Maarsbergen

Maarsbergen moet vooruit

Maarsbergen verliest de brandweerkazerne, maar houdt Bakker Bos en krijgt een nieuw schoollokaal en bedrijventerrein.  De gemeente probeert Heuvelrugs een-na-kleinste dorp aan alle kanten leefbaar te houden.

De Maarsbergse bezorgbakker Bos, een uit de kluiten gegroeide warme bakker die tot ver over de gemeentegrenzen brood en gebak rondbrengt in gele busjes, is al wat langer een probleem. Bos' groei betekende gestage overtreding van milieueisen en het bestemmingsplan. Bos bezorgde naast brood ook overlast, waartegen een buurman in het geweer kwam. Na gemeentelijke bemiddeling is Bos nu aan hele reeks klachten tegemoet gekomen, zodat de buurman zijn bezwaren heeft ingetrokken. Afgesproken is verder dat de gemeente voorlopig even de ogen dichtknijpt  over het bestemmingsplan, tot het nieuwe bedrijventerrein aan de andere kant van Maarsbergen gereed is en plaats biedt aan een nieuw onderkomen van Bakker Bos.

Het nieuwe bedrijventerrein is sowieso een belangrijk project voor Maarsbergen, dat nog niet zo lang geleden voorbestemd was als kool te groeien. In de eerst 'visie' van de nieuwe fusiegemeente Heuvelrug kreeg Maarsbergen zelfs bijna drieduizend nieuwe inwoners toegewezen. Verzet door natuurbeheerders en vanuit Maarsbergen zelf maakte aan die ambitie snel een einde. Toch blijkt Maarsbergen met amper 1300 inwoners in toenemende mate een te klein dorp. In een leefbaarheidsonderzoek uit 2010 kwam Maarsbergen met de laagste tevredenheidsscore van alle Heuvelrugdorpen uit de bus. Naast verkeerslawaai maken de Maarsbergers zich vooral zorgen om de kwijnenende voorzieningen in het dorp.

Om die voorzieningen op peil te houden mag Maarsbergen van gemeente en provincie nu het bestaande bedrijventerrein aan de oostkant fors uitbreiden: met 7,8 hectare. Naast Bakker Bos komt er plaats voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden, en voor bedrijven als takelaaar Hoogenraad, die de gemeente liefst uit de kern van Leersum ziet verdwijnen. Centraal in het plan is het Maarsbergse reinigingsbedrijf Wolfswinkel, dat er zijn vestigingen zal concentreren en het totale gebied mag ontwikkelen. In ruil ziet Wolswinkel af van de ontwikkeling van een bungalowpark op de voormalige Maarsbergse camping. Dat gebied -dichtbij het nieuwe ecoduct- wordt teruggeveven aan de natuur.

Naast het bedrijventerrein komt door de bedrijfsverhuizingen waarschijnlijk plaats voor rond de vijfentwintig woningen. Samen met de geplande negentig woningen op het aangrenzende Wijersterrein -een al verdwenen bedrijf-  krijgt Maarsbergen daarmee alsnog een flinke impuls. Om de jonge gezinnen die hier moeten komen wonen genoeg te bieden ging de gemeenteraad vlak voor de zomer ook al akkoord met de uitbreiding van het dorpsschooltje; er mag een lokaaltje bij waar kinderopvang ruimte vindt en de bibliotheek een hoekje krijgt. 's Avonds en in het weekend kan de Maarsbergse gemeenschap in die multifunctionele ruimte terecht voor bijeenkomsten.

Probleem voor Maarsbergen is dan nog wel het verkeer. Maarsbergen ligt min of meer bovenop een kruispunt van lokale-, provinciale-, spoor- en snelwegen. Met het nieuwe, stillere asfalt van de A12, plus de aanleg van de nieuwe dubbele rotonde is een deel van de overlast weggenomen. Naast de toekomstige ondertunneling van het spoor,  moet ook het vijfarmige kruispunt opnieuw ingericht. Verkeer staat hier regelmatig vast, over een nieuw kruispunt of rotonde overleggen inwoners en gemeente dezer dagen. Grootste probleem is nog een alternatieve uitvalsweg voor het nieuwe bedrijventerrein. Bedrijfswagens sukkelen nu nog door een woonwijk, en dat moet anders, vindt iedereen. Ontsluiting via een parallelweg aan de A12 is volgens deskundigen te moeilijk en te kostbaar. Meeste kans maakt daarom een nieuwe rondweg door het buitengebeid, via Rottegatsteeg en Griftdijk. 

Maarsbergen verliest overigens wel de brandweerkazerne, zo maakte de gemeente vandaag bekend. Een nieuwe brandweerkazerne is nodig omdat de levensduur van de oude kazernes in Maarn en Maarsbergen is verstreken: ze voldoen niet meer aan ARBO-eisen en hebben een onderhoudsachterstand. Omdat er onvoldoende vrijwillige brandweerlieden zijn om twee aparte korpsen te verantwoorden, wil de gemeente de twee fuseren: een nieuwe gezamenlijke brandweerkazerne aan de MaarnseTuindorpweg. De locatie is nu nog strijdig met het provinciale bestemmingsplan, maar de gemeente gaat er van uit dat toestemming er komt; in de regel betekent dit dat de provincie in de wandelgangen reeds akkoord is. Bijkomend voordeel van de nieuwe locatie is dat op beide oude locaties woningbouw kan plaatsvinden.

De gemeente gaat met Overberg, Heuvelrugs allerkleinste dorp, juist een andere kant op, door de subsidie voor het Overbergse dorpshuis te beeindigen. De bedoeling is dat de Overbergse bevolking het dorpshuis zelf gaat draaien. Om de Overbergers op gang te helpen huurt de gemeente het bureau Sesam, een extern adviesbureau, in. Morgen wordt het plan van aanpak ondertekend door vertegenwoordigers van Overbergs Belang, Sesam en de gemeente.