Doorn

Duitse minister in de bres voor Huis Doorn

Wilhelm voor zijn Huis Doorn

Het met sluiting bedreigde museum Huis Doorn krijgt steun van de Duitse minister van Cultuur. Sluiting zou 'absoluut vermeden' moeten worden.

Dat meldt dagblad Trouw, dat over een brief zegt te beschikken van de Duitse minister van Cultuur aan zijn Nederlandse collega, staatssecretaris Zijlstra. In de brief dringt de Duitse minister Bernd Neumann er bij Zijlstra op aan niet te bezuinigen op de subsidie aan het museum. Volgens Neumann zou sluiting van het voormalig noodpaleis van de Duiste keizer Wilhelm II 'absoluut vermeden moeten worden', omdat het museum 'voor beide landen van eminent belang' is.

De cultuuraad koos Huis Doorn in het voorjaar uit als een van de musea die niet direct noodzakelijk zijn om het Nederlandse erfgoed te beschermen. Om die reden halveerde Zijlstra de subsidie aan Huis Doorn, volgens Trouw van €441.000 naar €211.00, volgens eerdere berichten van €300.00 naar €160.000. Hoewel het museum met de andere helft van de subsidie het Huis en de collectie wel kan blijven beheren, zou het museum in 2013 voor het publiek gesloten moeten worden. 

Sinds het besluit van de cultuurraad voert Huis Doorn campagne om de publieksfunctie van het museum te behouden. Door aan te tonen dat het museum wel degelijk van belang is, zou het bij herijking van de museumlijst een nieuwe kans op subsidie maken. De brief van de minister lijkt een vrucht van deze campagne. Of de Duitse minister ook wil bijdragen aan de subsidie -een ander doel van de campagne van Huis Doorn betrof het aanboren van nieuwe geldbronnen- is nog onbekend.

Eerder deze zomer sprong ook de gemeente Utrechtse heuvelrug al in de bres voor het museum. En begin september voerde VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer Leegte campagne voor zijn herverkiezing, door op Huis Doorn te pleiten voor handhaving van de volledige subsidie, die partijgenoot Zijlstra in het voorjaar juist had gehalveerd. Vandaag moet blijken of die halvering ook al in de rijksbegroting is verwerkt.

Het nieuws uit Duitsland is goed nieuws voor de Stichting Vrienden van Huis Doorn, dat komend weekend net het twintig jarig bestaan viert.

Wilhelm voor zijn Huis Doorn