Heuvelrug

Reclamebeleid wordt politiek item

688

De verhuur van openbare ruimte voor reclame wordt een politiek item. De burgerij toont zich intussen ontevreden. ‘Ik begrijp dat dat nieuwe gemeentehuis betaald moet worden. Maar laat Naafs dat bord in zijn eigen tuin zetten.’


Vorige week zijn nieuwe reclameborden in drie gesponsorde Driebergse rotondes geplaatst, wat direct leidde tot ongenoegen op twitter en andere sociale media. Eerder deze zomer schreven buurtbewoners van de rotonde Loolaan-Arnhemsebovenweg al een boze brief, waarvan gedeelten verschenen in de lokale krant De Kaap, over de reclameborden op hun rotonde. Volgens de buurtbewoners zouden de reclameborden het begin zijn van een reclamewoud op de Heuvelrug.

688

Buurtbewoner Kuiper, die aan de rotonde woont, heeft geen principiele bezwaren tegen reclame langs de openbare weg, maar vindt de reclameborden op zijn rotonde wel gevaarlijk. Volgens Kuiper belemmeren ze het zicht en leiden ze de aandacht van automobilisten af. ‘Het is hier al gevaarlijk, met de fietsende jeugd, en automobilisten die op de rotonde komen afrazen.’ Vooral de mariniers die ’s ochtends naar de kazerne en ’s avonds weer naar huis rijden, maken zich hier schuldig aan, ziet Kuiper dagelijks. ‘Ik begrijp dat dat nieuwe gemeentehuis betaald moet worden. Maar laat Naafs dat bord dan in zijn eigen tuin zetten.’

Kuiper en zijn buren zijn desgewenst bereid het groen op de rotonde zelf te onderhouden: ‘Beetje snoeien, wat wieden, lijkt me geen probleem.’ Want daar is het wethouder Homan tenslotte om te doen; de drie Driebergse rotondes zijn verhuurd aan de rotondespecialist, die ze kosteloos voor de gemeente onderhoudt, die daarmee de onderhoudskosten bespaart. In ruil mag de rotondespecialist er vier reclameborden op zetten, die hij voor rond de €2000 per jaar verhuurt.

Dunnne borden, slanke borden, lelijke borden

Inkomsten moet de gemeente wel krijgen uit de nieuwe lichtbakreclames. Daarvan zijn er inmiddels negen aan lantaarnpalen gehangen, het grootste deel vooralsnog met reclame voor de reclameborden zelf. Uiteindelijk moeten er vijftig borden komen te hangen langs de doorgaande wegen van de Heuvelrug. De opbrengst zou vijftig maal €1000 zijn: een halve ton aan jaarlijkse inkomsten voor de gemeente.

Volgens wethouder Homan is dat precies zoals vorige gemeenteraden dat herhaaldelijk besloten, aldus een recent ambtelijk memo over de kwestie. De huidige gemeenteraad toonde zich daar onlangs nogal verbaasd over. Raadslid Van Spaandonk (Groenlinks/PvdA) vroeg zich hardop af ‘hoe hij (Homan) er bij komt dat we hier om gevraagd hebben.’

SGP-raadslid Boonzaaijer zei zich wel te kunnen herinneren dat er in het verleden dergelijke uitspraken gedaan zijn, maar vond dat er ‘ontzaglijk veel tijd lag tussen die wens en dit plan’. ‘En er is  niet aanbesteed, niets van terug te vinden, dus allemaal redelijk schimmig.

Groter verschil van mening nog bestond er over het uiterlijk van de reclameborden. Volgens het ambtelijk schrijven zou het gaan om lichtmastreclames ‘met een slank postuur’.  Wethouder Homan zelf vond de reclameborden ‘zo dun, dat ik denk: waar staan ze eigenlijk’, maar kon daarbij niet op veel bijval rekenen. SP-raadslid Van Geijtenbeek sprak zijn afschuw uit over de ‘vreselijke lichtbakken’. BVH-raadslid Streekstra stelde voor de Stichtse Lustwarande voortaan de Stichtse bakkenwarande te noemen. ‘We verkopen ons groen voor poen.’

lbreclame

Ook collegepartijen VVD en D66 worstelen met het thema buitenreclame. VVD-raadslid Van der Zee noemde het ‘een beetje moeilijk’. Volgens hem zouden de lichtbakken ‘op sommige plaatsen wel, op andere niet’ kunnen. D66-raadslid Kamp zei dat het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug in principe bevrijd moest blijven van reclame. ‘Maar waar hebben we het over. Als je ziet wat er al in abri’s hangt, als je die lichtbak ziet die vlak voor Doorn de mensen op alternatieve routes moet wijzen. Misschien moeten we ons hier niet mee bemoeien.’

De Federatie Groene Heuvelrug en de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu hebben inmiddels officieel bezwaar aangetekend tegen de lichtbakken. Vorige week maandag hebben ze hun bezwaar mondeling mogen toelichten. Met name net negatieve advies van de welstandscommissie is daarbij een belangrijk argument. Homan heeft dat advies naast zich neergelegd ‘omdat de raad zo overduidelijk om buitenreclame had gevraagd.’

Volgens SGP-raadslid Boonzaaijer is dat meten met twee maten, omdat burgers zich wel altijd aan het zwaarwegende advies van de commissie moeten houden. Boonzaaijer zei zich tegen de ‘slanke lelijke borden’ te keren en voorspelde dat het reclamebeleid in de komende maanden een politiek item zal worden.

Ook CDA-raadslid Van Steenderen verklaarde zich tegen de ‘lichtvervuiling in onze dorpen’. Van Steenderen zei liever een billboard langs de A12 te plaatsen. Het billboard is een terugkerend thema in de dorpspolitiek. Al in de vorige eeuw discussieeerde de Driebergse gemeenteraad regelmatig over het billboard, dat destijds nog 75.000 gulden moest opbrengen. Ook ditmaal passeert het billboard weer de revue in het ambtelijk memo, maar ook ditmaal weer wordt geconcludeerd dat er geen geschikte locatie bestaat voor zo’n bord.

Tegenvallende inkomsten

Onduidelijkheid bestaat er verder over de zestig sandwichborden, die sinds de herfst van 2010 rond Heuvelrugse lantaarnpalen zijn gebonden, en die jaarlijks €37.800 de gemeentekas in laten stromen. Net als de lichtbakken zouden deze borden volgens het ambtelijk memo ‘netjes’ worden onderhouden, en een ‘netter beeld geven dan de driehoeksborden die er vroeger stonden’. Alle reclame zou bovendien ‘voorzien in een grote behoefte van onze ondernemers en de plaatselijke middenstand’.

In hetzelfde memo spreekt de ambtenaar overigens wel zijn zorg uit over de inkomsten uit de reclame. De exploitant van de sandwichborden zou al verzocht hebben het contract te anulleren, omdat hij er onvoldoende mee verdient. Volgens wethouder Homan gaat dat niet gebeuren. ‘Waarschijnlijk heeft hij te hoog ingeschreven. Dat is dan pech. Contract is contract, hij zal gewoon door moeten blijven betalen.’ Volgens de exploitant van de lichtbakken -de CW-groep uit Arkel- is er voor de lichtbakreclame grote belangstelling onder ondernemers. Maar hoeveel borden er inmiddels daadwerkelijk verhuurd zijn, wil de exploitant niet zeggen.