Heuvelrug

Klijnhout weg als museumdirecteur

VVD-raadslid en ex-wethouder Stan Klijnhout blijft voor opschudding zorgen. In Buren treedt hij intussen terug als directeur van het Marechausseemuseum. 

Klijnhout begint vandaag formeel aan zijn laatste week als directeur van het Marechausseemuseum in Buren. Hem wordt op de website van het museum alle lof toegezwaaid voor zijn werk de afgelopen elf jaar, waarin hij volgens het museum het bezoekersaantal van tienduizend naar zeventienduizend wist te tillen. 'Het bestuur dankt hem voor zijn grote inzet en ijver om het Marechausseemuseum met het Marechaussee-erfgoed op de kaart te zetten,' aldus de website van het museum.

De Gelderlander maakte zaterdag ook bericht van de wisseling van de wacht bij het museum. Gevraagd om een toelichting laat aankomend directeur Vlaming -Klijnhouts opvolger- weten dat Klijnhout aftreedt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 'Hij heeft elf jaar deze mooie functie bekleed en is 65 geworden'. In het museum is er volgens Vlaming ook de laatste maanden in alle harmonie gewerkt. Klijnhout krijgt geen officiele afscheidsreceptie, wel zullen personeel en vrijwilligers binnenkort -intern en met een borrel- stilstaan bij het vertrek van Klijnhout. 

Volgens Vlaming heeft het aftreden van Klijnhout niets te maken met de affaire rond het onterecht uitgekeerde wachtgeld. 'Dat staat er helemaal los van, 'aldus Vlaming, volgens wie de affaire rond het wachtgeld goeddeels langs het museum is heen gegleden. Klijnhout trad in juni tijdelijk terug als raadslid van de gemeente Utrechtse heuvelrug nadat via een klokkenluider bleek dat hij jarenlang teveel wachtgeld heeft ontvangen. Klijnhout zou een salarisverhoging bij het museum in 2005 vergeten zijn door te geven aan de gemeente, die hem wachtgeld uitkeerde nadat hij afzwaaide als wethouder van de gemeente Driebergen.

Hoe lang de doorbetaling heeft geduurd en om welk bedrag het gaat wil de gemeente Heuvelrug nog altijd niet bekend maken. Volgens directeur Vlaming werkte Klijnhout in zijn beginperiode bij het museum een dag of twee per week, maar is de functie langzaam uitgegroeid tot vier, vijf dagen per week. In die tijd groeide het personeelsbestand naar vijf mensen, en de pool aan vrijwilligers naar dertig. Het museum wordt via een stichting gefinancierd door het ministerie van defensie.

Het AD meldde zaterdag dat de gemeente Heuvelrug intussen een onderzoek heef gelast naar het uitlekken van een geheime raadsvergadering waarin de vermeende fraude van Klijnhout is besproken. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente (BING) moet het lek gaan vinden. Overigens is er inhoudelijk geen nieuw feitenmateriaal naar buiten gebracht over duur en hoogte van het onterechte uitgekeerde wachtgeld. Ook over het strafrechterlijk onderzoek dat naar de affaire Klijnhout loopt is niets nieuws gemeld.

Volgens gemeentevoorlichting klopt het dat er een integriteitsonderzoek is gestart door BING, maar wil burgemeester Naafs lopende dit onderzoek geen mededelingen doen.