Heuvelrug

Heuvelrug bespaart vandaag ruim €18.000

674

Door de vergoedingen voor stemmentellers en stembureauleden om te zetten naar een vrijwilligersvergoeding bezuinigt de gemeente Heuvelrug vandaag ruim €18.000.  Of toch niet?

Stembureauleden ontvingen de laatste verkiezingen nog €135 per persoon als vergoeding, maar dat bedrag moest 'gefiscaliseerd' worden tot €270. Om de belastingdienst te ontlopen is de vergoeding voor gewone leden (52 stuks) teruggebracht naar €115 en voor stembureauhoofden (26) naar €130. Daarnaast is het aantal stembureau's teruggebracht van 29 naar 26. Besparing volgens hillridge eigen rekenmachine: €14.130.

674

Ook is de broekriem van stemmentellers aangetrokken, in plaats van €60 zij ontvangen nu €25 voor drie uurtjes tellen vanavond. Hierdoor wordt nog eens  €4.100 bespaard. Totale besparing komt daarmee op €18.230. De vrijwillige stemmentellers en stembureauleden hoeven hun vergoeding vanwege dit nieuwe vrijwilligersregime niet meer op te geven aan de belastingdienst.

Overigens is het maar de vraag of de besparing wel een bezuiniging is. De verkiezingen waren immers niet voorzien, en stonden daardoor ook niet in de begroting voor 2012. Mogelijk dat de gemeente voor het organiseren van de verkiezingen een extra bedrag ontvangt van de de rijksoverheid. Op het antwoord daarop wacht hillridge zoals gewoonlijk geduldig op antwoorden vanuit het cultuurhuis.

UPDATE13/9/12: Het antwoord is uiteindelijk toch gekomen: 

''Er worden geen specifiek geoormerkte bedragen binnen de Algemene Uitkering ontvangen voor het organiseren van verkiezingen. Het is dan ook niet mogelijk om hiervoor een bedrag te noemen. Overigens suggereert het artikel dat er geen sprake is van een besparing omdat de Tweede Kamerverkiezingen nog niet in de Begroting 2012 is opgenomen. In de tweede bestuursrapportage is melding gemaakt van extra uitgaven als gevolg van de verkiezingen tot een bedrag van € 55.000,- . Dit bedrag maakt dus al onderdeel uit van het te verwachten rekeningresultaat. Hierdoor is er dus geen sprake van een extra tegenvaller. In de tweede bestuursrapportage is ook melding gemaakt dat het bedrag als gevolg van de getroffen maatregelen € 15.000,- lager uitvalt dan in het verleden.''

675

Vanavond tegen twaalven zullen de honderd stemmentellers alle Heuvelrugse stemmen hebben geteld en kun je via dit medium een lokale uitslag verwachten. Met nog wat beelden uiteraard.