Heuvelrug

Hele Heuvelrug blauw, op een rood en geel stipje na

Verkuitslag2012

In alle kiesdistrictjes op de Heuvelrug is de VVD veruit de grootste partij geworden. Op een enkel stembureau na

Dat valt op te maken uit de website 'wat stemden uw buren', waarin de verkieizngsuitslag per stembureau is uitgesplitst. Uiteindelijk hielden alleen de SGP (33%) in Overberg en de PvdA (29%, op het stembureau Engweg) in Driebergen stand, als twee eenzame Gallische dorpjes in de blauwe storm die over de Heuvelrug waaide. Hoogste scores haalde de VVD op de stembureaus Zonnehuis (43%) en Cultuurhuis (40%) in Doorn, in Maarsbergen (43%) en op het stembureau Oranjelaan (40%) in Driebergen.

Verkuitslag2012