Heuvelrug

Tussenstand: inwoners adopteren 7430m2 openbaar groen

Onder de titel co-productie hebben 106 inwoners van de Heuvelrug tesamen 7430m2 openbaar groen geadopteerd. En er komt voor het einde van 2012 een nieuwe gemeentelijke website.

Dat staat in de een brief aan de gemeenteraad over de publieke dienstverlening. Om teruglopende inkomsten op te vangen heeft de gemeente vorig jaar besloten fors te snoeien in het groenonderhoud. Om dat op te vangen kunnen inwoners stukken openbaar groen 'adopteren', doorgaans de gemeenteperkjes rond hun huis. Met honderdzes inwoners is inmiddels een contract gesloten, voor in totaal 7430m2. Er staat niet bij of dat meer of minder is dan de gemeente had verwacht.

Om meer inwoners voor co-productie warm te maken wil de gemeente vanaf eind 2012 via het 'loket openbare ruimte' opnieuw de boer op met het concept. Omdat het procesmatig nog niet helemaal op rolletjes verloopt moet er eerst een nieuw intakebureau worden ingericht. Het loket openbare ruimte moet deel gaan uitmaken van wat de gemeente een klantcontactcentrum (KCC) noemt, dat zou moeten 'passen in het landelijk concept Gemeente geeft Antwoord ©'.

De gemeente is onlangs ook weer gestart met het promoten van het 'welkom op afspraak'-concept, waarbij inwoners vooraf een afspraak maken voor het bestellen en afhalen van paspoorten, bouwvergunningen en rijbewijzen. Vorig najaar ontstond tumult nadat besloten was de inwoners alleen nog op afspraak aan de verschillende balies te ontvangen. Dat besluit werd enigszins teruggedraaid, in afwachting van de uitkomsten van een tevredenheidsonderzoek.

Dat onderzoek -een enquete onder 66 bezoekers- is in juli gehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat slechts 39% van de mensen vooraf een afspraak had gemaakt, dat 60% dat via de website had gedaan en dat de helft over het afspraak maken via de website tevreden was. De klanttevredenheid onder alle bezoekers was gestegen van 24% naar 38%, terwijl ook de ontevredenheid iets is toegenomen. Meest ontevreden zijn mensen over het rumoer en het gebrek aan privacy rond de loketten, klachten waar de gemeente juist met het werken op afspraak een einde hoopt te maken.

Volgens de brief wordt het maken van afspraken vergemakkelijkt op de nieuwe website, die eind dit jaar de lucht in moet.