Heuvelrug

Verdere stijging woninginbraken. Naafs wil harder straffen

IMG 1234

Het aantal woninginbraken op de Heuvelrug steeg de afgelopen maanden verder door. Burgemeester Naafs zoekt nu de publiciteit,  met een pleidooi voor langere straffen. 

Het aandeel woninginbraken heeft een groeiend aandeel in de statistieken rond criminaliteit in de gemeente Utrechtse heuvelrug. Dat aandeel staat inmiddels op ruim boven de 20%, regionaal is dat 10%. Het absolute aantal woninginbraken nam de laatste vier maanden toe van 68 tot 140 (+106%), in vergelijking met dezelfde maanden vorig jaar. In totaal is er dit jaar nu bij 287 (+52%) woningen ingebroken. Daarvan zijn er 194 geslaagd, in 93 gevallen bleef het bij een poging tot inbraak.  In 2011 daalde het aantal inbraken juist nog, met rond de 10%. Ook het aantal bedrijfsinbraken nam de laatste vier maanden fors toe, tot 35 (+94%). 

In buurgemeenten Zeist, Rhenen, Bunnik en Wijk bij Duurstede nam het aantal woninginbraken eveneens sterk toe. In de gehele provincie Utrecht steeg het aantal woninginbraken met 10%, een stijging die volledig voor rekening komt van eerste vier maanden. In de zomermaanden daalde het aantal inbraken regionaal gezien juist met 1%. Overigens daalden de cijfers van de meeste andere misdrijven fors. Met name het aantal autokraken (-43%, tot 65), geweldsmisdrijven (-12% ,tot 57), tot en fietsendiefstallen (-12%, tot 72) nam af ten opzichte van dezelfde vier maanden vorig jaar. Klik hier voor het volledige overzicht.

De welvarende Heuvelrug is een kennelijke goudkust voor inbrekers; grote, soms lekker afgelegen huizen vol dure spullen, die de veelreizende eigenaars regelmatig onbeheerd achterlaten. Vanaf komende maandag woedt op de Heuvelrug daarom de 'week van de woninginbraak'. Afgelopen donderdag trok regiopolitie Heuvelrug in vol ornaat en op volle sterkte uit om met een flyeractie inwoners in te schakelen bij het gevecht tegen inbraak.

IMG 1234
Volgens een persbericht van politie en gemeente moeten 'inwoners zich meer bewust worden van hun eigen beïnvloedingsmogelijkheden en daar naar handelen. Daarom communiceren we al jaren voortdurend over allerhande preventietips en houden we bewonersbijeenkomsten gericht op het voorkomen van inbraak, aldus het persbericht. Politiechef Willem van de Vliert: 'We hebben de ogen en oren van inwoners hard nodig om de pakkans te vergroten. We roepen inwoners dan ook op om bij verdachte situaties direct 1-1-2 te bellen. We komen liever een keer teveel dan juist die ene keer niet.'

Parallel aan de actie zocht burgemeester Naafs afgelopen week de publiciteit met een pleidooi voor zwaardere straffen voor inbrekers. Volgens Naafs wordt het probleem 'woninginbraken' niet opgelost zolang de pakkans klein blijft en de straffen laag. Het risico voor woninginbrekers zou te gering zijn om van hun praktijken af te zien. Naafs: 'De meeste inbrekers staan binnen twee a drie maanden weer buiten. Kijkend naar waar straffen voor bedoeld zijn, vind ik dit ongehoord. De strafmaat voor woninginbraken werkt niet preventief.'

IMG 1238
Omdat hillridge zich afvroeg of dit wel waar is, is Naafs de vraag gesteld of hij op de hoogte is van rapporten die aantonen dat zwaarder straffen niet helpt. Hierop ontving hillridge het volgende antwoord: 'Burgemeester Frits Naafs is zeker bekend met de rapporten over het nut en de effectiviteit van straffen. Echter, het gaat de burgemeester in het persbericht niet om het effect van de straf vanuit het perspectief van de dader. De burgemeester bekijkt het vanuit het perspectief van het slachtoffer. De impact van een woninginbraak op de bewoners is groot. Voor de slachtoffers doet de relatief korte straf vaak geen recht aan de gevolgen. Hiervoor wil de burgemeester aandacht vragen.'

 

Criminaltietscijfers okt2012