Heuvelrug

BVH wil toch rioolheffing op basis van OZB

riolering engweg

De lokale partij BVH wil dat de rioolheffing op de Heuvelrug op een eerlijker manier word geind. Het college vindt dat een goed idee, maar een slecht plan.

Vanavond dient de BVH een motie in die het college vraagt een plan te maken waardoor de rioolbelasting voortaan op basis van OZB-waarde van de woning wordt berekend. Dat zou meer recht doen aan het vervuiler-betaald-principe. Het college is wel een voorstander van dat principe, maar vindt de uitvoering ervan te ingewikkeld. Vanavond stemt de gemeenteraad toch over het voorstel van de BVH.

Nu wordt de rioolbelasting berekend per perceel (€152), met een toeslag voor meerpersoonshuishouden (€39), waardoor bijvoorbeeld tweepersoonshuishoudens evenveel betalen als grote gezinnen, wat geen recht doet aan het vervuiler-betaalt-principe. De brief noemt een alternatieve differentiatie op grond van OZB-waarde als mogelijk, maar onwenselijk, omdat het meerdere problemen zou opleveren. Ten eerste zouden ook niet-eigenaren van woningen dan een OZB-beschikking moeten krijgen, wat niet handig is omdat er dan meer bezwaren tegen de OZB-waarde binnen dreigen te rollen.

In bepaalde gevallen zou de differentiatie bovendien oneerlijk uitvallen: 'Voor een groot en duurzaam kantoor kan op basis van de vastgestelde waarde een gelijk bedrag aan rioolheffing verschuldigd zijn als voor een zwembad, waar in beginsel veel meer water wordt verbruikt en via de riolering afgevoerd,' aldus de brief. 

In de brief concludeert de ambtenaar dat een vast tarief per perceel de handigst en eerlijkste manier van rioolbelasting is, waarbij bedrijven een iets hoger tarief zouden moeten betalen, tenzij ze kunnen aantonen dat ze hun water niet op het riool lozen, zoals bij grootgebruikers als agrariers doorgaans het geval is.  

De brief noemt niet de mogelijkheid de rioolheffing te koppelen aan het drinkwatergebruik blijft onduidelijk. Veel gemeenten gebruiken die methodiek, die als eerlijk en eenvoudig te boek staat. Ook in dat systeem wordt voor agrarische grootverbuikers dikwijls een uitzondering gemaakt. Volgens de dienstdoende ambtenaar levert het teveel nadelen op. Zo zou het duur zijn om de gegevens van de waterleidingsbedrijven op te vragen, en ingewikkeld om die gegevens vervolgens aan woningen te koppelen. Bovendien zouden nieuwe bewoners snel te hoge of te lage rioolheffingen betalen, omdat hun heffing wordt berekend op grond van het vebruik van de oude bewoners.  

Rioleringen gelden als het kostbaarste bezit van gemeenten. Vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het vervangen van oude rioolsystemen nemen de rioolheffingen de komende jaren nog fors toe. Vanavond vergadert de gemeenteraad over de rioolheffing.  

riolering engweg