burgemeester heeft ook alles gedaan wat hij kon, maar het is niet gelukt.'

De enige hoop is volgens Nijhof nu gevestigd op kandidaat kamerlid Chantal van Steenderen, die haar eigen CDA-minister misschien kan overtuigen. 'Leers zei blij te zijn van het juk van de PVV af te zijn. Maar hij doet nog steeds geen moer.' Nijhof zegt de neiging te hebben zich aan een hek vast te ketenen om de kinderen in Nederland te houden. 'Deze mensen kun je echt niet terugsturen.'

Volgens Spruijt is de zaak nu in een stadium dat de publiciteit niet lager gemeden kan worden. Omdat het gezin binnen een week opgehaald zou kunnen worden om naar een 'vrijheidsbeperkende locatie' – kinderen mogen niet in een gevangenis opgesloten worden- gebracht te worden zijn Spruijt en het gezin een schrijnendheidsprocedure gestart. Die procedure vereist leges van €900 per persoon. Om dat bedrag op te hoesten is vrijdag de publiciteit gezocht.

Toelating tot die procedure biedt vooralsnog vooral uitstel, zegt Spruijt. Mogelijk dat een nieuw kabinet vervolgens een kinderpardon invoert, waardoor het gezin gered kan worden. Maar vrijdag heeft zich ook een nieuwe mogelijkheid aangediend, voortgekomen uit een zaak met een andere Guinese familie. Spruijt: 'De nationalitiet van de kinderen is nu omschreven als 'onbekend', omdat onbekend is wie de vaders zijn. Als de gemeente die status kan wijzigen in 'statenloos', dan kunnen de kinderen het Nederlanderschap aanvragen. En op grond daarvan ook de moeder.'

Of de gemeente daartoe bereid is, heeft Spruijt nog niet vernomen. Achter de schermen zou de uitzetting dreigen van nog twee gezinnen, die niet in de publiciteit willen, omdat dat wel eens tegen hen zou kunnen werken. Een van de gezinnen zou ook nog deze maand naar een vrijheidsbeperkende gezinslocatie verhuisd worden. Maar volgens Antien Ninaber -die dit gezin vertegenwoordigt- is publiciteit vooralsnog 'schadelijk voor de zaak' van het gezin.

'Nu geen aandacht vragen, dat is het advies van de advocaat. Hoe dat in de toekomst gaat is onduidelijk, want er zitten dingen aan die heel interessant kunnen zijn.' Ninaber beklemtoont dat de Heuvelrugse politiek ook voor dit gezin erg in de bres is gesprongen. 'Vooral voor de burgemeester heb ik erg veel respect, voor zijn inzet en zijn betrokkenheid. En ook hoe de gemeenteraad hem daarin steunt, ik vind dat erg uniek.' 

Volgens Ninaber dreigt na verplaatsing naar een gezinslocatie veel onduidelijkheid: 'In Ter Apel worden op dit moment continu mensen en gezinnen op straat gezet. Zo grof, ik vind het echt van de zotten.'  Wat de casus van het derde gezin is, is hillridge nog onbekend.

UPDATE: CDA-kandidaat kamerlid Chantal van Steenderen laat in een reactie weten dat de Heuvelrugse raadsfracties inderdaad gevraagd is aandacht te vragen voor de situatie bij hun Tweede Kamerfracties. 'Dat heeft het CDA UH ook gedaan. De situatie van de familie gaat ons ook aan het hart. Ik ga verder in de pers niet in op deze persoonlijke dossiers dat vind ik naar de familie toe niet gepast.'