Heuvelrug

Vanavond: live blog raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur hieronder een live-blog van de raadsvergadering. Onderwerpen: Hoeksteen, budgetoverschrijding GGD, al dan niet verkopen van gemeentelijk vastgoed en de recente golf woninginbraken. Toegevoegd: rioolbelasting. 

21.09 uur. Sluiting (en borrel).

21.08 uur. Raadslid Van Veenendaal vraagt de vragenstellers of ze de notulen willen nalezen in het kader van het zich beperken tot de hoofdzaak.

21.06 uur. Vraag De Brey over mogelijke huisvesting Nationale Politie in Driebergen, daar is extra huisvesting voor nodig en wij (VVD) staan daar positief tegenover. Naafs en Homan zeggen er ook met bijzonder positieve grondhouding tegenover staan en de behoeftes van de Politie verregaand te willen faciliteren. 

21.02 uur. Centrumplan Maarn en kruispunt Maarsbergen, hoe staat het ermee, vraagt CDA-radslid Veldhuizen. Wethouder Verhoef antwoordt dat gesprekken over centrumplan gaande zijn, en hij hopelijk volgende week meer kan mededelen. Wethouder Homan antwoordt dat kruispuntoverleg Maarsbergen heeft geleid tot rotondetekening, en dat dit nu besproken wordt door inwoners en hun ideeen erover terugkomen naar het gemeentebestuur.  

21.00 uur. Wethouder Homan: Blauwe strepen komen na enkele weken weer onder steenslag tevoorschijn. Hoge stoepen worden gecorrigeerd. Hoeveel kost en wie betaalt, dat weet Homan nog niet.

20.58 uur. CDA-raadslid Van Steenderen stelt vragen over aanbrengen blauwe zone in Maarn, waar vervolgens steenslag over is aangebracht, en over te hoge stoepen langs Traaij, Driebergen. Hoeveel geld is hiermee gemoeid?

20.57 uur. CDA-raadslid Van Drie vraagt zich af waarom er maar 'zo weinig mensen ' (uit gemeenteraad) naar excursie Groene poort gaan, omdat dit best belnagrijk is want te maken heeft met ons platteland. 

20.54 uur. Wethouder Homan zegt dat hij minstens zo strijdbaar is als zijn voorganger (Pamboer). Maar dachten even verkiezingen af te wachten en daarna samen met burgemeester nogmaals bij nieuwe kamerspecialsten 'ons verhaal neerleggen'. En schat in dat nieuwe investeringen rond defensie wenkbrauwen doen optrekken bij nieuwe kamerspecialisten, gezien verkiezingsprogramma's.

20.51 uur. Kamp uit zijn teleurstelling over berusting bij gemeentebestuur over beslissing marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen. En heeft behoefte aan denken over toekomst van kazerne na vertrek mariniers. Naafs zegt zeker niet in Hillens besluit te berusten gaat door met bestoken Tweede Kamer, ook omdat alle partijen meer willen bezuinigen opdefensie en hoger personeel zich schijnt te roeren tegen verhuizing.  

20.49. Hak (D66) stelt vraag over vertraging bouw sportpark De Woerd, waar omwonende bezwaar heeft gemaakt en nieuwe kleedkamers niet gebouwd kunnen. Wethouder Verhoef antwoordt dat dat tijd kost, akoestisch onderzoek gehouden moet, en dat ambtenaar op vakantie was. 

20.48 uur. Rondvraag. Nu al!

20.47 uur. Naafs uit blijdschap over hoog opkomstpercentage in gemeente Heuvelrug. 

20.44 uur. Te ingewikkeld.

20.42 uur. Wethouder Van Oostrum meldt meevaller van drie ton bij RSD (uitkeringen), wegens ontschotting, terugvordering (en nog iets). Schuldhulpverlening loopt wel op, dus wordt iets minder dan drie ton

20.35 uur. Rest raad lacht Hensbergens motivatie weg. Wifi valt ook weg. Geen netwerk meer, niet zo handig voor liveblog. Hensbergen brengt onder deze druk motie niet meer in stemming….

20.32 uur.  Hensbergen: Grote huizen hebben groter rioolopervlak nodig, staan immers minder huizen in de straat met evenlange riolering. Dus zoeken we naar nieuwe maat en dan is OZB of WOZ een redelijke maatgeving, want het gaat om aanleg, onderhoud en renovatie van riool en niet om gebruik.

20.28 uur. GL/PvdA ziet geen noodzakk voor andere vorm van heffen. Net zomin als CU en D66. Zien geen verband tussen OZB-waarde en frequentie toilet- en douchebezoek, ofwel waterlozing. Ook SP vindt OZB-grondslag onwenselijk.

20.22 uur. Heffen van rioolbelasting.  BVH-raadslid Hensbergen motiveert motie om toch rioolbelasting op grond van OZB-waarde te heffen. VVD-raadslid Van der Zee denkt dat het nu goed gaat en simpel is en eerljk ook. Verdeling in een- en meerpersoonshuishoudens. Dus. Heffen op grond van watergebruik zou ingewikkeld zijn. SGP-raadslid heeft nog geen bezaren vernomen uit de bevolking over wijze van rioolheffing. Wel om de OZB-heffing in de hand te houden.  

20.21 uur. Stemmen. SP houdt de hand naar beneden. De rest steekt de hand in de lucht.

20.17 uur. Woordenwisseling tussen Prakke (D66) en Boonzaaijer (SGP) over snelheid van 'vervreemding' (verkoop) van bezit. Volgens Boonzaaijer zou je bijvoorbeeld de gebouwen hiernaast nog niet voor de helft van de bouwkosten van de hand kunnen doen. Prakke zegt dat de visie een horizon schetst. Boonzaaijer probeert Geijtenbeek nog over de streep te trekken, akkoord te gaan, maar die is nog altijd bezorgd over hoe D66 'het stuk gelezen heeft' en graag snel wil verkopen.

20.14 uur. Waaldijk (GL/PvdA) zegt in principe akkoord, maar dat punten 2 en 3 van het voorstel iets te snel gaan. En dat we elkaar daarin nog tegen zullen komen in de vervolgprocedure van dit besluit. Initiatiefnemer De Brey wil best wat strakkere kaders in vervolgprocedures om ook SP mee te krijgen.

20.11 uur. CDA-raadslid Veldhuizen zegt voor te gaan stemmen. D66-raadslid Prakke stelt dat gemeente geen speculant moet willen zijn en wil op termijn naar gemeente die geen vastgoed meer heeft. Is geen gemeentelijke taak. Afstoten van gebouwen die niet per se nodig zijn. Dus ook akkoord, en geeft college de opdracht et koemn tot een visie van een gemeente zonder terreinen en gebouwen.

20.09 uur. SGP-raadslid Boonzaaijer wil juist graag wel met gezwinde spoed deze visie vaststellen. CU-raadslid Karssen vraagt zich af of gemeente grondpolitiek wil voeren, hij wil dat wel. En niet nu direct alles voor een dubbeltje……., onze schatten voor een habbekrats verkopen. 

20.07 uur. SP-raadslid Van Geijtenbeek heeft moeite met besluitvorming, omdat hij bang is dat de verkoop van gemeentelijk vastgoed nu ook vlot ter hand zal worden genomen. Graag alleen ter kennisgeving, niet meteen ten uitvoering.

20.05  uur. Vastgoedportefeuille gemeente. VVD-raadslid De Brey heeft het proces rond de besluitvorming hierover in gang gezet waarin met veel mensen is gepraat en de visie hopelijk een breed draagvlak krijgt.

20.01 uur. Hamerstukken van de agenda worden afgeslagen. Met hier en daar een stemverklaring. Dat zijn opmerkingen of aentekeningen van partijen of individuele raadsleden tegen het voorstel, zonder echt helemaal tegen het voorstel te stemmen.  

20.00 uur. Nijfof (pvdA): Geod dat u dat doet. Maar is er inderdaad sprake van een inbraakgolf? Naafs: We zien dat wanneer we een inbreker oppakken, het aantal inbraken daalt. 

19.52 uur. Is in heel Nederland zo. Hebben hulp van inwoners nodig bij het heterdaad betrappen. Is een paar maal gelukt, te lezen in de lokale krant. Maar niet genoeg. In oktober een 'week tegen de woninginbraken', waarover ik begrijpelijkerwijs niet alles over wil verklappen. Maar gaat ook goed, bijv autoinbraken en zitten ook in finale van landelijke aanpak autokraak.
 
19.50 uur.
 Baerte de Brey stelt vraag over 'golf van criminaliteit. Inbraakgolf, die nog niet gestopt is. Vraag of er extra acties hiertegen gepland staan. Hoewel de regiocijfers aantonen dat het muv de woninginbraken juist steeds beter gaat in de gemeente.

19.40 uur. Inspreker namens kwestie Rosariumlaan, waar een verdieping op een bungalow wordt gebouwd, omdat de eigenaar de woning met slapende bouwvergunning uit 2005 heeft verlkocht aan koper. Waar de buren niet blij mee zijn. 'Het gaat niet goed op de Rosariumlaan.' Handtekeningenactie. 'Schaadt het aanzien van de buurt met zijn lage huizen. Er is al zo'n afschrikwekkend voorbeeld, verderop. En het zal de entree in de buurt van de nieuwe bewoner van dit huis niet vergemakkelijken.

Context: er staat een hoek van acht lage bungalows in een straat waar verder allemaal villa's staan. Direct omwonenden schijnen daar niet blij mee te zijn, vanwege toegenomen schadu en inkijk, maar in breder verband vooral angstig dat andere buren nu ook vanalles met hun huis kunnen doen, als ze slapende bouwvergunningen hebben. Gemeenteraad is wel bezorgd om deze rechtsonzekerheid. 

19.30 uur. Naafs bijt het spits af: ben zoals u weet herbenoemd, en houd van deze gemeente en de inwoners. Heb nooit geen zin om ergens naar toe te gaan, om het maar eens ingwikkeld te zeggen. Het realiseren van de structuurvisie voor de gemeente is mijn belangrjkste drijfveer om weer zes jaar voor u aan de slag te gaan. Maar ook, we zijn soms allemaal debet aan de scherpe toon en daardoor: dat we tegenover elkaar staan. Het najagen van het eigen gelijk, het elkaar soms niet willen begrijpen, dat zich met name manifesteert rond de discussie over het gemeentekantoor. Dat besluit is niet terug te draaien. Ik vind dat we ons in die zaak kwestbaar moeten opstellen en dat mis ik wel, soms. Maar er wordt aan gewerkt. En ik constateer dat een kentering optreedt, dat verbinding ontstaat,  en daar hoort het zich kwestbaar opstellen bij. We moeten bruggen bouwen. Ik heb me voorgenomen me daarvoor de aankomedne zes jaar in te zetten. Dank u wel.